• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwizacja danych  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Deduplikacja – eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych. Jest to proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup). Celem procesu deduplikacji jest ograniczanie ilości miejsca potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych.Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.

  Archiwizacja danych (ang. data archiving) – czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania. Często mylone z kopią bezpieczeństwa. W procesie archiwizacji dane starsze, mniej używane przenoszone są na wolniejsze, tańsze nośniki danych. Wykorzystuje się przy tym tzw. hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową.

  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.

  Zakres archiwizacji danych[ | edytuj kod]

  Archiwizacja danych może obejmować:

 • dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez użytkownika komputera,
 • pliki danych tworzone przez bazy danych,
 • dane zapisane na wybranej partycji,
 • dane zapisane na całym dysku twardym.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Retencja danych – rutynowe zatrzymywanie przez operatorów informacji o tym, kto, z kim i kiedy łączył się (lub próbował to zrobić) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane te przechowywane są przez 12 miesiecy w celach związanych z bezpieczeństwem publicznym i są udostępniane uprawnionym instytucjom.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Serwer plików (ang.) file server – serwer, który udostępnia w sieci komputerowej określone zasoby plikowe komputera.
  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.795 sek.