• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antropologia tańca

  Przeczytaj także...
  Curt Sachs (ur. 29 czerwca 1881 w Berlinie, zm. 5 lutego 1959 w Nowym Jorku), niemiecki muzykolog, badacz muzyki antycznej i orientalnej, twórca nowoczesnej instrumentologii, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzykologii porównawczej.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Antropologia tańca – dział antropologii zajmujący się wyjaśnianiem powiązań pomiędzy formami ruchu a kulturą. Dla powstania kierunku przyczyniły się badania prowadzone przez m.in. Curta Sachsa, Rudolfa Labana, czy Franza Boasa. W Polsce początki myślenia antropologicznego w badaniach nad tańcem znaleźć można w pracach Kazimierza Moszyńskiego i Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej.

  Franz Boas (ur. 9 lipca 1858 w Minden, zm. 21 grudnia 1942 w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone) - amerykański antropolog i językoznawca niemieckiego pochodzenia, twórca historyzmu Boasowskiego.Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa (ur. 2 sierpnia 1885 w Dorpacie, zm. 28 lutego 1967 w Londynie) – polska etnolog i historyk sztuki, pierwsza polska przedstawicielka fenomenologii w badaniach nad kulturą ludową, założycielka Muzeum Etnograficznego w Warszawie, pierwsza rektor w historii polskiej akademii.

  Bibliografia[]

 • Lange, Roderyk. The Nature of Dance. An anthropological perspective, London: Macdonald & Evans Ltd., 1975; polska wersja: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1988. Poznań: Instytut Choreologii, Rhytmos, 2009.
 • Davis, Martha. Anthropological perspectives of movement. New York: Ayer Publishing, 1975.
 • Hanna, Judith. To Dance is Human: A Theory of Nonverbal Communication. Austin: University of Texas Press,1979.
 • Williams, Drid. Anthropology and the Dance: Ten Lectures. Champaign: University of Illinois Press, 2004.
 • Kazimierz Moszyński (ur. 5 marca 1887 r. w Warszawie, zm. 30 marca 1959 r. w Krakowie) – polski etnograf, etnolog, slawista. Brat Wacława.Rudolf Laban (właściwie Rezső Laban de Váraljas), (ur. 15 grudnia 1879 w Bratysławie, zm. 1 lipca 1958 w Weybridge, Surrey) – węgierski tancerz, choreograf i teoretyk tańca.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.