• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antena izotropowa

  Przeczytaj także...
  EIRP (ang. Effective Isotropical Radiated Power) to równoważna (efektywna, ekwiwalentna) moc promieniowana izotropowo. EIRP oznacza moc, jaką musiałaby wypromieniować antena izotropowa (teoretyczna antena o zerowych wymiarach, która emituje fale elektromagnetyczne bez strat, jednakowo w każdym kierunku przestrzeni), aby otrzymać taki poziom sygnału w odbiorniku, jaki wystąpił przy użyciu do nadawania badanej anteny kierunkowej na kierunku jej maksymalnego promieniowania.Zysk energetyczny anteny – jest to stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku U(Θ,φ) do gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową, najczęściej antenę izotropową, zakładając, że do obu anten została doprowadzona taka sama moc. W przeciwieństwie do zysku kierunkowego, który zależy jedynie od charakterystyki promieniowania anteny, uwzględnia również jej sprawność.
  Charakterystyka promieniowania to najważniejszy obok kąta połowy mocy, kierunkowości i zysku energetycznego parametr anteny.

  Antena izotropowa, antena wszechkierunkowa, promiennik izotropowy – teoretyczna antena o następujących cechach:

 • emituje sygnał równomiernie (izotropowo) we wszystkich kierunkach,
 • cały sygnał, którym zasilana jest antena, jest wysyłany bez strat i odbić,
 • ma zerowe wymiary fizyczne.
 • Zysk energetyczny anteny izotropowej wynosi 0 dBi. Pojęcie anteny izotropowej jest stosowane przy określaniu EIRP i jest modelem teoretycznym, gdyż antena taka w rzeczywistości nie istnieje.

  Antena dookolna (izotropowa) to antena, której fale rozchodzą się z jednakowym natężeniem w każdym kierunku [definicja klasyczna anteny izotropowej].Antena – urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji. W XX w. najbardziej rozpowszechnione były anteny odbiorników radiowych i telewizyjnych; w XXI w. antena częściej kojarzona jest z elementem wyposażenia radia samochodowego, bezprzewodowych sieci komputerowych lub z odbiorem sygnałów TV z satelitów.

  Antena ta jest szczególnym przypadkiem anteny dookolnej: jej charakterystyka promieniowania jest idealnie sferyczna.

  Moc wypromieniowywana przez antenę jest definiowana przez zależność:

  gdzie: – kąt charakterystyki promieniowania w płaszczyźnie poziomej, – kąt charakterystyki promieniowania w płaszczyźnie pionowej, – średnia gęstość promieniowania (która może być interpretowana jako gęstość promieniowania anteny izotropowej wypromieniowującej moc równą mocy badanej anteny rzeczywistej), definiowana jako – gęstość promieniowania anteny.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jarosław Szóstka: Fale i anteny. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.