• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aparat receptoryczny oka

  Przeczytaj także...
  Oko – narząd receptorowy umożliwiający widzenie. W najprostszym przypadku chodzi o zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Bardziej skomplikowane oczy są w stanie dostarczyć informacje o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Omatidium (łac. ommatidium), fasetka – podstawowy element budowy oka złożonego. Ma kształt wydłużonego stożka. Zbudowane jest z przejrzystej rogówki pochodzenia oskórkowego, aparatu dioptrycznego, aparatu receptorycznego i izolacji pigmentowej.

  Aparat receptoryczny oka – część oka lub omatidium złożona z komórek wzrokowych wrażliwych na światło.

  Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe. Jest specyficznej budowy błoną znajdującą się wewnątrz gałki ocznej, na jej tylnej powierzchni. Jest jednym z pierwszych elementów drogi wzrokowej.Rabdom (łac. rhabdom) – reagujący na światło pręcik wzrokowy (pałeczka wzrokowa) usytuowany w środku omatidium, pionowo, w pobliżu stożka krystalicznego. Rabdom tworzą ściśle przylegające do siebie rabdomery (rhabdomer) – tylne części komórki wzrokowej (siatkówkowej). W oku przystosowanym do ciemności rabdom jest otoczony przez duże wakuole. Pod wpływem zmian strumienia rabdom skraca się lub wydłuża zmieniając w ten sposób swój kształt, średnicę (powierzchnię przekroju poprzecznego) lub objętość, co odgrywa znaczną rolę w adaptacji wzroku zwierzęcia do zmieniającego się oświetlenia.

  W zależności od stopnia skomplikowania budowy wyróżniane są różne typy aparatów receptorycznych:

 • złożony z rabdomerów rabdom – utworzony z grupy komórek wzrokowych,
 • siatkóweczka (retinula) – utworzona z rabdomów i komórek wzrokowych,
 • siatkówka – zespół siatkóweczek.
 • Bibliografia[]

 • Józef Razowski: Słownik entomologiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 83-01-07907-X. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.