• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Apoidea

  Przeczytaj także...
  Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.Grzebacze (Sphecoidea) – dawniej wyodrębniana nadrodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), obecnie uznawana za grupę parafiletyczną.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Apoidea – nadrodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych, obejmująca pszczoły i grzebacze. Wewnątrz nadrodziny wyróżnia się obecnie 13 rodzin, w tym osiem (w tym jedna wymarła) rodzin pszczół i pięć rodzin grzebaczy. Badania taksonomiczne ujawniły, że pszczoły są grupą wywodzącą się od grzebaczy i razem z nimi tworzą monofiletyczny takson. Gatunki grupowane tradycyjnie jako grzebacze stanowią natomiast najprawdopodobniej kilka linii ewolucyjnych (po wyłączeniu pszczół stanowiłyby razem takson parafiletyczny), obecnie zatem nie stanowią jednego taksonu w obrębie Apoidea. Najbliższym ewolucyjnie taksonem dla nadrodziny Apoidea są mrówki.

  Takson parafiletyczny (grupa parafiletyczna) – takson, który obejmuje tylko część potomków wspólnego przodka. Istnienie taksonów parafiletycznych wynika po części z niedoskonałości metod stosowanych dotychczas przez naukowców, a częściowo także z przyzwyczajenia i tradycji pewnych kręgów. Taksony te określane są mianem sztucznych (podobnie jak i polifiletyczne) w odróżnieniu od naturalnych taksonów monofiletycznych.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Michez D. i inni, Hymenoptera of Europe. 1, NAP Editions, ISBN 978-2-913688-34-6, OCLC 1128095413.
  2. Integrated Taxonomic Information System, www.itis.gov [dostęp 2019-12-27].
  3. Ralph S. Peters i inni, Evolutionary History of the Hymenoptera, „Current Biology”, 27 (7), 2017, s. 1013–1018, DOI10.1016/j.cub.2017.01.027, ISSN 0960-9822 [dostęp 2019-12-27].
  4. Brothers D., Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees(Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea), „Zoologica Scripta”, 28 (1-2), 1999.
  Pszczoły (Apoidea = Sphecoidea) – nadrodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych (błonkówek). Należące do niej gatunki stanowią ~20% wszystkich błonkoskrzydłych.Błonkoskrzydłe, błonkówki (Hymenoptera) – rząd owadów obejmujący ponad 110 tys. gatunków występujących na całym świecie, z wyjątkiem rejonów polarnych. Najwięcej gatunków spotyka się w krajach tropikalnych. Do błonkówek należą m.in. pszczoły, osy, mrówki, pilarzowate, gąsieniczniki, bleskotki i trzpiennikowate.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.