• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arabista

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Dialekty języka arabskiego rozciągają się na całym obszarze świata arabskiego, ale także występują poza tym obszarem, tzw. "wyspy języka arabskiego".
  Katedra Arabistyki i Islamistyki UW jest największym centrum badań w zakresie arabistyki i islamistyki w Polsce. Jako jednostka naukowa wchodzi w skład Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Arabistyka – jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii. Dziedziny powiązane ściśle z arabistyką to islamistyka i semitystyka.

  Orientalistyka – nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Arabistyka w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce arabistykę można studiować na trzech uniwersytetach:

 • Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Katedra Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Zakład Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dodatkowo badania z zakresu arabistyki prowadzą:

 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Pracownia Języka i Kultury Arabskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polskie czasopisma arabistyczne[ | edytuj kod]

 • Studia Arabistyczne i Islamistyczne
 • Bliski Wschód
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Filologia arabska (arabistyka) (pol.). krakow.studia.net. [dostęp 2017-12-14].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Katedra Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (pol.). arabistyka.io.filg.uj.edu.pl. [dostęp 2017-12-13].
 • Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pol.). arabistyka.uw.edu.pl. [dostęp 2018-01-31].
 • Zakład Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (pol.). azjatystyka.amu.edu.pl/arabistyka. [dostęp 2018-01-31].
 • Semitystyka (inaczej semitologia) - jedna z dziedzin orientalistyki zajmująca się badaniem języków semickich, językoznawstwem porównawczym i historycznym tychże języków, ale również współczesnymi dialektami języków semickich.Studia Arabistyczne i Islamistyczne - publikacja periodyczna, wydawana co roku przez Katedrę Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w nakładzie 150 egzemplarzy. Komitet redakcyjny tworzą Janusz Danecki (redaktor naczelny), Marek M. Dziekan (sekretarz redakcji), Hassan A. Jamsheer, Elżbieta Górska oraz Jerzy Hauziński.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna uczelnia wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy.
  Literatura arabska (arab.لأدب العربي) – twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, współczesnym literackim oraz w dialektach powstała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach zajętych przez Arabów w wyniku podbojów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.