• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

  Przeczytaj także...
  Innocenty II (łac. Innocentius II, właśc. Gregorio Paparone lub Papareschi; ur. w Rzymie – zm. 24 września 1143 tamże) – papież w okresie od 14 lutego 1130 do 24 września 1143.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Karta Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego

  Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie - archiwum powołane przez kard. Stefana Wyszyńskiego w 1960 gromadzące zbiory nad kruchtą południową archikatedry gnieźnieńskiej, zaś od 1997 w jej sąsiedztwie od południa w nowej siedzibie przy ul. Kolegiaty 2.

  Ewangeliarz Kruszwicki – kodeks pergaminowy z lat ok. 1160-1170. Do Kruszwicy dotarł w 2 poł. XII wieku. Jest to jedna z 20 najcenniejszych zabytkowych książek w Polsce, pochodząca ze skryptorium we Frankonii, wykonana w sasko-westfalskiej szkole miniatorskiej w Helmarshausen.Bulla Ex commisso nobis a Deo, zwana Bullą gnieźnieńską – bulla papieska wydana 7 lipca 1136 w Pizie, znosząca zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim. Tekst został napisany w języku łacińskim.

  Pierwszym dyrektorem archiwum był ks. Władysław Zientarski (zm. 30 września 1991 r. w Gnieźnie), autor licznych artykułów dotyczących muzykaliów i innych archiwaliów gnieźnieńskich, przyczynił się ocalenia i uporządkowania cennych zabytków.

  Wybrane zabytki[]

 • Ewangeliarz - pergaminowy rękopis pochodzący z Francji z wpisaną datą 800
 • Złoty Kodeks Gnieźnieński (Codex Aureus Gnesnensis) - ewangeliarz, jeden z najważniejszych zabytków europejskiego piśmiennictwa średniowiecznego z XI w.
 • Collectio trium partium - dzieło Iwona, bpa Chartres z XI w.
 • Codex pretiosus z XI w.
 • Missale Plenarium z przeł. XI i XII w.
 • Bulla gnieźnieńska Innocentego II, zwana niekiedy złotą bullą języka polskiego z 1136
 • Ewangeliarz kruszwicki (Evangeliarum Crusviciense) z XII w.
 • Kodeks prawa kanonicznego (Speculum iudicale Durantis) z XIII w.
 • Biblia ufundowana przez abpa Jarosława Skotnickiego z XIV w.
 • Kazania gnieźnieńskie - rękopis z pocz. XV w.
 • Biblia z 1414
 • Mszał Olbrachtowy z ok. 1500
 • Antyfonarz ufundowany przez kan. Klemensa z Piotrkowa z przeł. XV i XVI w.
 • Linki zewnętrzne[]

  Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antyfonarz (z łac.średn. antiphonarium) – księga liturgiczna Kościoła rzymskokatolickiego zawierająca zbiór antyfon (najstarszych śpiewów liturgicznych); w czasach późniejszych w skład antyfonarza weszły również śpiewy używane w liturgii poza mszą świętą. W antyfonarz wchodziły pieśni śpiewane w niedziele i inne święta.
  Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (archikatedra gnieźnieńska, katedra gnieźnieńska) - gotycki kościół katedralny, usytuowany na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Katedra była wielokrotnie miejscem koronacji królów Polski. Obecnie siedziba Parafii archikatedralnej Wniebowzięcia NMP. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii.
  Złoty Kodeks Gnieźnieński (łac. Codex aureus Gnesnensis) – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. Przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.