• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aplet Javy

  Przeczytaj także...
  Kod bajtowy (ang. bytecode) – nazwa reprezentacji kodu używanej przez maszyny wirtualne oraz przez niektóre kompilatory. Kod składa się z ciągu instrukcji (których kody operacji mają zwykle długość jednego bajta, stąd nazwa), które nie odpowiadają bezpośrednio instrukcjom procesora i mogą zawierać instrukcje wysokiego poziomu (takie jak np. stwórz obiekt klasy X, połącz dwa łańcuchy itd.), jednak w przeciwieństwie do kodu źródłowego wymagają analizy tylko pojedynczych poszczególnych operacji.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Aplet Javyaplet dostarczany w postaci kodu bajtowego Javy. Może zostać uruchomiony w przeglądarce internetowej wykorzystując wirtualną maszynę Javy albo w samodzielnej aplikacji AppletViewer służącej do testowania apletów Javy. Mogą być pisane zarówno w Javie, jak i innych językach kompilowanych do kodu bajtowego - na przykład Python.

  NPAPI (Netscape Plugin Application Programming Interface) jest API do tworzenia wtyczek do przeglądarek internetowych. Umożliwia tworzenie rozszerzeń obsługujących różne typy obiektów osadzonych na stronie HTML. Pierwsza wersja została wprowadzona w Netscape Navigator a później w innych przeglądarkach: Mozilla Application Suite, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Konqueror i niektórych wersjach Internet Explorer.Java Web Start – aplikacja umożliwiająca pobieranie programów napisanych w Javie z internetu oraz ich uruchamianie. Umożliwia także uruchamianie aplikacji bezpośrednio przez internet.

  W 2016 technologia apletów została oficjalnie oznaczona przez producenta jako "do wycofania" (ang. deprecated).

  Ze względu na porzucenie wsparcia NPAPI nie jest możliwe uruchomienie apletów javy w większości współczesnych przeglądarek.

  Historia[ | edytuj kod]

  Aplety Javy pojawiły się wraz z pierwszą wersją Javy w 1995.

  Wykorzystanie[ | edytuj kod]

  Aplety Javy używane są w celu dostarczenia funkcji (np. interakcji), które nie mogą być uzyskane przy stosowaniu HTML-a. Ponieważ kod bajtowy Javy jest wieloplatformowy, to aplety mogą być uruchamiane w wielu systemach operacyjnych, włączając w to Windows, Unix/Linux czy Mac OS. Przy pomocy aplikacji applet2app mogą zostać przekształcone do postaci samodzielnych programów, które można uruchomić poza przeglądarką.

  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Sposób wykonywania[ | edytuj kod]

  Większość przeglądarek internetowych wykonuje aplety Javy w piaskownicy, co uniemożliwia pobranie przez nie danych lokalnych.

  Cykl życia[ | edytuj kod]

  Działanie apletu oparte jest na kilku głównych metodach: init(), start(), stop(), destroy(). Po załadowaniu strony przeglądarka wykonuje metodę init(), która zapewnia inicjalizację apletu. Następnie wykonywana jest metoda start() uruchamiająca wczytany aplet. Metoda ta jest wykonywana za każdym razem, gdy wczytana strona stanie się aktywna. Przy opuszczaniu strony wywoływana jest metoda stop(). Bezpośrednio przed zakończeniem pracy apletu wywoływana jest metoda destroy(), która zwalnia zasoby zajęte przez uruchomiony applet.

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Piaskownica – rodzaj piaskownicy, w której wydzielona została część systemu informatycznego przeznaczona, ze względów bezpieczeństwa, do odseparowanego uruchamiania programów, które są nieprzetestowane lub niezaufane lub pochodzą od niezaufanych stron trzecich.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • serwlet
 • Java Web Start
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Serwlet – klasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie-odpowiedź, rozszerzająca jego możliwości. Uruchamiane są w bezpiecznym środowisku serwera aplikacji (np. GlassFish) albo kontenera webowego (np. Apache Tomcat). Jako część platformy JEE, serwlety mają dostęp do całego API Javy.Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.
  Inicjalizacja - w programowaniu nadanie wartości/stanów początkowych obiektowi. Inicjalizacją obiektu zajmuje się zwykle konstruktor.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Wieloplatformowość - termin odnoszący się do aplikacji, języków programowania, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania i jego implementacji, pracujących na różnych platformach sprzętowych. Przykładowo, wieloplatformowa aplikacja będzie działać pod kontrolą systemu Microsoft Windows na architekturze x86 oraz systemu Linux na architekturze ARM.
  Wirtualna maszyna Javy (ang. Java Virtual Machine, w skrócie JVM) – maszyna wirtualna oraz środowisko zdolne do wykonywania kodu bajtowego Javy. Według szacunków różnych firm i autorów publikacji, liczba urządzeń wyposażonych w JVM wynosi od 3 do 10 miliardów, w tym 1 miliard komputerów, a liczba programistów tworzących oprogramowanie na tę platformę – od 6,5 do 9 milionów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.