• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aparat Proctora

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Wilgotność optymalna – jest to wilgotność, przy której w ustalonych (normowych) warunkach ubijania można osiągnąć maksymalne zagęszczenie gruntu. Badanie wilgotności optymalnej jest przeprowadzane za pomocą aparatu Proctora. Wilgotność optymalną ustala się najczęściej przy projektowaniu nawierzchni drogowych, boisk, czy nasypów ziemnych.

  Aparat Proctora – urządzenie wykorzystywane w próbie Proctora do badania wilgotności optymalnej. W Polsce badanie za pomocą aparatu Proctora przeprowadza się na podstawie Polskiej Normy budowlanej: PN-88/B-04481.

  Przypisy

  1. Czarnota-Bojarski, Roman, Warszawa 1973. Mechanika gruntów i fundamentowanie. cz. 1 i 2
  2. Świeboda, Irena, Rzeszow; 1980. Mechanika gruntów : laboratorium  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.