• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Jackowski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Geografia turyzmu – dyscyplina geografii zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego. Pojęcie Turyzm obejmuje całokształt zagadnień teoretycznych, geograficznych, gospodarczych, przyrodniczych, statystycznych, prawnych, kulturalnych, społecznych związanych z turystyką.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  Antoni Tadeusz Jackowski (ur. 1 czerwca 1935 w Brugii) – polski geograf społeczno-ekonomiczny, specjalista w zakresie geografii turyzmu, geografii religii i historii geografii, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Honorowy Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Preszowskiego. Pochodzi ze znanej wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. Jego ojcem był polski dyplomata Tadeusz Gustaw Jackowski z Jackowic herbu Gozdawa (1889–1972), matką światowej sławy śpiewaczka sopranowa i pedagog Maria Ludmiła z domu Kuczkiewicz (1896–1965), nazwisko artystyczne Modrakowska. Brat Tadeusz Jackowski (ur. 1936) jest artystą grafikiem.

  Bertolt Brecht, właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht (ur. 10 lutego 1898 w Augsburgu, zm. 14 sierpnia 1956 w Berlinie Wschodnim) – niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator, poeta.Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Do Polski przyjechał z rodzicami wiosną 1939 r. Miał to być przyjazd "na krótko". Zapewne za namową zaprzyjaźnionego z ojcem biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny wakacje 1939 r. rodzice spędzali w Olsztynie koło Częstochowy. Tam zastał ich wybuch wojny i tam spędzili cały okres okupacji. Ponieważ gestapo wydało na ojca wyrok śmierci cała rodzina ukrywała się pod panieńskim nazwiskiem matki. W Olsztynie Antoni Jackowski ukończył trzy klasy szkoły powszechnej, a po jej zlikwidowaniu przez Niemców czwartą klasę odbywał na tajnych kompletach. W l. 1945–1948 mieszkał w Częstochowie, gdzie ukończył szkołę podstawową u braci szkolnych, a następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Od 1948 r. mieszka w Krakowie. Po zdaniu matury w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w 1953 r. był zatrudniony (przez rok) jako pracownik fizyczny w krakowskiej Fabryce Supertomasyny "Bonarka". Pracę tę odbywał w ramach tzw. "resocjalizacji" młodzieży z rodzin "skażonych" ideologicznie. Dopiero po jej zakończeniu i przesłuchaniu przez specjalną komisję uzyskał prawo złożenia papierów na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) – jeden z pięciu instytutów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Powstał w roku 1951.

  W l. 1954–1959 studiował geografię w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra w zakresie geografii ekonomicznej na podstawie pracy magisterskiej pt. Przemysł szklarski w Polsce. Promotorem był prof. Antoni Wrzosek. W czasie studiów angażował się w działalność Piwnicy pod Baranami i Teatru 38. Występował m.in. w sztuce Bertolta Brechta Karabiny pani Carrar, która zajęła pierwsze miejsce na Festiwalu Teatrów Studenckich w Toruniu (1958).

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Teodor Kubina (ur. 16 kwietnia 1880 w Świętochłowicach, zm. 13 lutego 1951 w Częstochowie) – polski biskup rzymskokatolicki, pierwszy biskup częstochowski w latach 1926–1951.

  W l. 1960–1967 pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w charakterze bibliotekarza. Wtedy zaczął kształtować się jego warsztat badawczy, który potem systematycznie udoskonalał. W l. 1967–1972 był zatrudniony jako starszy projektant w Pracowni Krakowskiej Zakładu Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT. W 1971 r. na podstawie rozprawy Turystyka jako element gospodarki Podhala. Studium z geografii turyzmu uzyskał stopień doktora nauk geograficznych. Promotorem był prof. Antoni Wrzosek. Od 1 października 1972 do 30 września 2006 r. pracował w Instytucie Geografii UJ (od 2000 Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) jako adiunkt (1972–1984), docent (1984–1991), profesor nadzwyczajny (1991–1998) i profesor zwyczajny (1998–2006). Stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geografii turyzmu uzyskał w 1983 r., tytuł profesora nauk przyrodniczych – 3 marca 1992 r. W l. 2004–2014 prowadził zajęcia w Podhalańskiej PUZ w Nowym Targu. W 1969 r. zawarł związek małżeński z Danutą Ptaszycką, architektem krajobrazu i geografem.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, potocznie paulini (łac. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, stosowany skrót: OSPPE) – zakon założony w roku 1215 (tak podaje Annuario Pontificio) lub 1250 na Węgrzech przez bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Nazwa zakonu wywodzi się od św. Pawła z Teb, pierwszego uznanego przez Kościół katolicki pustelnika. 13 grudnia 1308 kardynał Gentilis, legat papieża Klemensa V, nadał zakonowi w imieniu Stolicy Apostolskiej regułę św. Augustyna, a rok później zatwierdził pierwsze zakonne konstytucje.

  W biografii Antoniego Jackowskiego wyraźnie zaznacza się okres 1980–1983. Był współzałożycielem NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz założycielem związku w Instytucie Geografii UJ. Zasiadał w Prezydium Komisji Zakładowej "Solidarności" w UJ, zajmując się sprawami kultury i programowymi. Po wybuchu stanu wojennego (13 grudnia 1981) pracował w Metropolitarnym Komitecie Pomocy Internowanym i Uwięzionym (1982–1983).

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Wiktor Rudolf Ormicki (do 1924 roku Wiktor Rudolf Nusbaum) (ur. 1 stycznia 1898 w Krakowie, zm. 17 września 1941 w obozie Mauthausen) – polski geograf i wykładowca.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Danuta Ptaszycka-Jackowska (ur. 21 maja 1939 w Warszawie) – polski geograf, architekt krajobrazu, specjalista w zakresie geografii turyzmu oraz ochrony środowiska. Córka Tadeusza (1908–1980) i Anny (1911–1967) z Nowackich, harcmistrzów ZHP, z zawodu architektów.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Tadeusz Gustaw Jackowski (ur. 28 marca 1889 w Pomarzanowicach, zm. 15 maja 1972 w Krakowie) – dyplomata II Rzeczypospolitej. Doktor filozofii.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – jedna z najstarszych szkół średnich w Krakowie. Obecnie gmach liceum znajduje się przy ulicy Krzemionki 11 w dzielnicy Podgórze.
  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (do października 2019 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu) – publiczna uczelnia zawodowa, założona w Nowym Targu w 2001 roku na wniosek samorządu województwa. Ponad 90% młodzieży studiującej w PPUZ pochodzi z terenu Podhala, Spisza i Orawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.