• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Apinae

  Przeczytaj także...
  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.

  Pszczoły właściwe (Apinae) – podrodzina pszczół z rodziny pszczołowatych (Apidae).

  Takson ten był w przeszłości rozmaicie definiowany. Wyniki analiz filogenetycznych kazały włączyć doń część plemion wcześniej umieszczanych w porobnicowatych, w tym same porobnice. Nowo zdefiniowane celem zachowania monofiletyzmu Apinae nie mają żadnych wspólnych cech morfologicznych, które jednocześnie wyróżniały by je od innych pszczół. Najbliższą synapomoricznego charakteru cechą jest obecność na pieńkach szczęk grzebyków, które w spoczynku układają się w specyficznych zagłębieniach. Grzebyki te jednak wtórnie zanikły u pszczół bezżądłych oraz licznych form pasożytniczych. U wielu samic występują płytkowate wyrostki u nasady goleni oraz płytki pygidialne na odwłoku, często z dobrze rozwiniętym orzęsieniem. Z wyjątkiem plemienia porobnic larwy Apinae wyróżniają się od innych pszczół obecnością struktur służących do przędzenia kokonów – pszczoły z innych grup ich nie wykonują.

  Pygidium, pigidium (gr. pygidion – zwężony tył) – wieloznaczny termin stosowany w zoologii dla określenia końcowego odcinka ciała lub odwłoka niektórych zwierząt bezkręgowych, a w szczególności:Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.

  Zaliczane są tu gatunki o zróżnicowanej biologii: od pasożytów gniazdowych po ich wolno żyjące ofiary, od samotnic po gatunki eusocjalne, tworzące roje z podziałem na kasty.

  Należy tu 19 plemion:

 • Ancylaini
 • Anthophorini – porobnice
 • Apini – pszczoły żądlące
 • Bombini – trzmielowate właściwe
 • Centridini
 • Ctenoplectrini
 • Emphorini
 • Ericrocidini
 • Eucerini – kornutki
 • Euglossini – długojęzyczkowate
 • Exomalopsini
 • Isepeolini
 • Melectini – brzęczki
 • Meliponini – pszczoły bezżądłe
 • Osirini
 • Protepeolini
 • Rhathymini
 • Tapinotaspidini
 • Tetrapediini
 • Apinae stanowią grupę siostrzaną koczownicowatych lub zadrzechniowatych.

  Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.Zadrzechniowate, zadrzechnikowate (Xylocopinae) – podrodzina błonkówek z nadrodziny pszczół i rodziny pszczołowatych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pszczołowate Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Apinae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Charles Duncan Michener: The Bees of the World. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 2000, s. 570, 647-680.
  3. Andrzej Ruszkowski. Nazewnictwo polskie pszczół (Apoidea, Hymenoptera). „Pszczelnicze Zeszyty Naukowe”, s. 217-223, 1993. 
  Eusocjalność – najwyższa wśród zwierząt forma społeczności polegająca na tworzeniu trwałych, co najmniej dwupokoleniowych kolonii, w których rolę reproduktorek przejmuje tylko część samic, a pozostali osobnicy współdziałają w opiece nad ich potomstwem. Gatunki eusocjalne nazywane są także prawdziwie społecznymi dla odróżnienia od gatunków o mniejszym stopniu uspołecznienia (quasi-, semi- i subsocjalnych).Grupa siostrzana (ang. sister–group) – w systematyce kladystycznej grupa organizmów powstała z jednej linii ewolucyjnej (grupy macierzystej) po jej rozszczepieniu. Dwie grupy siostrzane wraz ze swym wspólnym przodkiem stanowią grupę monofiletyczną. Gatunki należące do grupy siostrzanej charakteryzują się pewnymi specyficznymi, wspólnymi cechami (synapomorfiami), które nie występują jednak w grupie macierzystej (są ewolucyjnie nowe).
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Szczęki - terminem tym określa się wszelkie mocne, zaciskające się narządy w obrębie otworu gębowego, przed nim, albo otaczające go, przystosowane do chwytania i rozdrabniania pokarmu.
  Pszczoły samotnice – duża grupa biologiczna pszczół (Apoidea) obejmująca gatunki, w których każda samica zakłada osobne gniazdo, a nawet kilka gniazd. Zaopatruje je w pożywienie, składa w nim jaja, zamyka je i ginie, a w następnym roku (lub w tym samym, jeśli dany gatunek wydaje dwa pokolenia rocznie) wylęgają się młode samce i samice, które zakładają nowe gniazda.
  Goleń, podudzie (łac. crus) – odcinek kończyny dolnej człowieka lub tylnej zwierzęcia, między stawem skokowym i kolanem. U ssaków szkielet goleni stanowi kość piszczelowa i kość strzałkowa. Przy zgiętym stawie kolanowym może obracać się w bok bądź do wewnątrz dzięki łąkotkom.
  Kokon (z fr. cocon – powłoka) – zewnętrzna osłona jaj zwierząt z różnych jednostek systematycznych (robaków, pierścienic, mięczaków i stawonogów) zbudowana z różnych wydzielin ciała. Kokon jest wytwarzany przez zapłodnioną samicę, w formie jednolitej, skórzastej powłoki, izolującej jajo od otoczenia, chroniącej przed niesprzyjającymi warunkami środowiska, drapieżnikami i rozwojem grzybów. Zawiera substancje odżywcze dla wylęgającego się zwierzęcia. W szerszym znaczeniu termin kokon używany jest również dla oprzędu i kokonu rzekomego.
  Pszczoły bezżądłowe, pszczoły bezżądłe, melipony (Meliponini) - plemię z rodziny pszczołowatych (Apidae). Należy do nich około 250 gatunków, występujących w krajach tropikalnej i subtropikalnej strefy Afryki, Azji, Australii i Ameryki.
  Kasta – zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna. Kasty istniały i istnieją nadal w różnych społeczeństwach, jednak ze względu na swoją ilość szczególnie charakterystyczne są dla społeczeństwa indyjskiego, gdzie system kastowy wzmacniany jest i utrwalany przez tradycyjne tabu hinduizmu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.