• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antyczny DNA

  Przeczytaj także...
  Archeogenetyka – termin wymyślony przez Colina Renfewa dla określenia zastosowania zdobyczy genetyki w opisywaniu ludzkiej przeszłości.Haplogrupa w genetyce − grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w specyficznym miejscu na chromosomie.
  Hydroksyapatyt – minerał zbudowany z hydroksyfosforanu wapnia (sześcioortofosforanu(V) dwuwodorotlenku dziesięciowapnia) o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2 [zapisywanym też jako 3Ca3(PO4)2•Ca(OH)2)]. Stanowi mineralne rusztowanie tkanki łącznej, odpowiedzialnej za mechaniczną wytrzymałość kości.
  Pokrzyżowany, mający około 4000 lat DNA wyizolowany z wątroby staroegipskiego kapłana Nekht-Ankh

  Antyczny DNA (aDNA) – DNA wyizolowany z materiału biologicznego pochodzącego od martwych od dawna organizmów.

  Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

  Amplifikowalny DNA prawdopodobnie nie jest w stanie przetrwać ponad 1 milion lat, choć związanie cząsteczki DNA z otaczającymi ją cząsteczkami takimi jak hydroksyapatyt lub krzemionka może przedłużyć okres jej istnienia, choć również utrudnia jej wyekstrahowanie i zsekwencjonowanie. Do czynników zwiększających zdolność przetrwania DNA należą również niskie temperatury, wysuszenie i wysokie zasolenie.

  Ditlenek krzemu (nazwa Stocka: tlenek krzemu(IV); krzemionka), SiO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Zobacz też[]

 • archeogenetyka
 • haplogrupa
 • Przypisy

  1. Eske Willerslev, Alan Cooper. Ancient DNA. „Proceedings of the Royal Society B”. 272 (1558), s. 3–16, 2005. DOI: 10.1098/rspb.2004.2813 (ang.). 
  2. Ben Waggoner: Molecular palaeontology. W: eLS. 2001. (ang.)

  Linki zewnętrzne[]

 • Nicholls H. 2005. Ancient DNA Comes of Age. PLoS Biology 3 (2): e56. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama