• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archidiecezja wrocławska

  Przeczytaj także...
  Bazylika św. Jerzego Męczennika i Sanktuarium Męki Pańskiej – kościół parafialny w Ziębicach należący do dekanatu Ziębice archidiecezji wrocławskiej.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Herb archidiecezji wrocławskiej
  Mapa archidiecezji wrocławskiej
  Klasztor cystersów w Henrykowie

  Archidiecezja wrocławska (łac. Archidioecesis Vratislaviensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim, ustanowiona diecezją w 1000 i podległa metropolii gnieźnieńskiej do 1821, potem podporządkowana bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, ustanowiona archidiecezją w roku 1930.

  Andrzej Siemieniewski (ur. 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy wrocławski od 2006.Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).

  Instytucje[]

 • Kuria Metropolitalna,
 • Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu,
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
 • Trybunał Metropolitalny,
 • Caritas Archidiecezjalne,
 • Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania we Wrocławiu,
 • Parafialna Fundacja Ochrony Życia,
 • Muzeum Archidiecezjalne,
 • Archiwum,
 • Wydawnictwo i Księgarnia Archidiecezjalna,
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej,
 • Katolicki miesięcznik Nowe Życie,
 • Katolickie Radio Rodzina.
 • Biskupi[]

 • Biskup diecezjalny: ks. abp Józef Kupny (metropolita wrocławski) (od 2013),
 • Biskup pomocniczy / wikariusz generalny: ks. bp Andrzej Siemieniewski (od 2006) (Prepozyt Kapituły Metropolitalnej we Wrocławiu od 2012),
 • Biskup pomocniczy / wikariusz generalny: o. bp Jacek Kiciński CMF (od 2016),
 • Biskup senior: ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz (emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski od 2004),
 • Biskup senior: ks. abp Marian Gołębiewski (emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski od 2013).
 • Wikariusze generalni i biskupi[]

 • ks. bp Andrzej Siemieniewski – wikariusz generalny,
 • o. bp Jacek Kiciński CMF - wikariusz generalny,
 • ks. infułat Leon Czaja – wikariusz generalny,
 • ks. Aleksander Radecki – wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów,
 • ks. Bolesław Orłowski – wikariusz sądowy.
 • Kapituły[]

 • Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu pw. Świętego Wincentego diakona i męczennika,
 • Kapituła kolegiacka Świętego Krzyża we Wrocławiu,
 • Główna świątynia[]

 • Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (rocznica poświęcenia: 16 listopada)
 • Bazyliki Mniejsze[]

 • Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy
 • Bazylika św. Jana Apostoła w Oleśnicy
 • Bazylika św. Jerzego Męczennika w Ziębicach
 • Bazylika św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu
 • ]

 • Święty Jan Chrzciciel
 • Święta Jadwiga Śląska
 • Błogosławiony Czesław Odrowąż
 • Literatura[]

 • Wincenty Urban: Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962
 • Zobacz też[]

 • Biskupi wrocławscy
 • Metropolia wrocławska
 • Legendarni biskupi wrocławscy
 • Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce
 • Nuncjatura Stolicy Apostolskiej w Polsce
 • Przypisy

  Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu - muzeum założone w 1898, jedno z najstarszych muzeów archidiecezjalnych w Polsce; gromadzi m.in. bogaty i rzadki zbiór zabytków starożytnych i gotyckich głównie z czasów piastowskich Śląska.Biskup diecezjalny – biskup, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję. Potocznie wobec biskupa diecezjalnego używa się również określenia biskup ordynariusz.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej
  Prepozyt, primiceriusz (łac. praepositus, przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim przewodniczący kapituły kanoników - kapituły katedralnej lub kolegiackiej oraz w Zgromadzeniu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, często w randze prałata lub infułata.
  W 1000 r. podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono diecezję wrocławską. Jej pierwszym biskupem został Jan, o którym nic więcej nie wiadomo. Kolejnym historycznym biskupem był Hieronim, który objął rządy dopiero w połowie XI w. Ze źródeł historycznych wiadomo, że podczas reakcji pogańskiej biskup musiał opuścić Wrocław i zamieszkał w Smogorzewie koło Namysłowa, a następnie w Ryczynie koło Brzegu. W 1390 r. książę Ludwik I brzeski polecił przeprowadzić prace poszukiwawcze w Ryczynie. Były to pierwsze wykopaliska na ziemiach polskich. Lista legendarnych biskupów wrocławskich znana jest m.in. z Katalogu biskupów wrocławskich Jana Długosza:
  Jacek Kiciński (ur. 30 sierpnia 1968 w Turku) – polski duchowny rzymskokatolicki, klaretyn, profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy wrocławski (nominat).
  Archidiecezja (z gr. arche – pierwszeństwo), arcybiskupstwo – jednostka terytorialna wyższej administracji kościelnej. Istnieją ich cztery rodzaje:
  Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) – gotycki kościół z wieżą o wysokości 91,46 m przy północno-zachodnim narożniku wrocławskiego rynku, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście.
  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.