• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antena tubowa

  Przeczytaj także...
  Antena aperturowa – są to anteny charakteryzujące się pewną wyróżnioną powierzchnią zwaną aperturą, czyli powierzchnią, przez którą przechodzą fale z i do przestrzeni. Najczęściej stosowanymi aperturami są: apertura prostokątna, apertura kołowa.Odbicie - zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków, powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi. Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, ale nie dokładny obraz jej źródła.
  Współczynnik fali stojącej - WFS (ang. standing wave ratio, SWR) jest to stosunek wartości amplitudy maksymalnej do amplitudy minimalnej napięcia elektrycznego fali stojącej w linii zasilającej antenę, określa stopień dopasowania anteny do linii ją zasilającej.
  Typy anten tubowych

  Antena tubowa – rodzaj anteny aperturowej.

  W najprostszym wykonaniu antena tubowa to falowód prostokątny. Koniec falowodu nie jest optymalnym przejściem fali elektromagnetycznej do wolnej przestrzeni, stąd pojawia się duża fala odbita. Odpowiednie przekształcenia konstrukcyjne dokonane na końcu falowodu prowadzą do stworzenia anteny tubowej, która posiada lepsze parametry (mniejszy WFS).

  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Na rysunku przedstawiono typy anten tubowych.

 • tuba sektorowa typu E(rys. b) – zwiększenie rozmiarów falowodu następuje wzdłuż krótszej ścianki falowodu (płaszczyzna E),
 • tuba sektorowa typu H (rys. c) – zwiększenie rozmiarów falowodu następuje wzdłuż dłuższej ścianki falowodu (płaszczyzna H),
 • tuba piramidalna (rys. a) – w której występuje rozszerzenie wymiarów w obu płaszczyznach.
 • tuba stożkowa (rys. d)
 • Pozostałymi typami anten tubowych są:

 • tuba dwustożkowa,
 • tuba paraboliczno-tubowa.
 • Zalety anten tubowych[ | edytuj kod]

 • duży zysk kierunkowy,
 • mały współczynnik fali stojącej (WFS),
 • dość duże pasmo pracy,
 • prostota budowy.
 • Zastosowanie[ | edytuj kod]

 • jako anteny oświetlające inne anteny (anteny paraboliczne),
 • jako anteny wzorcowe. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.