• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Bazyli Dzieduszycki

  Przeczytaj także...
  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.Tadeusz Antoni Dzieduszycki herbu Sas (ur. 28 czerwca 1724, zm. w październiku 1777 w Żukowie) – generał lejtnant wojsk koronnych, regimentarz, cześnik koronny.
  Dyrekcja Biletów Skarbowych (Dyrekcja do Biletów Skarbowych) – pierwsza w Polsce instytucja, która wyemitowała pieniądze papierowe - bilety skarbowe tzw. asygnaty, działająca w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

  Antoni Baptysta Bazyli Dzieduszycki herbu Sas (ur. 14 czerwca 1757 w Psarach w Brzeżańskiem, zm. 11 grudnia 1817 w Miropolu) – hrabia, kierownik polskiej polityki zagranicznej po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej, pisarz wielki litewski od 1781, wolnomularz, sekretarz Rady Nieustającej w 1788 roku do spraw zagranicznych, sekretarz do spraw zagranicznych Straży Praw, szef kancelarii Gabinetu Ekspedycji Zagranicznych w 1792 roku, dyrektor poczt, konsyliarz w latach 1786-1795, pracownik gabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Stambuł (tur. İstanbul) – największe i najludniejsze miasto Turcji i jej centrum kulturalne, handlowe oraz finansowe. Rozciąga się od północnego wybrzeża morza Marmara po obu stronach Bosforu, cieśniny morskiej między Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym. Położenie zarówno w europejskiej Tracji, jak i azjatyckiej Anatolii sprawia, że Stambuł jest jedną z dwóch (obok rosyjskiego miasta Magnitogorsk) metropolii świata znajdujących się na dwóch kontynentach.Drezno (niem. Dresden, górnołuż. Drježdźany, czes. Drážďany, dawniej Drezdno) – miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ok. 1,036 mln mieszkańców (2004).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był synem Tadeusza generała lejtnanta i cześnika wielkiego koronnego i Salomei z Trembińskich.

  W 1776 był kopistą w Departamencie Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej. W 1777 wyjechał wraz z ministrem pełnomocnym Karolem Boscamp-Lasopolskim do imperium osmańskiego. Po 1779 był przez dwa lata polskim Chargé d’affaires w Stambule. W 1782 mianowany sekretarzem Rady Nieustającej do spraw zagranicznych. Był posłem na sejm 1786 roku z województwa inflanckiego.

  Jerzy Sewer Teofil Dunin-Borkowski herbu Łabędź (ur. 1 października 1856 w Dubiecku, zm. 23 października 1908 w Młyniskach) – hrabia, heraldyk, działacz społeczny, polityk, ziemianin.Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej pełna nazwa "Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej Fiat Lux (łac. "niech stanie się światłość"; zwane też Klubem Przyjaciół Konstytucji) – polskie stronnictwo polityczne będące równocześnie klubem parlamentarnym, założone 10 maja 1791 (na zebraniu u marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego) , którego celem było podtrzymywanie uchwalonej kilka dni wcześniej Konstytucji 3 maja i dbanie o nienaruszanie jej postanowień. Doprowadziło do przyjęcia przez Sejm Czteroletni wielu ustaw szczegółowych, sankcjonujących przeprowadzoną zmianę ustroju Rzeczypospolitej.

  Towarzyszył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu na zjazd kaniowski w 1787. Od cesarzowej Katarzyny II otrzymał wówczas tabakierę kameryzowaną brylantami. Obecny był w czasie spotkania króla Polski z cesarzem Józefem II w Korsuniu.

  Po uchwaleniu konstytucji 3 maja został sekretarzem stanu do spraw zagranicznych Straży Praw. Wyjechał do Drezna by przekonać elektora do przyjęcia wyboru na przyszłego króla. W sierpniu 1791 był obecny na zjeździe cesarza Leopolda II z królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem II w Pillnitz.

  Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.Pryozerne (ukr. Приозерне; do 1961 roku Psary) – wieś na Ukrainie w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego.

  Był sekretarzem konfederacji targowickiej. W latach 1792–1793 był dyrektorem generalnym poczt z roczną pensją 100 000 złotych polskich. Prowadził także prywatną korespondencję króla. Po wznowieniu Rady Nieustającej był zastępcą sekretarza do spraw zagranicznych. Członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

  Adam Mieczysław Skałkowski (ur. 30 września 1877 we Lwowie, zm. 17 kwietnia 1951 w Poznaniu), historyk polski, profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego.Złoty polski, floren, gulden – obrachunkowa jednostka pieniężna równa 30 groszom, w czasach nowożytnych wybijana jako moneta. Powstała przed połową XV wieku dla oznaczenia 30 groszy (540 denarów), stanowiących ekwiwalent w srebrze dla złotego dukata, nazywanego czerwonym złotym.

  Po wybuchu powstania kościuszkowskiego został 19 kwietnia 1794 członkiem Rady Zastępczej Tymczasowej, od 23 kwietnia stanął na czele jej Wydziału Dyplomatycznego. Po utworzeniu Rady Najwyższej Narodowej został zastępcą radcy RNN. Członek Tymczasowej Dyrekcji Biletów Skarbowych i dyrektor bezpłatny Dyrekcji Biletów Skarbowych.

  Józef II Habsburg, właśc. Joseph Benedikt August Johann Anton Michael Adam (ur. 13 marca 1741 w Wiedniu, zm. 20 lutego 1790, tamże) – najstarszy syn cesarzowej Marii Teresy Habsburg i Franciszka I Lotaryńskiego, wnuk Karola VI Habsburga. Święty Cesarz Rzymski od 1764/1765 r.Pillnitz - obecnie jedna z dzielnic niemieckiego Drezna, położona we wschodniej części miasta nad Łabą. Można się tu dostać autobusem, statkiem rzecznym komunikacji miejskiej i Drezdeńskiej Białej Floty, pieszo bądź rowerem po nadrzecznym bulwarze. Atrakcją turystyczną Pillnitz jest pałac w stylu japońskim.

  W 1787 ożenił się z Marianną Koźmińską. Miał synów Henryka (1795–1845) i Ignacego (1798–1828).

  W 1781 odznaczony Orderem Świętego Stanisława, w 1790 otrzymał Order Orła Białego.

  Był członkiem loży wolnomularskiej Świątynia Izis w XVIII wieku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski: Almanach Błękitny. Warszawa: 1908, s. 349.
  2. Ludwik Hass, Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980, s. 246.
  3. Kalendarzyk Polityczny Na Rok Przestępny 1788, Warszawa 1788, [b.n.s]
  4. Jerzy Łojek, Materiały cło historii polskiej służby zagranicznej w latach 1788— 1795, w: Przegląd Historyczny 53/2, 1962, s. 522.
  5. Józef Wojakowski, Straż Praw, Warszawa 1982, s. 116.
  6. Maria Rymszyna, Gabinet Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1962, s. 184.
  7. Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010, s. 192.
  8. Korwin [Kossakowski] S., Trzeci Maj i Targowica, Kraków 1890, s. 202.
  9. Adam Skałkowski, Towarzystwo przyjaciół konstytucji 3 maja, Kórnik 1930, s. 70.
  10. Wojciech Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998, s. 25.
  11. Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XIV, Kraków 1930, s. 196.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Włodzimierz Dzwonkowski, Antoni Bazyli Dzieduszycki, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 106-107.
 • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, 2008.
 • Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika – historyczny polski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odznaczenie było nadawane w: Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. Od 1831 r. włączone zostało do znaków zaszczytnych Cesarstwa Rosyjskiego. Po 1918 r. nie restytuowane przez władze II Rzeczypospolitej. Za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karol Boscamp-Lasopolski (zm. 28 czerwca 1794 w Warszawie) – szambelan królewski od 1776, dyplomata-awanturnik w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego, sekretarz do spraw tureckich w Departamencie Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej.
  Katarzyna II Wielka (ur. 2 maja 1729 w Szczecinie – zm. 17 listopada 1796 w Petersburgu) – księżniczka anhalcka Zofia Fryderyka Augusta, , żona wielkiego księcia, później cesarza rosyjskiego Piotra III, a po dokonaniu zamachu stanu samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762-1796. Podziwiana przez zachodnich filozofów za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, nazywana przez nich „Semiramidą Północy”, w rzeczywistości rządziła niezwykle twardą ręką. Zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie buntowników na Syberię, krwawo stłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła w rozbiorach Polski.
  Ludwik Hass (ur. 18 listopada 1918 w Stanisławowie, zm. 8 kwietnia 2008 w Warszawie) – polski historyk, znawca masonerii, marksista-trockista.
  Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa jak i miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej siedmiu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz obediencji.
  Straż Praw – rząd w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ustanowiony przez Konstytucję 3 Maja w artykule VII omawiającym władzę wykonawczą.
  Włodzimierz Dzwonkowski (ur. 4 lutego 1880, zm. 28 lutego 1954) – polski historyk. Studiował prawo w Warszawie i Odessie, historię we Lwowie, Lozannie i Paryżu. Jego mistrzem był Szymon Askenazy. Od 1912 wykładał na tajnych kursach w Warszawie, od 1918 w wolnej wszechnicy Polskiej w Warszawie i w Łodzi (1929-1935) oraz w Szkole Nauk Politycznych. W latach 1945-1949 kierował katedrą historii powszechnej UŁ.
  Konfederacja targowicka – konfederacja generalna koronna zawiązana oficjalnie w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku w pogranicznym miasteczku Targowica w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II (w rzeczywistości 27 kwietnia 1792 w Petersburgu) przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Była reakcją opozycji na konstytucyjny zamach stanu i reformy sejmu rewolucyjnego warszawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.