• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antonina Zamoyska

  Przeczytaj także...
  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie - zabytkowy rzymskokatolicki kościół parafialny istniejący od XVIII wieku. Usytuowany na wzgórzu Rotunda, przy ulicy Kościelnej 27. Obok kościoła znajdują się: drewniana kaplica, drewniana dzwonnica z 1898 roku oraz cmentarz przykościelny.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Józefa Antonina Zahorowska herbu Korczak, 1º voto Wołłowiczowa, 2º voto Zamoyska (ur. ?, zm. 1747) – fundatorka (1744) Zakonu Kanoniczek Świeckich w Warszawie oraz kościoła pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Córka kasztelana wołyńskiego Stefana Zahorowskiego i jego drugiej żony, podkomorzanki mielnickiej Jadwigi Saczkówny, siostra rodzona strażnikowej Rozalii Pociejowej, siostra przyrodnia chorążyny Katarzyny Czackiej i hetmanowej Anieli Pociejowej.

  Wyszła po raz pierwszy za mąż za Marcjana Wołłowicza, marszałka wielkiego litewskiego w latach 1704-1712.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Marcjan Dominik Wołłowicz herbu Bogoria (zm. 5 sierpnia 1712 roku) – marszałek wielki litewski w 1704 roku, podskarbi wielki litewski w 1703 roku, administrator skarbu litewskiego w latach 1700-1703, pisarz wielki litewski w latach 1701-1703, chorąży mścisławski w 1692roku.

  W roku 1718 jako bezdzietna, bogata wdowa poślubiła ordynata zamojskiego i starostę knyszyńskiego Tomasza Józefa Zamoyskiego, wnosząc mu w posagu znaczne sumy pieniężne oraz odziedziczone po Wołłowiczu majątki ziemskie na Litwie. Drugie małżeństwo również było bezdzietne. Po śmierci Zamoyskiego, któremu wyprawiła wspaniały pogrzeb (uroczystości trwały trzy dni), Antonina Zahorowska nie wyszła po raz trzeci za mąż.

  Stefan Zahorowski (Zahorski) herbu Korczak – starosta włodzimierski od 1676, kasztelan wołyński od 1684, regimentarz wojsk koronnych w 1693, 1698, 1701 roku. Korczak (Ciffus, Ciphus, Karpie, Trzy Wręby, Wrębowie, Wręby) – polski herb szlachecki. Herb ma pochodzenie węgierskie, trzy wręby oznaczają trzy rzeki Dunaj, Cisę (lub Drawę) i Sawę.

  Zmarła bezdzietnie w Warszawie 31 maja 1747 r. Jej ciało przewieziono w czerwcu do Lublina, gdzie odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których brała udział siostra Rozalia Pociejowa wraz z rodziną.

  W Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie przechowywana jest korespondencja Antoniny z Zahorowskich Zamoyskiej z Józefem Mniszkiem, marszałkiem wielkim koronnym i jego żoną Konstancją z Tarłów z lat 1721-1731.

  Portret Antoniny Zamoyskiej nieznanego malarza znajduje się w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Fundacje[ | edytuj kod]

  W 1727 Antonina Zamoyska ufundowała modrzewiowy kościół pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie, który - pomimo wojen i niefachowo przeprowadzonego w 1938 roku remontu, grożącego całkowitą degradacją drewnianej konstrukcji - przetrwał do dziś, wyremontowany ponownie w 2006.

  Znana jest przede wszystkim jako fundatorka (1744) Zakonu Kanoniczek Świeckich w Warszawie. Fundacja została zatwierdzona przez Sejm 17 lat po śmierci Antoniny Zamoyskiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Testament Hipacego Pocieja i Genealogia imienia Pociejów, Przegląd Poznański, t. 30, 1860, s. 207-228. K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1830, Zahorowscy
  2. K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. 9, s. 414-423 Wołowicz herbu Bogoria. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. XI, Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, Kórnik 1994.
  3. W. J. Wcisłowski, Hymen hastis armatvs Thomae Iosephi Zamoyski, Zamość 1718. R. Orłowski, Ordynacja Zamojska [w:] K. Myśliński, Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969, str. 111—112. Iwona Kulesza-Woroniecka, Magnates marriage strategies in Poland in the 16th-18th centuries
  4. P. Giżycki, Relacya Pogrzebowey Apparencyi у samego aktu pogrzebowego Ordynata Zamoyskiego (...), Zamość 1726. Złota łez Powodz Nad Przedświetne Erydanów Brzegi Jasnie Wielmozney J.M.P. Antoniny z Zahorowskich Zamoyskiey Przy martwym Oceanie Jasnie Wielmoznego J.M.P. Tomasza Józefa Zamoyskiego (...), Lublin 1726.
  5. Kuryer Polski 1747 nr 547, nr 548, nr 568 Teki Dworzaczka
  6. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Inwentarz zespołu 1/388
  7. Jako Antonina Zamoyska z domu Czachorowska (sic!), zm. w 1747 r. - XVIII w., nieokreślony malarz polski. Muzeum Ziemi Wschowskiej, IV. Portrety magnackie (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie). Pomyłki w nazwisku Antoniny Zahorowskiej są bardzo częste. Jej nazwisko panieńskie przytacza się w formach: Zahorska, Zachorowska, Zacharowska, a nawet Zaborowska czy Czachorowska.
  8. M. Czuba, Architektura drewnianego kościoła fundacji Antoniny z Zacharowskich (sic!) Zamoyskiej w Krzeszowie, referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Kościół parafialny w Krzeszowie na Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej dnia 20 września 2010 r. J. Myjak, Krzeszów nad Sanem : informator krajoznawczy z rysunkami Heleny Pisuli, Sandomierz 1994.
  9. Akt założenia kolegium świeckiego z dnia 18 września 1744 r. [w:] Dzwonek Częstochowski 1904, R. 4, t. 6(36), s. 25-26. Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827, s. 252. A. Moszyński, Wiadomość o rękopisach [w] Rozprawy Filologiczne Akademii Umiejętności, 1874, I, str. 253. F. Kurowski, Pamiętniki Miasta Warszawy, Warszawa 1949, str. 166—168.
  10. Excerpt Intencyi y ustaw niektorych przez S.P.J.W. Jmć Panią Ordynatową Zamoyską, dla Kanoniczek Warszawskich w Xiędze Oryginalney Fundacyą całą zawieraiącey wyrażonych z obiaśnieniem wiadomości Nayiaśnieyszey Rzeczy-Pospolitey Polskiey na Seym podaney w Roku 1764 Bibliografia Estreichera, nr 21969
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.616 sek.