Archidiecezja warszawska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .infobox.administratura-nieepiskopalny .naglowek{background:#EEE8AA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-patriarchat .naglowek{background:#E61C66;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-arcybiskupstwo .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-metropolia .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-egzarchat .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-wikariat .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-opactwo .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-grupa .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-prowincja .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-archiprezbiterat .naglowek{background:#C185D5;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-dekanat .naglowek{background:#C185D5;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-diecezja .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-administratura.apostolska .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-wikariat.apostolski .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prałatura.personalna .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prefektura.apostolska .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prefektura.terytorialna .naglowek{background:#FF0080;color:white}
Pałac Borchów, siedziba arcybiskupów warszawskich

Archidiecezja warszawska (łac. Archidioecesis Varsaviensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Polsce ustanowiona diecezją wyłączoną z diecezji poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946–1992).

In persona episcopi (łac. w osobie biskupa) – zwrot używany przez Stolicę Apostolską dla określenia unii personalnej dwóch (lub więcej) diecezji. W przypadku unii in persona episcopi diecezje posiadają wspólnego biskupa przy zachowaniu odrębnych instytucji, np. kurii, seminariów.Józef Miaskowski herbu Bończa (ur. przed 5 maja 1744, zm. 16 listopada 1804) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny warszawski w latach 1800–1804.

25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.

Diecezja łowicka - diecezja obrządku łacińskiego w metropolii łódzkiej w Polsce ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus.Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.

Na przestrzeni ponad dwustu lat istnienia samodzielnej archidiecezji warszawskiej posługiwało wielu biskupów m.in. Józef Miaskowski, Jan Paweł Woronicz, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, Aleksander Kakowski, Czcigodny Sługa Boży August Hlond, Błogosławiony Stefan Wyszyński, Józef Glemp.

Święci i błogosławieni związani z Warszawą i archidiecezją warszawską:

Czcigodny Sługa Boży (łac. Venerabilis Dei servus) - określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające osobę, wobec której promulgowano dekret o heroiczności cnót..Kazimierz Nycz (ur. 1 lutego 1950 w Starej Wsi) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii w zakresie katechetyki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007, ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce od 2007, kardynał prezbiter od 2010.
 • św. Andrzej Bobolajezuita, misjonarz, zamordowany przez prawosławnych Kozaków, od 1938 roku jego relikwie znajdują się w Warszawie, patron archidiecezji.
 • św. Zygmunt Szczęsny Feliński – arcybiskup warszawski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, mąż stanu, represjonowany przez władze carskie, zesłany do Jarosławia nad Wołgą.
 • św. Klemens Maria Hofbauerczeski redemptorysta, przez dwadzieścia jeden lat posługiwał w Warszawie, budowniczy kościoła św. Benona, kaznodzieja, opiekun ubogich, po rozbiorach wygnany z Księstwa Warszawskiego wraz ze współbraćmi.
 • bł. Władysław z Gielniowa – bernardyn, poeta, kaznodzieja, gwardian klasztoru w Warszawie, patron Warszawy.
 • bł. Jerzy Popiełuszko – kapłan diecezjalny, kapelan „Solidarności”, organizator Mszy za Ojczyznę, zamordowany przez komunistyczne służby, męczennik za wiarę.
 • bł. Edward Detkens – kapłan diecezjalny, gorliwy duszpasterz studentów, męczennik II wojny światowej.
 • bł.Stefan Wyszyński - kardynał,arcybiskup warszawski w latach 1948-1981,Prymas Polski.
 • W Warszawie przebywała też św. Faustyna Kowalska. Stolicę wielokrotnie nawiedzał św. Jan Paweł II, zarówno jako kapłan i biskup, jak i pełniąc posługę papieża.

  Pius VII (łac. Pius VII, właśc. Giorgio Luigi Barnaba Chiaramonti OSB; ur. 14 sierpnia 1742 w Cesenie, zm. 20 sierpnia 1823 w Rzymie) – papież w okresie od 14 marca 1800 do 20 lipca 1823, sługa Boży Kościoła katolickiego.Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).

  Biskupi[ | edytuj kod]

  Kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski

  | edytuj kod]

 • kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski od 2007
 • | edytuj kod]

 • bp Piotr Jarecki (wikariusz generalny) – od 1994, zawieszony w latach 2012–2015
 • bp Rafał Markowski (wikariusz generalny) – od 2013
 • bp Michał Janocha (wikariusz generalny) – od 2015
 • | edytuj kod]

 • bp Tadeusz Pikus - biskup pomocniczy warszawski w latach 1999-2014, biskup diecezjalny drohiczyński 2014-2019, od lipca 2019 biskup senior diecezji drohiczyńskiej, rezydujący w Warszawie
 • Biskupi rezydenci[ | edytuj kod]

  Tytuł biskupa rezydenta nie jest formalnie używany w archidiecezji warszawskiej. W praktyce jednak ze względu na specyfikę swoich obowiązków w jej granicach urzędują trzej biskupi, którym arcybiskup metropolita warszawski udzielił stałej zgody na sprawowanie czynności pontyfikalnych na podległym mu obszarze, w szczególności mogą oni być m.in. zapraszani do parafii w celu udzielenia bierzmowania. Są to:

  Redemptoris Mater (łac. Matka Odkupiciela) — katolickie misyjne seminaria duchowne, mają one charakter międzynarodowy – do kapłaństwa przygotowują się w nich klerycy z różnych krajów. Wszyscy alumni w seminariach Redemptoris Mater pochodzą ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. Prezbiterzy wyświęcani w Redemptoris Mater są wysyłani do diecezji, w których powołania kapłańskie są nieliczne, lub w których brakuje księży.Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
 • abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce
 • bp Artur Miziński – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • bp Tadeusz Pikus – biskup senior drohiczyński
 • Podział zadań biskupów[ | edytuj kod]

  Po zmianie składu biskupów pomocniczych w grudniu 2013, kard. Kazimierz Nycz ogłosił stały podział kompetencji między ordynariuszem i wikariuszami generalnymi, mający usprawnić zarządzanie kurią i archidiecezją. Przedstawia się on następująco:

  Diecezja warszawsko-praska – jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii warszawskiej wydzielona z terenu archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej (obejmuje Pragę Północ, Pragę Południe, Wawer, Wesołą, Białołękę, Rembertów, tereny w dorzeczach Wisły i Narwi, ograniczone od wschodu Kałuszynem, Kamieńczykiem, Latowiczem, Pniewnikiem, Urlami, a od południa Karczewem, Kołbielą), ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus i nawiedzona przez niego w 1999.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
 • kard. Kazimierz Nycz:
 • ogólne kierownictwo nad archidiecezją
 • nadzór nad urzędami kanclerza oraz ekonoma archidiecezji
 • bp Rafał Markowski:
 • sprawy personalne księży o stażu kapłańskim powyżej 15 lat, z wyjątkiem proboszczów
 • nadzór nad kwestiami finansowymi, administracyjno-gospodarczymi, inwestycyjnymi (w tym budownictwem sakralnym) oraz Caritas
 • Wikariusze biskupi[ | edytuj kod]

 • ks. Jarosław Kośla – wikariusz biskupi ds. sądowych
 • ks. Janusz Bodzon – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
 • ks. Krzysztof Pawlina – wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa
 • Instytucje[ | edytuj kod]

 • Kuria Metropolitalna
 • Sąd Metropolitalny Warszawski
 • Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Kapituła katedralna
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 • Archiwum archidiecezjalne
 • Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
 • Dom Księży Emerytów
 • Biskup diecezjalny – biskup, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję. Potocznie wobec biskupa diecezjalnego używa się również określenia biskup ordynariusz.Tadeusz Pikus (ur. 1 września 1949 w Zabielu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy warszawski od 1999.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Władysław Woś (ur. 19 kwietnia 1939 w Warszawie) – historyk, eseista, profesor uniwersytetu, pisarz, wydawca źródeł do historii Polski i do dziejów Kościoła, badacz stosunków polsko-włoskich, bibliofil, kolekcjoner.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Bierzmowanie, chryzmacja – jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przez Katechizm Kościoła Katolickiego jest zaliczany do pierwszej z trzech grup siedmiu sakramentów – „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. W Kościele katolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia, a więc już po przyjęciu Pierwszej komunii świętej. Cerkiew prawosławna udziela chryzmacji wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom). Sakramentu bierzmowania udziela się tylko jeden raz w życiu.
  Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - muzeum kościelne w Warszawie prezentujące zbiory sztuki sakralnej. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 20 tysięcy eksponatów w tym: malarstwo, grafiki, rzeźby, tkaniny, numizmaty, medalierstwo, złotnictwo.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Władysław z Gielniowa lub Ładysław Jan z Gielniowa, także Władysław (Ładysław) Gielniowczyk (ur. ok. 1440 w Gielniowie k. Przysuchy, zm. 4 lub 5 maja 1505 w Warszawie) – polski poeta-pieśniarz średniowieczny, kaznodzieja, bernardyn, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Archidiecezja (z gr. arche – pierwszeństwo), arcybiskupstwo – jednostka terytorialna wyższej administracji kościelnej. Istnieją ich cztery rodzaje:

  Reklama