• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Tworek

  Przeczytaj także...
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  Antoni Tworek (ur. 5 stycznia 1897 w Łoniowie, zm. 24 grudnia 1942 w Dachau) – polski duchowny katolicki, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Biografia[]

  Pochodził z wielodzietnej rodziny Wojciecha i Jadwigi z Hołodych. Chrztu Antoniego dokonano pięć dni po urodzinach. Uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej i do gimnazjum w Sandomierzu, gdzie później kontynuował edukację w Seminarium Duchownym. Ukończeniu nauki towarzyszyło przyjęcie święceń kapłańskich w 1920 roku.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.

  Pracę zawodową rozpoczął jako wikariusz w Ćmielowie, ale po dwóch latach otrzymał pozwolenie na podjęcie dalszej nauki. Studia na wydziale prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zakończył w 1926 roku, obroną pracy doktorskiej. W odpowiedzi na apel bp. M. J. Ryxa poprosił o pozwolenie podjęcia posługi duszpasterskiej wśród emigracji polskiej we Francji. Pracował początkowo jako kapelan w Montceau-les-Mines i Barlin, a następnie w Oignies. Ze względu na zły stan zdrowia, w listopadzie 1930 roku powrócił do kraju. Mianowany został notariuszem sądu biskupiego i rektorem kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. Do wybuchu II wojny światowej ks. Antoni Tworek był spowiednikiem studentów seminarium duchownego, a od 1934 roku sekretarzem redakcji czasopisma „Prawda Katolicka”. W latach 1934-1939 był kuratorem Domu Księży Emerytów, a także patronował Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich. Lata 1934-1936 to także jego kościelna asystentura Katolickiego Stowarzyszenia Mężów oraz Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet. W 1937 roku sfinalizował powstanie Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowej, której wiceprezesował. 12 marca 1940 roku został wiceoficjałem Sądu Biskupiego, a dwa dni później kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

  Niemieckie obozy nazistowskie – obozy i podobozy kierowane przez SA, a później SS, policję i Wehrmacht utworzone w latach 1933–1945 przez nazistowskie władze III Rzeszy. Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, utworzone były na własnym terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach państw okupowanych.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Aresztowany został przez gestapo 16 marca 1942 roku o godz. 6.00 i początkowo przetrzymywany w wiezieniu na Zamku w Sandomierzu gdzie poddawany był torturom. W grupie więźniów, razem z bł. Antonim Rewerą przewieziony został do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a następnie Dachau. Bity i katowany zmarł z wyczerpania, a jego ciało spalono w obozowym krematorium 28 grudnia 1942.

  Sługa Boży (łac. Servus Dei) – określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające osobę zmarłą, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W kościele parafialnym w rodzinnym Łoniowie w 1992 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć ks. Antoniego Tworka.

  Jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej.

  Zobacz też[]

 • 108 błogosławionych męczenników
 • Słudzy Boży II procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej
 • modlitwa za pośrednictwem świętego
 • Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
 • Przypisy

  1. M. Banachowski: Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Antoniego Tworka. 2003-12-23. [dostęp 2009-09-02].

  Źródła internetowe[]

 • Notatka biograficzna, Ks. Zygmunt Gil
 • MARTYRS KILLED IN ODIUM FIDEI BY THE NAZIS DURING THE SECOND WORLD WAR (III) (ang.)
 • Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Chrzest dzieci – praktykowane w wyznaniach chrześcijańskich skupiających większość wiernych – katolicyzmie, prawosławiu i ewangelicyzmie – udzielanie sakramentu chrztu małym dzieciom (najczęściej wkrótce po urodzeniu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Obóz koncentracyjny – miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służyć może różnym celom: od miejsca czasowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decyzje, poprzez obóz pracy przymusowej, czyli de facto niewolniczej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji.
  Kościół św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Klasztor oo. dominikanów (konwent Świętego Jakuba), Sanktuarium Błogosławionego Sadoka i 48 Towarzyszy Męczenników oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – późnoromański / wczesnogotycki rzymskokatolicki kościół ceglany z XIII wieku, prawdopodobnie zbudowany razem z budynkami klasztornymi w 1236 roku.
  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej
  Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.
  Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu – seminarium duchowne diecezji sandomierskiej Kościoła rzymskokatolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.