• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeion

  Przeczytaj także...
  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.Halina Maria Robótka (ur. 20 kwietnia 1946 w Szubinie) – polska historyk, specjalizująca się w archiwistyce i historii najnowszej.
  Stanisław Ptaszycki (ur. 12 kwietnia 1853 w Kuzowie, zm. 20 grudnia 1933 w Warszawie) – polski historyk, historyk literatury polskiej, wydawca, archiwista.
  Karta tytułowa tomu I "Archeionu" (1927).

  Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927, jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem tego półrocznika. Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka "Archeionu" to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń.

  Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  W czasopiśmie tym znaleźć można wiele podstawowych materiałów źródłowych będących przedmiotem wielu opracowań związanych z historią archiwistyki i archiwów. Należy wspomnieć w tym miejscu o dotkliwym braku dokumentacji Wydziału Archiwów Państwowych (WAP), którego akta uległy w całości zniszczeniu. Stąd dużą wartość źródłową mają publikowane w ,,Tekach Archiwalnych” oraz przedwojennym ,,Archeionie” m.in. protokoły Rady Archiwalnej. Oprócz tego wartościowe są publikowane w ,,Archeionie" prace Antoniego Rybarskiego, Stefana Ehrenkreutza, Kazimierza Kaczmarczyka, Józefa Paczkowskiego, Mieczysława Motasa, Reginy Piechoty, Bogdana Jagiełły, Tomasza Mencla, Zygmunta Kolankowskiego.

  Piotr Bańkowski (ur. 12 września 1885 w Wysokiem Mazowieckiem, łomżyńskie, zm. 16 lutego 1976 w Warszawie) – historyk literatury, archiwista, redaktor Archeionu.Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.

  W ,,Archeionie" omawiano m.in. działalność archiwistów objazdowych, których zadaniem było ratowanie zabytków archiwalnych, prowadzenie archiwów prowincjonalnych oraz nadzór nad archiwami prywatnymi.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s. 41.
 • Irena Mamczak-Gadkowska, "Archeion. Tradycja i współczesność najstarszego polskiego czasopisma archiwalnego", w: "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje-role-perspektywy", red. A. Królczyk, Kórnik 2010, ss. 60-74.
 • Krzysztof Halicki: Archiwiści objazdowi w Polsce okresu międzywojennego, [w: Historia i Polityka Tom VI, pod red. H. Stysa, Toruń 2007, s. 117-124.]. [dostęp 2012-12-08].
 • Przypisy

  1. Archeion t. CIII. Warszawa 2001, s. 7.


  Zespół archiwalny według oficjalnej definicji, stosowanej w polskiej archiwistyce, stanowi: całość dokumentacji, uznanej według odrębnych zasad za wieczystą (kategoria archiwalna A) zgromadzona przez jednego, ustrojowo odrębnego twórcę - samodzielny urząd lub osobę fizyczną, w tym zarówno dokumenty wytworzone przez twórcę zespołu, jak i przez niego otrzymane zgodnie z kompetencjami w toku wykonywania czynności. Pojęcia "zespół archiwalny" używa się tylko wobec materiałów zarchiwizowanych, tzn. tych, które znajdują się w zasobie archiwum. Dokumentacja znajdująca się nadal u twórcy zespołu najczęściej określana bywa mianem registratury.Pomoce archiwalne – pomoce ewidencyjne i informacyjne w postaci inwentarzy, katalogów, skorowidzów (indeksy, sumariusze, repertoria), przewodników, oraz elektronicznych baz danych, sporządzane w celu zarządzania zasobem, jego popularyzacji i udostępniania. Dostępne na miejscu w archiwach w formie kartkowej, książkowej lub elektronicznej, w bibliotekach i czytelniach w formie książkowej oraz online poprzez strony internetowe archiwów.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Archeion • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.