• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archanioł

  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.
  Gnostycyzm (z stgr. γνωστικός gnostikos „dotyczący wiedzy, służący poznaniu”) – doktryny i ruchy religijne powstałe w I i II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne i łączące elementy chrześcijaństwa z grecko-egipskim hermetyzmem. Zrodziły się one w kościołach lokalnych, związanych częściowo z tradycjami judeochrystianizmu, poszukujących własnej drogi i dążących do uniezależnienia się od większych metropolii. Około VI wieku ruchy gnostyckie zostały wchłonięte przez szerzący się manicheizm.

  Archanioł – w niektórych religiach: każdy byt duchowy, stojący w hierarchii niebiańskiej wyżej niż pozostali aniołowie, naczelnik aniołów.

  Określenie to dotyczy także jednego z dziewięciu chórów anielskich. Zazwyczaj archaniołowie są utożsamiani z najwyższymi książętami nieba. Jednak według Pseudo-Dionizego stanowią oni ósmy (z dziewięciu) chór anielski. Stoją na czele hufców anielskich. Według różnych tradycji różna jest liczba archaniołów, przy czym zazwyczaj wymienia się siedmiu.

  Archanioł - imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa άγγελοζ (angelos) oznaczającego „posłaniec” i przedrostka archi.Jehudiel (także Jegudiel, Jhudiel lub Jehudiel; heb. יהודיאל Yehudiel "chwała Boga") - jeden z siedmiu archaniołów w tradycji cerkwi prawosławnej. Jest często przedstawiany w ikonografii nosząc koronę i bicz o trzech końcach. Jehudiel jest patronem wszystkich, którzy do czegoś dążą zaś noszona przez niego korona symbolizuje nagrodę za udany trud duchowy. Wraz ze swoimi podwładnymi aniołami jest doradcą i obrońcą wszystkich, którzy pracują na chwałę Boga na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością, którą ponoszą królowie, sędziowie, i inni przywódcy.

  Amszaspand (awest. Amesza Spanda, Amesha Spenta = Nieśmiertelny Święty) to w mitologii irańskiej pomocnik i posłaniec Ormuzda, boga dobra, światła, mądrości i prawdy, najważniejszego bóstwa mazdaizmu i zoroastryzmu.Archanioł Gabriel, hebr. גַּבְרִיאֵל ġabrīēl, grec. Γαβριήλ, arab. جبريل Dżibril, Dżabra`il, ƒƒ„Bóg jest moją siłą”, „mąż Boży” albo „wojownik Boży”, cs. Archanhieł Hawriił) – w tradycji chrześcijańskiej, judaistycznej i islamskiej jeden z najwyższych rangą aniołów. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała (Rafaela) jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów, występujących w Starym Testamencie. Gabriel sprawuje władzę nad rajem.

  Archaniołowie w tradycjach religijnych i mistycznych[]

  Archaniołowie Michał i Gabriel, ikona, XII w.

  ]

   Osobny artykuł: Amszaspandowie.
  1. Sprawiedliwość
  2. Słuszny ład
  3. Posłuszeństwo
  4. Pomyślność
  5. Pobożność lub Mądrość
  6. Zdrowie lub Czystość Woli
  7. Nieśmiertelność

  ]

  1. Michał (Mikael) - dowodzi armią anielską
  2. Gabriel
  3. Szatkiel
  4. Baradiel
  5. Szachakiel
  6. Barakiel (Baradiel)
  7. Sidriel (lub Pazriel)

  Księga Henocha (]

  1. Uriel
  2. Rafał (Rafael)
  3. Raguel (Ruhiel, Ruagel, Ruahel)
  4. Michał
  5. Sariel (Serakel)
  6. Gabriel
  7. Remiel (Jeremiel, Jerahmiel)

  Chrześcijańscy ]

  1. Michał
  2. Gabriel
  3. Rafał (Rafael)
  4. Uriel (Fanuel)
  5. Barachiel
  6. Sealtiel
  7. Jehudiel

  ]

  1. Michał
  2. Gabriel
  3. Rafał (Rafael)
  4. Uriel (Fanuel)
  5. Symiel
  6. Orifiel
  7. Zachariel

  ]

  1. Uriel (Fanuel)
  2. Chamuel
  3. Jofiel
  4. Zadkiel

  Mistycy ]

  1. Michał
  2. Gabriel
  3. Rafał (Rafael)

  Magia talizmatyczna[]

  1. Zafkiel
  2. Zadkiel
  3. Kamael
  4. Rafael
  5. Haniel
  6. Michał
  7. Gabriel

  Tradycja muzułmańska[]

  1. Gabriel (Dżibril)
  2. Michał (Mikail)
  3. Azrael
  4. Izrafel

  ]

  1. Metatron
  2. Raziel
  3. Zafkiel
  4. Zadkiel
  5. Chamael
  6. Rafael (Rafał)
  7. Haniel
  8. Michał
  9. Gabriel
  10. Sandalfon

  Zobacz też[]

 • Archanioł (imię)
 • Przypisy

  1. Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament
  Raguel (hebr. רְעוּאֵל, Przyjaciel Boga) – W tradycji judaizmu i islamu jeden z archaniołów. Według etiopskiej wersji apokryficznej Księgi Henocha Dokonuje [on] zemsty na świecie dostojników niebiańskich, natomiast według jej słowiańskiej wersji był on aniołem, który przeniósł ciało Henocha do nieba.Etiopia (Federalna Demokratyczna Republika Etiopii – w języku amharskim ኢትዮጵያ, ye-Ītyōṗṗyā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk), dawniej Abisynia – państwo położone we wschodniej Afryce. Od południa graniczy z Kenią, na zachodzie z Sudanem i Sudanem Południowym, na wschodzie z Dżibuti i Somalią, a na północnym wschodzie z Erytreą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  El Greco, właściwie Dominikos Theotokopulos, gr. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (ur. 1 października 1541 w Fodele lub w Kandii na Krecie, zm. 7 kwietnia 1614 w Toledo) – malarz, rzeźbiarz i architekt hiszpański pochodzenia greckiego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli manieryzmu.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Mitologia perska – niezbyt trafna nazwa mitologii irańskiej, zbioru mitów i podań o bogach i bohaterach, funkcjonujących pośród ludów irańskich.
  Uriel (אוּרִיאֵל, Fanuel - „ogień Boży” lub „światło Boga”) - według tradycji judaistycznej i w niektórych wierzeniach chrześcijańskich to jeden z archaniołów. Jego imię może być analogiczne z imieniem Uriah.
  Księga Henocha albo 1 Księga Henocha − księga apokryficzna (pseudoepigraficzna) Starego Testamentu. Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną. Jest ona kompilacją tekstów powstałych między 170 r. przed Chr. i końcem I w. po Chr.
  Sandalfon (z gr. Σανδαλφών – współbrat) – wedle różnych tradycji judaizmu anioł modlitwy, często utożsamiany z prorokiem Eliaszem. Niekiedy uważany był za brata-bliźniaka Metatrona. Mógł posiadać także funkcje anioła ptaków lub anioła kształtującego płody w łonach kobiet.
  Kabała (heb. קבלה – otrzymywanie, przyjmowanie) – duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się: Tora, Zohar, Ec Haim, Talmud dziesięciu sefirot, Sefer Jecira, Bahir, a także inne dzieła Ari (rabina Icchaka Luria Aszkenazi, znanego także pod imieniem Arizal) oraz Baal Sulama (Jehuda Leib Ha-Lewi Aszlaga). Kabała wywarła wpływ na wielu filozofów i naukowców na przestrzeni historii i zdobyła znaczną popularność w ostatnich latach. Na Kabale oparte są liczne żydowskie ruchy ostatnich stuleci – szczególnie chasydyzm i religijny syjonizm.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.