Aparat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biblistyka:

Stabilizator Ilizarowa - zewnętrzny stabilizator odłamów kostnych stworzony w 1950. Został opatentowany w 1951 przez radzieckiego lekarza Gawriiła Ilizarowa. Aparat Epsteina – znormalizowane jarzmo do pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich, a w szczególności blach elektrotechnicznych.
 • aparat Eutaliusza
 • Biologia:

 • aparat gębowy
 • aparat Golgiego
 • aparat gnykowy
 • aparat mowy
 • aparat szparkowy
 • aparat Webera
 • Chemia:

 • aparat absorpcyjny
 • aparat Deana-Starka
 • aparat destylacyjny – destylator
 • aparat Graefego
 • aparat Kippa
 • aparat Kocha
 • aparat Orsata
 • aparat Ruttnera
 • aparat Soxhleta
 • Medycyna:

 • aparat Ilizarowa
 • aparat słuchowy
 • aparat ortodontyczny
 • Organizacja:

  Aparat Eutaliusza – system podziału niektórych ksiąg Nowego Testamentu wraz z szeregiem dodatkowych informacji na marginesie tekstu, na początku oraz na końcu ksiąg, mających na celu ułatwienie czytania tekstu biblijnego. Autorstwo aparatu przypisuje się tradycyjnie Eutaliuszowi, biskupowi w Sulci, Sulca albo Sulce, który żył prawdopodobnie w V wieku.Aparat Koordynacji Organów Radiokontrwywiadu krajów Układu Warszawskiego nadzorował działania służb radiokontrwywiadu państw Układu Warszawskiego (oprócz Rumunii). Jego siedziba mieściła się od 1955 w Polsce i była nadzorowana przez Wydział RKW MSW, a następnie Biuro RKW MSW. W lipcu 1974 Aparat Koordynacji został przeniesiony do Czechosłowacji. Ściśle kontrolowany przez ZSRR i dowodzony przez oficerów radzieckich.
 • aparat administracyjny
 • Aparat Koordynacji
 • aparat państwowy
 • aparat partyjny
 • aparat SB
 • Technika:

 • aparaty elektryczne
 • aparat Epsteina
 • aparat fotograficzny
 • aparat Marcussona
 • aparat skrzynkowy AB
 • aparat telefoniczny
 • aparat telegraficzny
 • aparat zapłonowy
 • aparat (informatyka)
 • Tekstologia

 • aparat krytyczny
 • aparaty kościelne
 • Internet

  Aparat skrzynkowy AB jest to przyrząd służący do badania kąta tarcia wewnętrznego, kohezji oraz do wyznaczania wytrzymałości gruntu na ścinanie. Do badania wykorzystuje się próbki gruntu o nienaruszonej strukturze (NNS). Przyrząd składa się z dwóch skrzynek o tych samych wymiarach, połączonych ze sobą jednym bokiem, tworząc skrzynkę o wymiarach 6cm x 6cm x 2cm. Jedna ze skrzynek jest przytwierdzona na stałe do przyrządu, natomiast druga, ruchoma, służy do ścinania gruntu.Aparat Golgiego – organellum występujące niemal we wszystkich komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom substancji zużywanych przez komórkę, bądź wydzielanych poza nią. Podstawową jednostką strukturalną aparatu Golgiego jest diktiosom.
 • Aparat – irańska witryna internetowa
 • Warto wiedzieć że... beta

  Aparaty elektryczne (elektroenergetyczne) − grupa przyrządów głównie elektromechanicznych, ale także elektromagnetycznych, elektronicznych lub mieszanych, które pełnią funkcje:
  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Aparat Webera – układ wzmacniający zdolność odbierania dźwięków u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych, złożony z kilku (od 2 do 4) zrośniętych kręgów łączących pęcherz pławny z uchem wewnętrznym. Drgania odbierane przez ciało ryby są przekazywane do pęcherza pławnego i przez aparat Webera do błędnika.
  Aparat Orsata – aparat laboratoryjny do oznaczania zawartości jednych gazów w drugich. Najczęściej jest stosowany do oznaczania stężenia dwutlenku węgla, tlenku węgla oraz tlenu w powietrzu i gazach spalinowych.
  Aparat Kippa – szklane urządzenie laboratoryjne stosowane przy otrzymywaniu gazów w wyniku reakcji ciała stałego z cieczą. Wynalazek Petrusa Kippa, holenderskiego aptekarza.
  Aparat gnykowy – kostny i chrzęstny Y-kształtny szkielet wspierający język u ptaków. Jest zbudowany z bezpośrednio podtrzymującego język paraglossum, basihyale i urohyale oraz rogów skrzelowych składających się z ceratobranchiale i epibranchiale, a u niektórych ptaków również pharyngobranchiale. Paraglossum znajduje się w przedniej części gardła, z której rogi skrzelowe rosną ku tyłowi, stanowiąc miejsce przyczepu mięśni protrakcji żuchwy. U ptaków mających długie języki i potrafiących daleko je wysuwać, takich jak dzięciołowate, rogi skrzelowe są znacznie bardziej wydłużone – otaczają czaszkę od tyłu, zachodzą na sklepienie czaszki, a u niektórych docierają do okolic oczodołu lub jamy nosowej. Początkowo rogi dochodzą tylko do wysokości uszu, do dalszego wydłużenia struktur dochodzi w trakcie rozwoju ptaka. Ogólną budową aparat gnykowy dzięciołów nie różni się jednak od aparatu gnykowego występującego u ptaków mających krótsze języki.
  Aparat ortodontyczny, aparat na zęby, klamerki na zęby - (z grec. orthos-prosty i odous-ząb), służy do przywracania właściwego, fizjologicznego zwarcia między szczęką a żuchwą, wyrównywaniu i właściwym ustawianiu zębów w łukach zębowych, leczeniu wad zgryzu. Istnieją aparaty ruchome oraz stałe. Stosuje się odpowiednio do wady pacjenta.

  Reklama