• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antylopa

  Przeczytaj także...
  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.Suhak, sajga, sumak (Saiga tatarica) – ssak z rodziny krętorogich (Bovidae). Pierwsze ślady suhaka pochodzą ze środkowego plejstocenu.
  Ridbok szary, antylopa sarnia (Pelea capreolus) - antylopa z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Pelea Gray, 1851.
  Od góry: nilgau indyjski (z lewej), gazela dorkas (w środku), garna (z prawej),
  u dołu:suhak (z lewej) i springbok (z prawej)
  Impale (Aepyceros melampus)

  Antylopy - nazwa potoczna grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana). Największe antylopy mają 1,75 metra, a ich waga dochodzi do 950 kg. Małe antylopy nazywa się potocznie gazelami. Antylopy w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga). Kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej. Często spotykane w ogrodach zoologicznych.

  Neotraginae – wyróżniana w niektórych klasyfikacjach podrodzina ssaków krętorogich określanych nazwą antylopy karłowate, obejmująca rodzaje:Springbok, szpringbok, antylopa skoczek (Antidorcas marsupialis), z afrykanerskiego: spring = skok; bok = antylopa, sarna lub kozioł) – gatunek małego brązowo-białego ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich. kłębie do 75 cm. Samce mogą ważyć do 50 kg, a samice do 37 kg.

  Niektóre gatunki antylop[]

  Jest około 90 gatunków antylop w ponad 30 rodzajach, z których 15 jest zagrożonych. Obejmują:

  Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:Czykara, antylopa czteroroga (Tetracerus quadricornis) - antylopa azjatycka zamieszkująca Półwysep Indyjski. Jedyny przedstawiciel rodzaju Tetracerus.

  Zobacz też[]

 • antylopa czteroroga
 • antylopa końska
 • antylopa niebieska
 • antylopa sarnia
 • antylopy właściwe (Antilopinae)
 • antylopy karłowate (Neotraginae)
 • Antylopa niebieska (antylopa modra) (†Hippotragus leucophaeus) – gatunek wymarłego ssaka z rodziny krętorogich, pierwsze duże afrykańskie zwierzę, które wyginęło w czasach historycznych.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Antilopinae – podrodzina ssaków krętorogich obejmująca antylopy właściwe charakteryzujące się lekką budową ciała, małą głową, długą szyją i długimi kończynami. Zamieszkują Afrykę (większość gatunków) i Azję. Są to w większości gatunki stadne.
  Impala zwyczajna (Aepyceros melampus) – gatunek ssaka z rodziny wołowatych, licznie występujący w południowej Afryce.
  Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Garna (Antilope cervicapra) – gatunek ssaka z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Antilope. Gatunek dawniej bardzo liczny, obecnie zaliczany do kategorii zwierząt o podwyższonym ryzyku wyginięcia (NT).
  Widłoróg (Antilocapra americana) – gatunek ssaka kopytnego, jedyny żyjący przedstawiciel rodziny widłorogich zamieszkujący Amerykę Północną, ze względu na zewnętrzne podobieństwo do antylop nazywany też antylopą widłorogą. Widłorogi są najszybszymi zwierzętami Ameryki Północnej – na krótkich dystansach (do 1,5 km) osiągają do 95 km/h wykonując przy tym skoki o długości do 6 metrów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.