• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antropologia edukacji

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu kultur. Końcowym efektem tego procesu może być unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez akulturację rozumie się szczególnie proces rozwiązywania problemów związanych ze znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w której nastąpiła pierwotnie enkulturacja.
  Enkulturacja to naturalny, bezbolesny proces ponadpokoleniowego, świadomego i nieświadomego nabywania kompetencji kulturowych, tworzących system wartości danej grupy społecznej, przez uczestnictwo w danej kulturze.

  Antropologia edukacji – subdyscyplina antropologii kulturowej, która wywodzi się z pionierskich prac Margaret Mead i odwołuję się do prac między innymi George'a Spindlera, Solona Kimballa i Dell Hymes. Rozwinęła się głównie w latach siedemdziesiątych XX wieku, szczególnie dzięki profesorom Teachers College Uniwersytetu Columbia. Głównym polem zainteresowań tej subdyscypliny jest edukacja. Antropologiczne podejście do tematu skupia się na kulturowych aspektach edukacji, włączając formalne i nieformalne sposoby zdobywania i przekazywania wiedzy. Alternatywne podejście rozpatruje edukację w kategoriach instytucji. Kluczowym zagadnieniem pozostaje aspekt „transmisji kulturowej” (ang. cultural transmisson), która zawiera w sobie przekazywanie poczucia tożsamości pomiędzy pokoleniami (w kategoriach Margaret Mead enkulturacja) jak również pomiędzy kulturami - akulturacja, w związku z czym antropologia edukacji skupia się na zagadnieniach etnicznych tożsamości czy zmian.

  Margaret Mead (ur. 16 grudnia 1901 w Filadelfii, zm. 15 listopada 1978 w Nowym Jorku) – amerykańska badaczka zajmująca się antropologią kulturową.Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mery Douglas: "Jak myślą instytucje". Warszawa: PWN, 2011.
  2. Comitas, L. and Dolgin, J. 1979. 'On Anthropology and Education: Retrospect and Prospect'. Anthropology and Education Quarterly. 9(1): 87-89
  3. J.S. Education and Acculturation on Malaita: An Ethnography of Intraethnic and Interethnic Affinities'.The Journal of Intercultural Studies. 1988. #15/16:74-81.
  4. J.S. Education and Acculturation on Malaita: An Ethnography of Intraethnic and Interethnic Affinities'.The Journal of Intercultural Studies. 1988. #15/16:74-81, available on-line at http://eprints.qut.edu.au/archive/00003566/
  5. Dynneson, T.L. 1984. 'An Anthropological Approach to Learning and Teaching'. Social Education. 48(6): 410-418
  6. Schensul, J.J. 1985. 'Cultural Maintenance and Cultural Transformation: Educational Anthropology in the Eighties'. Education and Anthropology Quarterly. 15(1): 63-68
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.82 sek.