• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arboretum

  Przeczytaj także...
  Arboretum Bramy Morawskiej – ogród botaniczny usytuowany we wschodniej części Raciborza obejmujący całym swoim zasięgiem las komunalny Obora.Aklimatyzacja – rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych. W zakres aklimatyzacji wchodzą przystosowania do klimatu, czasu i wysokości. Przystosowanie zachodzące w warunkach laboratoryjnych, do sztucznie wytwarzanych warunków, nazywamy aklimacją.
  Arboretum w Wojsławicach – ogród dendrologiczny na terenie Wojsławic (gmina Niemcza) w woj. dolnośląskim. Od 1988 r. filia Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Znane z bogatego zbioru różaneczników i azalii, liliowców oraz drzew nie występujących w innych częściach Polski.
  Różaneczniki, z których słynie Arboretum w Kórniku

  Arboretum, ogród dendrologiczny, dendrarium (łac. arbor, arboris – drzewo) – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Przy arboretach działają często placówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekologię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Arboreta funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale stanowić też mogą część ogrodów botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. Gatunki dawniej nasadzano w kolekcjach arboretów głównie kierując się względami estetycznymi. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione).

  Arboretum, Ogród dendrologiczny w Glinnej – arboretum znajdujące się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo.Arboretum w Lipnie – park dendrologiczny w Lipnie koło Niemodlina, najstarsze arboretum w Polsce. Założony został około 1783 roku przez Jana Nepomucena Karola Praschma, właściciela dóbr Niemodlińskich. Obecnie wchodzi w skład administrowanego przez Nadleśnictwo Tułowice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie i zajmuje obszar 4,18 ha, położony w oddziale 154 g, leśnictwa Goszczyce. Na terenie ogrodu rośnie wiele gatunków drzew ze strefy umiarkowanej Ameryki Północnej, Azji, Europy Południowej, sprzyjają temu panujące tu warunki klimatyczne i gruntowe. Park jest najcieplejszym miejscem Opolszczyzny – średnia roczna temperatura wynosi 8,6 °C, a śródleśne położenie ogrodu sprawia, że rosnące tu rośliny są osłonięte od mrozu i wiatru. Jest to obszar, który we wczesnym średniowieczu zajmowała Przesieka Śląska, puszcza oddzielająca Śląsk Dolny od Górnego, gdzie w XVIII wieku urządzono krajobrazowy park angielski.

  Według niektórych definicji arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, którego zasady tworzenia i funkcjonowania w Polsce definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Według innych źródeł arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew i krzewów.

  Arboretum Wirty – ogród dendrologiczny położony w miejscowości Wirty nad Jeziorem Borzechowskim, w gminie Zblewo, Powiat starogardzki, Województwo pomorskie. Znajduje się pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, leży na terenie Nadleśnictwa Kaliska – Leśnictwo Wirty, oddział 37.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – polska ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, regulująca kwestie prawne związane z ochroną przyrody w Polsce.

  Arboreta w Polsce[]

  Autostrada liliowców (Hemerocallis) w Arboretum w Wojsławicach
  Mapa lokalizacyjna Polski
  Bydgoszcz
  Bydgoszcz
  Bolestraszyce
  Bolestraszyce
  Glinna
  Glinna
  Gołuchów
  Gołuchów
  Karnieszewice
  Karnieszewice
  KopnaGóra
  Kopna
  Góra
  Kórnik
  Kórnik
  Rogów
  Rogów
  Lądek Zdrój
  Lądek Zdrój
  Geographylogo.svg
  Wybrane arboreta na mapie Polski
  1. Arboretum w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  2. Arboretum w Bolestraszycach – status Polskiej Kolekcji Narodowej uzyskał rodzaj: Iris seria Laevigatae
  3. Arboretum w Glinnej
  4. Arboretum w Gołuchowie – jeden z najstarszych i największych ogrodów założonych w stylu angielskim w II połowie XIX w.
  5. Arboretum w Gorzowie Wielkopolskim – ogród Muzealny; Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
  6. Arboretum w Karnieszewicach
  7. Arboretum w Kopnej Górze
  8. Arboretum w Kórniku – ok. 3000 gatunków drzew i krzewów; najstarsze Arboretum w Polsce;
  9. Arboretum w Krakowie w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym
  10. Arboretum w Kudypach
  11. Arboretum w Laskach – duży zbiór różaneczników
  12. Arboretum w Lądku-Zdroju
  13. Arboretum w Lipnie
  14. Arboretum w Lusławicach
  15. Arboretum w Luzinie
  16. Arboretum w Łodzi w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym
  17. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – status Polskiej Kolekcji Narodowej uzyskał rodzaj: Rubus
  18. Arboretum w MarculachRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
  19. Arboretum w Narolu – Nadleśnictwo Narol
  20. Arboretum w Nietkowie
  21. Arboretum w Pawłowicach
  22. Arboretum w Przelewicach
  23. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
  24. Arboretum w Rogowie – status Polskiej Kolekcji Narodowej uzyskał rodzaj: Acer, Eleutherococcus, Stewartia
  25. Arboretum w Sycowie
  26. Arboretum w Wirtach
  27. Arboretum w Wojnowicach
  28. Arboretum w Wojsławicach – status Polskiej Kolekcji Narodowej uzyskał rodzaj: Rhododendron, Hemerocallis i Buxus; certyfikat Pokazowego Ogrodu Amerykańskiego Towarzystwa Liliowcowego; bogata kolekcja unikatowych i rzadkich bylin, drzew i krzewów
  29. Arboretum w Zielonce – 870 taksonów drzew i krzewów
  30. Arboretum w Piekarach Śląskich przy Gimnazjum w dzielnicy Brzozowice-Kamień
  31. Arboretum w Zegrzu

  Przypisy

  1. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 38. ISBN 83-214-1305-6.
  2. Ewa Mochtak: Tajemnice ogrodów botanicznych. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989, s. 7. ISBN 83-10-09184-2.
  3. Tekst ustawy: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
  4. Marian Kiełbaska (red.): Mała Encyklopedia Leśna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 14. ISBN 83-01-08938-5.

  Zobacz też[]

 • dendrologia
 • Fizjologia roślin, fitofizjologia – nauka zajmująca się badaniem procesów życiowych roślin, funkcjami ich organów oraz warunków w jakich realizowane są funkcje życiowe roślin. Fizjolodzy roślin zajmują się badaniem procesów biofizycznych, takich jak transpiracja, procesów biochemicznych takich jak fotosynteza, oddychanie komórkowe oraz procesów wzrostu i rozwoju. Jest jedną z gałęzi botaniki i fizjologii. Jest też mocno powiązana z biochemią i biofizyką. Fizjologia roślin zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej:Roślina drzewiasta – roślina wieloletnia o silnie zdrewniałych, trwałych łodygach nadziemnych, często także i korzeniach. W przeciwieństwie do bylin, u których cała część nadziemna zamiera na zimę, zdrewniałe nadziemne części roślin drzewiastych nie zamierają w okresie zimy. Nie jest to takson, ale grupa roślin o zbliżonej budowie morfologicznej. Rośliny drzewiaste to zazwyczaj rośliny długowieczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.
  Arboretum w Kórniku – znajduje się w województwie wielkopolskim w powiecie poznańskim, w gminie Kórnik. Arboretum jest największym i najstarszym w Polsce i czwartym co do wielkości kolekcji w Europie.
  Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach, które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi. Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo). W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki przyrody. W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew)
  Dendrologia (gr. déndron – drzewo, lógos – słowo, nauka), drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym m.in. ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się też introdukcją – wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacją.
  Liliowiec ogrodowy (Hemerocallis ×hybrida Hort.) – gatunek byliny z rodziny żółtakowatych (Xanthorrhoeaceae). Pochodzi z Azji wschodniej i Europy Południowej. Roślina powstała w wyniku wielokrotnego krzyżowania między sobą takich gatunków jak: liliowiec rdzawy, żółty, mniejszy, cytrynowy, Dumortiera, Midendorfa i Thumberga.
  Klon (Acer L.) – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) (czasem, zwłaszcza dawniej z wyodrębnianej osobno rodziny klonowatych Aceraceae). Do rodzaju należy około 100 gatunków drzewiastych i krzewiastych (według niektórych źródeł jest to nawet 150 gatunków), występujących głównie w strefie umiarkowanej (kilka w górach tropikalnych). Występują w największym zróżnicowaniu w Azji, poza tym w Ameryce Północnej i Środkowej, Europie, północnej Afryce. Gatunkiem typowym jest klon jawor (Acer pseudoplatanus L.).
  Eleuterokok (Eleutherococcus) – rodzaj roślin należący do rodziny araliowatych. Należy do niego ok. 30 gatunków pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Chin, niektóre jednak występują aż po Japonię, Koreę i wschodnią Syberię. Gatunkiem typowym jest Eleutherococcus senticosus (Ruprecht ex Maximo.) Maxim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.