• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antropologia religii

  Przeczytaj także...
  Mary Douglas (ur. 25 marca 1921 w Sanremo, zm. 16 maja 2007 w Londynie) – brytyjska antropolog, znana ze swych badań nad rolą symboli w kulturze. Specjalizowała się w antropologii społecznej, będąc postrzegana jako kontynuatorka myśli Durkheima. Jednym z jej głównych zainteresowań badawczych były porównawcze studia nad religiami.The London School of Economics and Political Science lub London School of Economics, LSE – część University of London, jedna z najważniejszych szkół wyższych specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych, która miała prawdopodobnie większy wpływ na kształt współczesnego świata politycznego niż jakakolwiek inna instytucja uniwersytecka.
  Bronisław Kasper Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 16 maja 1942 w New Haven) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog.

  Antropologia religii – dział antropologii kulturowej zajmujący się zależnością między cechami społeczeństw, a wyznawaną przez nie religią. Często mylona jest z antropologią religijną.

  University College London (UCL) – część Uniwersytetu Londyńskiego, jest najstarszą spośród dwóch, pierwotnie odrębnych uczelni, obecnie wchodzących w skład Uniwersytetu Londyńskiego. W Wielkiej Brytanii UCL był pierwszym uniwersytetem o charakterze świeckim, w którym o przyjęciu na studenta oraz ocenach nie decydowały wyznanie, rasa oraz pochodzenie społeczne. Dewizą stale przyświecającą studentom i pracownikom jest (łac.) Cuncti adsint meritaeque expectent praemia palmae co można przetłumaczyć na Niech przybędą ci, którym wraz z zasługą należy się największa nagroda. Obecnie na UCL studiuje ponad 23 250 studentów i pracuje 9783 pracowników. UCL należy do elitarnej grupy uniwersytetów Russell Group oraz jest częścią Golden Triangle. UCL zatrudnia ponad 4000 pracowników naukowych i 650 profesorów, więcej niż jakikolwiek inny uniwersytet w Wielkiej Brytanii.Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

  Jedną z bardziej aktywnych uczonych na polu antropologii religii w XX w. była zmarła w 2007 r. w wieku 86 lat Brytyjka Mary Douglas, profesor najstarszej londyńskiej uczelni University College. Należała do szkoły, zwanej "antropologiczną nowoczesnością" (Antropologiacal modernism), której inicjatorem był, Bronisław Malinowski, prof. londyńskiej School of Economics. W Polsce antropologią religii zajmował się m.in. prof. Andrzej Wierciński. W jego zainteresowania wchodziła m.in. analiza rozwoju świadomości religijnej człowieka. Według niego dokonywał się on według następujących etapów:

  Antropologia religijna lub teologiczna – część doktryny religijnej, teologii, której przedmiotem jest natura człowieka, pochodzenie, sens jego istnienia, ukazane w relacji do Stwórcy, Boga, Absolutu. Z kwestiami antropologicznymi ściśle związana jest doktryna zbawcza danej religii.Andrzej Wierciński (ur. 22 kwietnia 1930 w Chorzowie, zm. 8 grudnia 2003 w Warszawie) – polski antropolog, etnolog, religioznawca, kabalista.
  1. magiczno-religijny
  2. filozoficzny
  3. naukowy ("in statu nascendi").

  Zobacz też[]

 • Antropologia religijna
 • Przypisy

  1. Ronald Hendel (University of California, Berkley). Mary Douglas and anthropological modernism. „The Journal of Hebrew Scriptures”. 8 (2008). s. 11. DOI: 10.5508/jhs.2008.v8.a8. ISSN 1203-1542. 
  2. Wierciński Andrzej: Antropologiczna koncepcja rozwoju światopoglądowego ludzkości. W: Tenże: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. s. 95.

  Bibliografia[]

 • Zimniak-Hałajko, Marta: Raj oswojony : antropologia nowych ruchów religijnych. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2003, s. 410. ISBN 83-89405-87-3.
 • Bowie, Fiona: Antropologia religii. Kamila Pawluś. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. ISBN 9788323325451.
 • Douglas, Mary: Czystość i zmaza. Marta Bucholc (przekład), Joanna Tokarska-Bakir (wstęp). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007, s. 216, seria: Seria Antropologiczna. ISBN 9788306030488. Cytat: Tytuł oryginału: Purity and danger : an analysis of concepts of pollution and taboo (1966).
 • Andrzej Wierciński: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. Wyd. 1. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2000, s. 396. ISBN 8385527192.
 • DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.