• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Mickiewicz

  Przeczytaj także...
  Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Antoni Mickiewicz (ur. 6 marca 1941 w Różance) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, zajmujący się problematyką ekonomiki rolnictwa i doradztwa rolniczego.

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".

  W 1965 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. W 1970 na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy zatytułowanej Produkcyjność i efektywność PGR województwa koszalińskiego w świetle podstawowych czynników produkcji. W 1989 habilitował się w Akademii Rolniczej w Jełgawie w oparciu o rozprawę Energochłonność produkcji rolniczej i zwiększanie jej efektywności ekonomicznej. W 1999 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Zawodowo od 1968 związany z Wyższą Szkołą Rolniczą w Szczecinie, następnie z Akademią Rolniczą i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. Od 1974 był kierownikiem Zakładu Upowszechniania Postępu, w 1996 objął kierownictwo Zakładu Doradztwa w Agrobiznesie, przekształconego w 2001 w Katedrę Doradztwa w Agrobiznesie. W 2010 przeszedł na tożsamą funkcję w Katedrze Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu. W latach 1996–2002 zajmował stanowisko dziekana Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Pełnił również szereg funkcji w instytucjach doradczych i społecznych, a także redakcjach periodyków naukowych, m.in. przewodniczącego sekcji rolniczej i członka zarządu regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz krajowego doradcy konsultacyjnego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR).

  Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.Jełgawa (łot. Jelgava; do 1918 Mitawa, niem. Mitau, ros. Елгава, jidysz מיטאַווע, Mitawe) – miasto na Łotwie, w środkowej części kraju, ok. 45 km na południowy zachód od Rygi, przy ujściu rzeki Drykszny do Lelupy (dawniej Aa), miasto wydzielone.

  W pracy naukowej zajmuje się kwestiami z zakresu funkcjonowania i rozwoju rolnictwa w jego otoczeniu, a także rozwojem obszarów wiejskich. wiejskimi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z doradztwem rolniczym, ekonomiką i organizacją agroturystyki oraz turystyki, a także ekonomiką rolnictwa.

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni.

  Odznaczenia i wyróżnienia[]

  Ordery i odznaczenia
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2010)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1975)
 • Nagrody i wyróżnienia
 • tytuły doktora honoris causa Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach (1995) i Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie (2003)
 • honorowy profesor Akademii Menedżmentu i Agrobiznesu w Petersburgu (1996)
 • członek zagraniczny Akademii Nauk Łotwy
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Antoniego Mickiewicza. zut.edu.pl. [dostęp 2012-09-02].
 • Antoni Mickiewicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-09-02].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Różanka (biał. Ражанка) – wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.