• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Architektura korporacyjna

  Przeczytaj także...
  Ład korporacyjny lub władztwo korporacyjne lub kolektywne władanie lub nadzór właścicielski (ang. corporate governance) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach.ArchiMate [Ahr-ki-meyt] jest otwartym i niezależnym językiem modelowania architektury korporacyjnej wspierającym opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i techniczną) w spójny sposób.
  TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):

  Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) – zbiór właściwości danej korporacji (włącznie ze strukturą), które stanowią o zdolności do realizacji jej misji.

  Przy tym na potrzeby architektury korporacyjnej – korporacja (ang. Enterprise) definiowana jest jako organizacja lub zbiór organizacji, posiadających wspólny zestaw celów lub wspólne główne właściwości.

  Pojęcie to oznacza także formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi komponentami oraz pryncypiów i wytycznych zarządzających ich tworzeniem i rozwojem w czasie. Przy czym komponent korporacji definiowany jest jako dowolny element korporacji, który służy do jej konstruowania; mogą to być ludzie, procesy, fizyczne struktury jak również systemy informatyczne.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Korporacja – rodzaj organizacji (społecznej), zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci).

  Architektura korporacyjna jest także utożsamiana z dyscypliną, praktyką albo działalnością w obszarze definiowania, reprezentacji i zarządzania kluczowymi właściwościami korporacji. W tym ujęciu tworzenie architektury korporacyjnej nie jest przedsięwzięciem informatycznym, ale złożonym zespołem działań z zakresu organizacji, zarządzania i informatyki.

  Siatka Zachmana (ang. Zachman Framework) – szablon i sposób postępowania, który pozwala w sposób formalny i ściśle ustrukturalizowany definiować architekturę systemów korporacyjnych. Używa siatki bazując na sześciu podstawowych pytaniach (Co, Jak, Gdzie, Kto, Kiedy, Dlaczego) zadanych pięciu grupom użytkowników (Planujący, Właściciel, Projektant, Twórca, Podwykonawca) aby przedstawić holistyczny obraz przedsiębiorstwa, które jest modelowane.

  W chwili obecnej w Polsce zawód architekta korporacyjnego zaczyna się dopiero rodzić. W celu przyspieszenia jego profesjonalizacji w marcu 2012 roku w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej rozpoczęto prace na rzecz opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk Architektów Korporacyjnych. W dniu 19 kwietnia w Warszawie, podczas II Forum Architektów IT przedstawiono finalną wersję Kodeksu.

  W listopadzie 2012 r. w ramach Polskiego Forum Architektury Korporacyjnej rozpoczęto prace nad stworzeniem modelu dziedzinowego przedstawiającego kluczowe pojęcia z obszaru architektury korporacyjnej, nazwanego konstelacją pojęć architektonicznych.

  Zobacz też[]

 • Ład korporacyjny
 • ArchiMate
 • The Open Group Architecture Framework
 • Siatka Zachmana
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Goikoetxea A.: A Mathematical Framework for Enterprise Architecture Representation and Design. „International Journal of Information Technology and Decision Making”, vol. 3, issue 1, s. 6.
 • Schekkerman J.: How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework, Second Edition. Trafford 2004.
 • Sobczak A.: Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach gospodarczych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008 r.
 • red. B. Szafrański, A. Sobczak: Wstęp do architektury korporacyjnej. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej , Warszawa, 2009 r.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polskie Forum Architektury Korporacyjnej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.