• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ArchiMate

  Przeczytaj także...
  Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) – zbiór właściwości danej korporacji (włącznie ze strukturą), które stanowią o zdolności do realizacji jej misji.Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego) – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation.
  The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation (OSF) i X/Open.
  ArchiMate Architectural Framework

  ArchiMate – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej, wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) zdefiniowanych w ramach architektonicznych TOGAF, w spójny sposób.

  TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.

  ArchiMate jest technicznym standardem The Open Group i bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471. Jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i przedsiębiorstwa konsultingowe.

  ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach:

 • warstwowości (wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną);
 • usługowości (identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne).
 • Podstawową zaletą języka ArchiMate jest możliwość zamodelowania relacji pomiędzy poszczególnymi domenami (np. biznesową i aplikacji) - nie umożliwia tego w sposób bezpośredni np. notacja UML lub BPMN.

  Historia[]

  Pierwsza wersja języka ArchiMate powstawała w latach 2002-2004, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Telematica Instituut. Oszacowano, że zajęło to około 35 roboczolat i kosztowało 4 miliony euro. Rozwój tego języka był sfinansowany przez rząd holenderski (Dutch Tax and Customs Administration) i partnerów biznesowych takich jak ABN AMRO i ABP Pension Fund.Po zakończeniu projektu powołano Fundację ArchiMate, zaś w 2008 prawa własności intelektualnej i sterowanie rozwojem ArchiMate przetransferowano na rzecz The Open Group. Obecnie rozwój języka jest nadzorowany przez Forum ArchiMate, działające w ramach The Open Group. W 2009 The Open Group opublikował dokument "ArchiMate® 1.0. Technical standard", zaś w styczniu 2012 r. na konferencji w San Francisco miała miejsce premiera drugiej wersji tego języka. Jej głównym celem było lepsze wsparcie TOGAF. W roku 2013 przygotowano wersję 2.1 języka (przy czym wprowadzone zmiany miały jedynie charakter porządkujący - tj. objęły mniej niż 5% specyfikacji).

  Przygotowano polskie, nieoficjalne, tłumaczenie kluczowych koncepcji występujących w ramach języka ArchiMate oraz plakat promujący wykorzystanie tego języka.

  Przypisy

  1. Henk Jonkers (ed.) et al. (2004): Concepts for Architectural Description. Enschede: Telematica Instituut
  2. What is ArchiMate?. Dostęp 25.02.2012
  3. The Open Group (2009), [1] ArchiMate 1.0 Specification. Dostęp 25.02.2012
  4. Marc Lankhorst et al. (2005). Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis. Berlin: Springer-Verlag.
  5. ArchiMate 2.0 - kluczowe koncepcje. Dostęp 25.02.2012

  Bibliografia[]

 • The Open Group (2009), ArchiMate 1.0 Specification.
 • The Open Group (2012), ArchiMate 2.0 Specification.
 • Skrócona wersja specyfikacji ArchiMate 2.0 PL (2012), Kluczowe koncepcje ArchiMate 2.0 w wersji polskiej.
 • Marc Lankhorst et al. (2005): Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis. Berlin: Springer-Verlag.
 • Marc Lankhorst (ed.) and the ArchiMate team (2004): ArchiMate Language Primer.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polskie Forum Architektury Korporacyjnej
 • Akademia Standardów IT - serwis zawierający lekcje szkoleniowe z zakresu ArchiMate
 • Plakat promujący najważniejsze koncepcje języka w wersji polskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama