Archeion

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Karta tytułowa tomu I "Archeionu" (1927).

Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927, jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem tego półrocznika. Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka "Archeionu" to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń.

Stanisław Ptaszycki (ur. 12 kwietnia 1853 w Kuzowie, zm. 20 grudnia 1933 w Warszawie) – polski historyk, historyk literatury polskiej, wydawca, archiwista.Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem.

W czasopiśmie tym znaleźć można wiele podstawowych materiałów źródłowych będących przedmiotem wielu opracowań związanych z historią archiwistyki i archiwów. Należy wspomnieć w tym miejscu o dotkliwym braku dokumentacji Wydziału Archiwów Państwowych (WAP), którego akta uległy w całości zniszczeniu. Stąd dużą wartość źródłową mają publikowane w ,,Tekach Archiwalnych” oraz przedwojennym ,,Archeionie” m.in. protokoły Rady Archiwalnej. Oprócz tego wartościowe są publikowane w ,,Archeionie" prace m.in. Antoniego Rybarskiego, Stefana Ehrenkreutza, Kazimierza Kaczmarczyka, Józefa Paczkowskiego, Mieczysława Motasa, Reginy Piechoty, Bogdana Jagiełły, Tomasza Mencla, Zygmunta Kolankowskiego.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Piotr Bańkowski (ur. 12 września 1885 w Wysokiem Mazowieckiem, łomżyńskie, zm. 16 lutego 1976 w Warszawie) – historyk literatury, archiwista, redaktor Archeionu.

W ,,Archeionie" omawiano m.in. działalność archiwistów objazdowych, których zadaniem było ratowanie zabytków archiwalnych, prowadzenie archiwów prowincjonalnych oraz nadzór nad archiwami prywatnymi.

Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • 1926-1931 Stanisław Ptaszycki
 • 1931-1976 Piotr Bańkowski (przerwa na okres wojny 1939-1945)
 • od 1976 Władysław Stępniak


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Kaczmarczyk (ur. 3 lutego 1878 w Wiśniczu, zm. 6 kwietnia 1966 w Poznaniu) – polski historyk, archiwista, wydawca źródeł, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU.
  Stefan Ehrenkreutz (ur. 13 października 1880 w Łowiczu, zm. 20 lipca 1945 w Wilnie) – polski historyk prawa, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, zwolennik linii politycznej Piłsudskiego, senator III i IV kadencji II Rzeczypospolitej, ostatni rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wolnomularz
  Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
  Antoni Rybarski (ur. 24 października 1886 w Kielcach, zm. 3 grudnia 1962 w Warszawie) – polski archiwista, historyk, wydawca źródeł.
  Zespół archiwalny według oficjalnej definicji, stosowanej w polskiej archiwistyce, stanowi: całość dokumentacji, uznanej według odrębnych zasad za wieczystą (kategoria archiwalna A) zgromadzona przez jednego, ustrojowo odrębnego twórcę - samodzielny urząd lub osobę fizyczną, w tym zarówno dokumenty wytworzone przez twórcę zespołu, jak i przez niego otrzymane zgodnie z kompetencjami w toku wykonywania czynności. Pojęcia "zespół archiwalny" używa się tylko wobec materiałów zarchiwizowanych, tzn. tych, które znajdują się w zasobie archiwum. Dokumentacja znajdująca się nadal u twórcy zespołu najczęściej określana bywa mianem registratury.
  Władysław Jakub Stępniak (ur. 26 października 1948 w Lublińcu) – polski historyk, od 10 sierpnia 2011 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.
  Pomoce archiwalne – pomoce ewidencyjne i informacyjne w postaci inwentarzy, katalogów, skorowidzów (indeksy, sumariusze, repertoria), przewodników, oraz elektronicznych baz danych, sporządzane w celu zarządzania zasobem, jego popularyzacji i udostępniania. Dostępne na miejscu w archiwach w formie kartkowej, książkowej lub elektronicznej, w bibliotekach i czytelniach w formie książkowej oraz online poprzez strony internetowe archiwów.

  Reklama