• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Architektura korporacyjna

  Przeczytaj także...
  Misja przedsiębiorstwa - zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki. Angielskie mission statement może również oznaczać deklarację programową różnych nie komercyjnych instytucjiOrganizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Korporacja – rodzaj organizacji (społecznej), zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci).

  Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) – zbiór właściwości danej korporacji (włącznie ze strukturą), które stanowią o zdolności do realizacji jej misji.

  Przy tym na potrzeby architektury korporacyjnej – korporacja (ang. Enterprise) definiowana jest jako organizacja lub zbiór organizacji, posiadających wspólny zestaw celów lub wspólne główne właściwości.

  Pojęcie to oznacza także formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi komponentami oraz pryncypiów i wytycznych zarządzających ich tworzeniem i rozwojem w czasie. Przy czym komponent korporacji definiowany jest jako dowolny element korporacji, który służy do jej konstruowania; mogą to być ludzie, procesy, fizyczne struktury jak również systemy informatyczne.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Architektura korporacyjna jest także utożsamiana z dyscypliną, praktyką albo działalnością w obszarze definiowania, reprezentacji i zarządzania kluczowymi właściwościami korporacji. W tym ujęciu tworzenie architektury korporacyjnej nie jest przedsięwzięciem informatycznym, ale złożonym zespołem działań z zakresu organizacji, zarządzania i informatyki.

  W chwili obecnej w Polsce zawód architekta korporacyjnego zaczyna się dopiero rodzić. W celu przyspieszenia jego profesjonalizacji w marcu 2012 roku w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej rozpoczęto prace na rzecz opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk Architektów Korporacyjnych. W dniu 19 kwietnia w Warszawie, podczas II Forum Architektów IT przedstawiono finalną wersję Kodeksu.

  W listopadzie 2012 r. w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej rozpoczęto prace nad stworzeniem modelu dziedzinowego przedstawiającego kluczowe pojęcia z obszaru architektury korporacyjnej, nazwanego konstelacją pojęć architektonicznych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Goikoetxea A.: A Mathematical Framework for Enterprise Architecture Representation and Design. „International Journal of Information Technology and Decision Making”, vol. 3, issue 1, s. 6.
 • Schekkerman J.: How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework, Second Edition. Trafford 2004.
 • Sobczak A.: Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach gospodarczych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008 r.
 • red. B. Szafrański, A. Sobczak: Wstęp do architektury korporacyjnej. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej , Warszawa, 2009 r.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Forum Architektury Korporacyjnej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.