• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Sułek

  Przeczytaj także...
  Jacek Janczarski (ur. 27 lutego 1945 w Kurowie, zm. 2 lutego 2000 w Warszawie) – polski pisarz, dramaturg, satyryk, scenarzysta filmowy.Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Antoni Sułek

  Antoni Sułek (ur. 13 czerwca 1945 w Barłogach) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Biografia[]

  Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Czartoryskiego w Puławach. W 1968 ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 obronił w Instytucie Socjologii UW doktorat pt. Miejsce eksperymentu w naukach społecznych, którego promotorem był prof. Stefan Nowak, a w 1990 habilitował się książką stanowiącą zbiór rozpraw pt. W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa. Od roku 2002 jest profesorem.

  Polskie Towarzystwo Socjologiczne - organizacja socjologów polskich powstała w 1957 roku, licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba towarzystwa mieści się w Warszawie.Sondaż – badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.

  W latach 1988-1995 był współredaktorem „Kultury i Społeczeństwa”. W latach 1989-1990 był członkiem zespołu doradców socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W latach 1994-1998 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W latach 1999-2001 pełnił przy Jerzym Buzku funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. Społecznych. W latach 2002-2005 dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym w latach 1989-2009 był kierownikiem Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Zajmuje się metodologią socjologiczną, metodologią sondażu, teorią i badaniami opinii publicznej, historią badań społecznych w Polsce.

  Od 1999 jest członkiem rady programowej stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

  Odznaczenia[]

  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

  Wybrane publikacje[]

 • Obrazy z życia socjologii w Polsce, Warszawa 2011.
 • Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii (red.), Warszawa 2007.
 • Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć (red.), Warszawa 2006.
 • Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
 • Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych, Warszawa 2001.
 • W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Warszawa 1990.
 • Poza granicami socjologii ankietowej (red.), Warszawa 1988.
 • Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa 1979.
 • Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów (red.), Warszawa 1979.
 • Ciekawostki[]

  Antoni Sułek był pierwowzorem postaci pana Sułka w słuchowisku Kocham pana, panie Sułku (1973–2000) Jacka Janczarskiego.

  Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskigo (popularnie nazywane "Czartorychem, Czartem", "Czarcikiem"), to najstarsza w Puławach i niezwykle zasłużona dla miasta szkoła średnia, założona w 1916 roku. Nosi imię księcia Adama Jerzego Czartoryskiego od 1918 r. Przez wiele lat szkoła zajmowała najwyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół średnich, przez ponad 20 lat najlepsza polska szkoła średnia. Od września 2009 rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Gimnazjum przy I LO im. A.J.ks.Czartoryskiego

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Antoni Sułek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Antoni Sułek w Bibliografii UW
 • Zwykli Polacy patrzą na Żydów – wykład Antoniego Sułka wygłoszony na UW w serii „Wykładów na nowe tysiąclecie”
 • Ciało święte i przeklęte. Wielcy socjologowie a śmierć prezydenta – esej Antoniego Sułka
 • Antoni Sułek o historii zjazdów socjologów polskich
 • Kultura i Społeczeństwo – kwartalnik wydawany od 1957 roku w Warszawie. Wydawcą jest Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą m.in. Jerzy Bartmiński, Jolanta Kulpińska, Henryk Markiewicz, Zofia Sokolewicz, Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, Janusz Tazbir, Edmund Wnuk-Lipiński. Redaktor naczelną jest Elżbieta Tarkowska.Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Stefan Nowak (ur. 21 października 1924 w Warszawie, zm. 6 września 1989 tamże) – polski socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP) – klub parlamentarny zrzeszający posłów i senatorów, wybranych z listy Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w Sejmie kontraktowym w latach 1989–1991. Posiadał tam 161 mandatów, czyli wszystkie możliwe do zdobycia (35% z 460). Posiadał też początkowo 99 na 100 możliwych miejsc w Senacie I kadencji. Istniał do końca kadencji Sejmu i Senatu.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Opinia publiczna – reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, często kontrowersyjnych. Jest zmienna, może ulec zmianom nawet w krótkim okresie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.