• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antypsychiatria  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Psychiatria represyjna w ZSRR – sposób represjonowania przeciwników politycznych – dysydentów, a także osób uważanych za naruszające normy społeczne, polegająca na przymusowym leczeniu psychiatrycznym w szpitalu-więzieniu (szpital psychiatryczny specjalnego rodzaju, ros. психиатрическая больница специального типа, psichotiurma психотюрьма, pot. psichuszka, психушка). Metoda, stosowana incydentalnie w wielu krajach, masowy charakter uzyskała w ZSRR od lat 50. do lat 80. XX wieku. Stosowana także w innych krajach komunistycznych (Rumunia, Kuba, Chiny).Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.
  Stosunek do psychiatrii[ | edytuj kod]

  T. Szasz oraz inni antypsychiatrzy uważali psychiatrię za pseudonaukę, głównie na podstawie filozofii nauki Karola Poppera. Prawdopodobnie najpełniejszą tego typu krytykę pod adresem psychiatrii zawarł Thomas Szasz w książce The Myth of Mental Illness (1960).

  Znaczenie ruchu[ | edytuj kod]

  Wraz z rozwojem badań nad patogenezą chorób psychicznych, poglądy głoszone przez Szasza, Foucaulta i Scheffa'a na temat wątpliwości co do istnienia chorób psychicznych, nie zostały potwierdzone przy pomocy metod naukowych z zakresu epidemiologii, genetyki i psychofarmakologii. Wraz z rozwojem neuropsychologii odkryto zależności w funkcjonowaniu mózgu, o których wiedza była niedostępna w latach rozwoju antypsychiatrii. Wciąż jednak nieznane są biologiczne przyczyny chorób psychicznych, a stosowanie farmakoterapii bywa krytykowane przez naukowców jako nieskuteczne, lub wręcz szkodliwe. Pomimo tego rolę nurtu antypsychiatrycznego stara się powszechnie zredukować do zmian w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych w lecznictwie psychiatrycznym. Zmniejszają one możliwość stosowania psychiatrii jako narzędzia wykluczania ekonomiczno-politycznego. Ujawnił połączenia pomiędzy polityką a psychiatrią. Uważa się, że antypsychiatria spowodowała zwiększenie zainteresowania pacjentem. Konsekwencją tej atmosfery było też ograniczenie możliwości leczenia wbrew woli. W Polsce jako w jednym z ostatnich państw uchwalono postulowane zmiany umieszczając je w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego w roku 1994.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Sir Karl Raimund Popper (ur. 28 lipca 1902 w Wiedniu, zm. 17 września 1994 w Londynie) – filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym, który on sam uważał za kontynuację filozofii Immanuela Kanta. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości (popperyzm) oraz koncepcję społeczeństwa otwartego, będącego swoistym rozwinięciem koncepcji demokracji Johna Locke’a i Johna Stuarta Milla.

  Przedstawiciele[ | edytuj kod]

  Do najistotniejszych przedstawicieli i aktywistów ruchu antypsychiatrii należeli: Thomas Szasz, Erving Goffman, Thomas Scheff, Ronald David Laing, Giorgio Antonucci oraz David Cooper.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Edward Żebrowski (właśc. Edward Bernstein, ur. 26 lipca 1935 w Warszawie) - polski scenarzysta i reżyser filmowy, aktor.
  Lot nad kukułczym gniazdem (ang. One Flew Over the Cuckoo’s Nest) – powieść Kena Keseya z 1962 roku mówiąca o zniewoleniu oraz tęsknocie za wolnością.
  Medykalizacja – termin socjologiczny używany do opisania „procesu, w wyniku którego pewne rejony życia społecznego stają się domeną medyczną, i są kolonizowane przez przedstawicieli służby zdrowia”. Pojęcie zwykle używane jest krytycznie wobec zbyt wielkiego wpływu medycyny na kształtowanie obrazu m.in. normalności i patologii, chociaż (jak w przypadku kary śmierci, zob. niżej) nie jest to jedyna możliwa interpretacja tego terminu.
  Schizofrenia (stgr. σχίζειν, schizein, "rozszczepić" i stgr. φρήν, φρεν-, phrēn, phren-, "umysł", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB, synonimy: zaburzenia schizofreniczne, psychoza schizofreniczna) – zaburzenie psychiczne (lub raczej grupa zaburzeń) zaliczane do grupy psychoz endogennych.
  Ronald David Laing (ur. 7 października 1927 w Glasgow (Szkocja), zm. 23 sierpnia 1989 w Saint-Tropez) – szkocki lekarz psychiatra.
  Paul Michel Foucault (fr: miʃɛl fuko, ur. 15 października 1926 w Poitiers we Francji, zm. 25 czerwca 1984 w Paryżu) – francuski filozof, historyk i socjolog. W latach 1970-1984 zasiadał w Collège de France na specjalnie stworzonej dla siebie katedrze "Historia systemów myślenia".
  Szpital przemienienia - film z 1978 w reżyserii Edwarda Żebrowskiego na podstawie powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Pokazuje zagładę pacjentów szpitala psychiatrycznego wkrótce po wybuchu II wojny światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.