• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aptitude

  Przeczytaj także...
  RPM Package Manager (dawniej też Red Hat Package Manager, skrót RPM) – program służący do zarządzania (instalacji, aktualizacji, usuwania) pakietami zawierającymi oprogramowanie lub dane, oraz nazwa tych pakietów (ponieważ mają one rozszerzenie .rpm). Pakiety RPM zawierają skompresowane (we wczesnych wersjach gzipem, w nowszych bzipem2 albo LZMA) archiwum cpio zawierające dane. Posiadają także dodatkowe informacje na temat zawartości, m.in. zależności (ang. dependencies) - czyli spis programów (bibliotek) lub pakietów, które są wymagane do zainstalowania i poprawnej pracy pakietu (działa to także w druga stronę - pakiety później zainstalowane wymagające danego pakietu, uniemożliwiają jego odinstalowanie), a także sugestie dotyczące współpracy z innymi pakietami.W ogólnym rozumieniu terminy front-end i back-end odnoszą się do początkowego oraz końcowego stadium pewnego procesu. Z reguły przedstawia to sytuacja gdzie front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu. Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-endu. Często stosowanym tłumaczeniem jest „fasada” i „wnętrze”.
  Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na całym świecie. Wewnątrz Debiana istnieją również projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.

  aptitudefront-end do programu APT. Wyświetla on listę pakietów i pozwala użytkownikowi wybrać pakiety do zainstalowania lub usunięcia. aptitude został stworzony dla dystrybucji Debian GNU/Linux (pakiety DEB), ale został także przystosowany do współpracy z pakietami RPM. Aptitude używa interfejsu ncurses.

  dselect to program komputerowy stworzony dla dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux Debian stanowiący nakładkę na podstawowy system zarządzania pakietami dpkg. Powstał w celu ułatwienia instalacji i usuwania pakietów instalacyjnych DEB. Program oferuje interfejs tekstowy umożliwiający wybór, instalację i usuwanie pakietów. Zapewnia rozwiązywanie zależności i konfliktów pomiędzy pakietami. Obecnie zalecaną metodą zarządzania pakietami w dystrybucji Debian jest mechanizm APT.APT (ang. Advanced Packaging Tool) – system zarządzania pakietami, używany przez system Debian GNU/Linux. APT został zaprojektowany do współpracy z plikami .deb jedynie w systemie Debian, ale jego zmodyfikowane wersje działają również z pakietami RPM i działają z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak np. Mac OS X (Projekt Fink).

  Historia[ | edytuj kod]

  Aptitude powstał w roku 1999. Oprócz niego istnieje też inny konsolowy front-end do APT – dselect, czyli program używany do instalacji Debiana od czasów powstania APT. Przez pewien czas pracowano także nad console-apt – programem który miał być następcą dselecta.

  ncurses (ang. new curses) to kontynuacja biblioteki curses z BSD. Dostarcza ona funkcji do obsługi terminala tekstowego niezależnie od jego typu (korzysta z terminfo lub termcap), z optymalizacją (ekran nie jest odrysowywany w całości).Google Summer of Code – corocznie realizowany przez Google program wspierania Otwartego Oprogramowania. W jego ramach studenci realizują różne projekty na rzecz Otwartego Oprogramowania i otrzymują za to stypendium (w 2013 roku było to 5000$). Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2005 roku. Od tego czasu w imprezie uczestniczyło ponad 3400 studentów oraz ponad 380 organizacji mentorskich.

  Pierwsza oficjalna wersja aptitude miała numer 0.0.1 i została wydana 18 listopada 1999. Była jednak bardzo ograniczona: można było przeglądać listę dostępnych pakietów, ale nie można było pobierać ani instalować. Funkcje te, wraz z innymi ulepszeniami zostały dodane dopiero w wersji 0.0.4a. aptitude 0.0.4a został zawarty w Debianie 2.2 („potato”).

  Dystrybucja Linuksa – termin oznaczający uniksowy kompletny system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. W skład dystrybucji, oprócz samego jądra, wchodzą podstawowe programy i usługi takie, jak powłoka, skrypty startowe, narzędzia konfiguracyjne, a także często duży zestaw aplikacji użytkowych. W obrębie dystrybucji używana jest jednolita organizacja plików konfiguracyjnych oraz wspólny mechanizm instalowania nowych aplikacji. Niekiedy terminem dystrybucja określa się także systemy zbudowane na bazie jąder innych niż Linux (np. GNU Hurd); szczególnie można tutaj wyróżnić klony dystrybucji uniksowych (np. Debian).Pakiet instalacyjny (ang. software package) zwany inaczej pakietem programowym to stosowany w systemach uniksopodobnych pakiet zawierający program, umożliwiający jego łatwą oraz szybką instalację, odświeżenie i dezinstalację.

  W roku 2000 cały interfejs użytkownika został przepisany, została stworzona nowa architektura programu oparta na bibliotece libsigc++ i pomysłach zaczerpniętych z GTK+ i Qt. Spowodowało to, że interfejs stał się bardziej podobny do interfejsu programów działających w trybie graficznym. Jedną z zaskakująco popularnych funkcji aptitude okazała się gra Saper, dodana właśnie w tym czasie. Pierwszą oficjalną wersją po przebudowie była wersja 0.2.0, a wersja 0.2.11.1 została wydana wraz z Debianem 3.0 („Woody”). W tym samym czasie projekt console-apt został porzucony i usunięty z repozytoriów.

  deb – format pakietu instalacyjnego używanego przez dystrybucję systemu operacyjnego Linux Debian GNU/Linux. Wszystkie pakiety w tym formacie posiadają rozszerzenie .deb. Jest to skrót od "Deborah" (inaczej: "Debora"), imienia byłej żony twórcy Debiana, Iana Murdocka.Qt - zestaw przenośnych bibliotek i narzędzi programistycznych dedykowanych dla języków C++, QML i Java. Ich podstawowym składnikiem są klasy służące do budowy graficznego interfejsu programów komputerowych, począwszy od wersji 4.0 Qt zawiera też narzędzia do tworzenia programów konsolowych i serwerów.

  W Debianie 3.1 („Sarge”) aptitude może być użyty w procesie instalacji. W Debianie 4.0 („Etch”) aptitude stało się głównym narzędziem instalacji pakietów, zalecanym przez twórców systemu, ze względu na ulepszony algorytm rozwiązywania konfliktów zależności pomiędzy pakietami.

  11 października 2008 roku została wydana wersja 0.5 aptitude, w której kluczową zmianą było dodanie graficznego interfejsu użytkownika opartego na GTK+. Projekt frontendu był realizowany przez francuskiego studenta Obeya Arthur Liu w ramach programu Google Summer of Code.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dselect
 • APT
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • http://packages.debian.org/aptitude (ang.)
 • http://people.debian.org/~dburrows/aptitude-doc (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.