• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aquilonia - korporacja akademicka  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.Jacoby Jan (ur. 31 maja 1909 w Olchowej - zm. 12 września 2003 w Warszawie) – polski reżyser filmów naukowych, scenarzysta.

  Polska Korporacja Akademicka Aquilonia powstała 9 marca 1915 w Warszawie jako pierwsza korporacja akademicka w stolicy. Założyciele Aquilonii w liczbie 11 osób byli studentami Kursów Przemysłowo-Rolniczych (późniejsza SGGW) w Warszawie. Pierwszym prezesem został Adam Doruchowski, syn założyciela ryskiej K! Arkonia. W skład pierwszego Prezydium weszli:

  Edward Marcin Kemnitz (ur. 10 października 1907 w Warszawie, zm. 10 marca 2002 w Montrealu) – prawnik, społeczny i polityczny działacz obozu narodowego, członek Pogotowia Patriotów Polskich, Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, współzałożyciel i działacz struktur kierowniczych Obozu Narodowo-Radykalnego, członek cywilnych struktur Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ w I połowie 1945 r., ps. "Szczeciński", "Marcin".Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 tamże) – filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
 • prezes – Adam Doruchowski
 • wiceprezes – Andrzej Rawita-Ostrowski
 • sekretarz – Witold Piędzicki
 • skarbnik – Konstanty Komierowski.
 • W 1922 roku Aquilonia została członkiem Związku Polskich Korporacji Akademickich (ZPK!A) i aktywnie w nim działa do chwili obecnej. Korporacja kandydowała do Związku przy K! Sarmatia. W czasach II Rzeczypospolitej Aquilonia należała do najbardziej aktywnych i znanych w środowisku akademickim Warszawy i całej Polski. Do znanych działaczy akademickich tamtego okresu należeli: Aleksander Heinrich – prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, Władysław Kempfi – prezes Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy, Mieczysław Jerzy Pączkowski – prezes ZPK!A oraz Jerzy Czarkowski i Władysław Dunin-Borkowski. W okresie PRL korporacja nie mogła prowadzić normalnej działalności na uczelniach. Do oficjalnej reaktywacji za zgodą i przy współudziale przedwojennych członków doszło 5 listopada 1994. W latach 1915-1939 do Aquilonii należało 177 osób.

  Stan spoczynku – status prawny osoby związanej stosunkiem służbowym, pracy bądź kapłańskim, uzyskany po przekroczeniu określonego wieku lub wskutek stanu zdrowia. Odpowiada emeryturze pracowniczejII Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Korporacja związana jest braterskimi kartelami z korporacjami: Baltią (od 1925 r.) i ZAG Wisłą (od 1928 r.).

  Insygnia i odznaki[ | edytuj kod]

 • Dewiza P.K!A. Aquilonia – "Omnia pro Patria"
 • Barwy – w pierwszym okresie błękitno-białe, a po odrodzeniu w 1921 r. wiśniowo-biało-błękitne. Symbolizują one: miłość Ojczyzny (wiśniowa), prawdę (biała) i stałość (błękitna).
 • Herb – trójpolowa tarcza na której umieszczone są symbole: na polu wiśniowym – monogram hasła: Vivat Aquilonia, na polu białym – cyrkiel Aquilonii, a na polu błękitnym – wieniec laurowy z mieczem.
 • Cyrkiel – monogram hasła: Aquilonia vivat, crescat, floreat in aeternum!
 • Sztandar – trójbawny, złożony z trzech równych poziomych pasów w barwach: wiśniowa, biała, błękitna.
 • Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).Aleksander Ernest Heinrich (ur. 28 lipca 1901 w Karaklis (obecnie Wanadzor) w Armenii na Kaukazie - zm. 22 maja 1942) – prawnik, działacz akademicki i narodowy, dziennikarz. Jeden z przywódców ONR, później w ONR „ABC”.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.
  Polska Korporacja Akademicka Związek Akademików Gdańskich Wisła powstała w Gdańsku 24 maja 1913 r. przy Szkole Technicznej (późniejsza Politechnika Gdańska), jako Związek Akademików Gdańskich. Założycielami Związku Akademików Gdańskich byli:
  Batalion im. Stefana Czarnieckiego, lub od pseudonimu dowódcy Batalion "Gozdawa" - oddział bojowy Armii Krajowej walczący w powstaniu warszawskim na Starym Mieście, a od września w Śródmieściu.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).
  Korporacja Akademicka Sarmatia założona została w Petersburgu 8 maja 1908 r. wśród studiujących tam Polaków. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń studentów i absolwentów uczelni warszawskich. Sarmatia jest szóstą, według zasad starszeństwa, polską korporacją akademicką.
  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.624 sek.