• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antoni Bant

  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.

  Antoni Julian Bant (ur. 13 maja 1891 we Lwowie, zm. 12 czerwca 1981 we Wrocławiu) – polski profesor nauk weterynaryjnych.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po ukończeniu w 1911 V Gimnazjum we Lwowie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, w 1914 przerwał naukę i walczył w I wojnie światowej, m.in. uczestniczył w bitwie pod Komarowem. Na uczelnię powrócił w 1917 i rok później ukończył studia, a w 1920 uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Pracę zawodową rozpoczął podczas trzeciego roku studiów, od 1913 był demonstratorem w kierowanej przez prof. dr. Józefa Markowskiego Katedrze Anatomii Opisowej, następnie awansował na młodszego asystenta. W 1922 wyjechał do Poznania, gdzie przez kilka miesięcy pracował w Katedrze Anatomii Opisowej tamtejszego Uniwersytetu. W 1923 powrócił do Lwowa i objął stanowisko adiunkta, a następnie zastępcy profesora w Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, gdzie prowadził zlecone wykłady z anatomii topograficznej zwierząt domowych. W 1924 przedstawił pracę habilitacyjną „Morfologia mięśni okołoobojczykowych u człowieka i zwierząt ssących” i jako doktor habilitowany uzyskał stopień docenta anatomii porównawczej. W 1925 został profesorem nadzwyczajnym, rok później zorganizował i objął kierownictwo nad Zakładem Anatomii Topograficznej. W międzyczasie przebywał na stażach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 1934 został wybrany na stanowisko kierownika Zakładu Anatomii Porównawczej Zwierząt Domowych i zajmował je do opuszczenia Lwowa w 1945, w 1936 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Do 1945 był członkiem honorowym korporacji akademickiej K! Lutyco-Venedya. Po przybyciu do Wrocławia rozpoczął organizację Zakładu Anatomii Porównawczej Zwierząt Domowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a następnie objął kierownictwo tej placówki. W 1951 powstała Wyższa Szkoła Rolnicza i tam zostały przeniesione wydziały związane z weterynarią, prof. Antoni Bant był inicjatorem budowy nowego gmachu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana tego wydziału (1948/1950, 1952/1953 i 1956/1958) ponadto był członkiem Rady Głównej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i przewodniczył Sekcji Nauk Podstawowych w Komitecie Nauczania Wyższego Polskiej Akademii Nauk. W 1970 został uhonorowany tytułem doctora honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W 1961 przeszedł w stan spoczynku.

  Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut. Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i jedna z dwóch uczelni kształcących lekarzy w specjalności medycyna weterynaryjna w II Rzeczypospolitej.

  Dorobek naukowy[ | edytuj kod]

  Dorobek naukowy obejmuje ponad czterdzieści rozpraw naukowych, opracowań i artykułów, Antoni Bant był również autorem skryptu dla studentów weterynarii "Anatomia topograficzna zwierząt domowych: Odnóża".

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Odznaka Naukowa PTNW „Pro Scientia Veterynaria Polona”
 • Odznaka honorowa „Budowniczy Wrocławia”
 • Tytuł „Członka Honorowego” Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • "Wrocławskie Środowisko Akademickie, Twórcy i Ich Uczniowie" 12-18 listopada 2003
 • Nota biograficzna w "Dzieje studiów rolniczo-lasowych w ośrodku lwowsko-dublańskich w opacowaniu Tadeusza Wośkowskiego". Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2011, s. 20. ISBN 978-83-932996-0-7.
 • Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.