• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antena fraktalna

  Przeczytaj także...
  Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy, ułamkowy) w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości) albo "nieskończenie subtelny" (ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu). Ze względu na olbrzymią różnorodność przykładów matematycy obecnie unikają podawania ścisłej definicji i proponują określać fraktal jako zbiór, który:
  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.

  Antena fraktalnaantena oparta na geometrii fraktalnej.

  Antena mikropaskowa – rodzaj anteny, wykonanej poprzez naniesienie odpowiednio ukształtowanych pasków przewodnika na powierzchnię izolującą, w jednej lub kilku warstwach. Obecnie w technologii mikropaskowej wykonuje się na ogół anteny fraktalne.Antena – urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji. W XX w. najbardziej rozpowszechnione były anteny odbiorników radiowych i telewizyjnych; w XXI w. antena częściej kojarzona jest z elementem wyposażenia radia samochodowego, bezprzewodowych sieci komputerowych lub z odbiorem sygnałów TV z satelitów.

  Skomplikowane krzywe fraktalne, wypełniające przestrzeń powodują wydłużenie drogi prądów, dzięki czemu miniaturowa antena zachowuje się jak o wiele większa o tradycyjnej konstrukcji. Cechą charakterystyczną jest też jej wielozakresowość lub szerokopasmowość. Anteny fraktalne znajdują zastosowanie w komunikacji mikrofalowej, a w telefonach komórkowych są stosowane powszechnie w formie anten mikropaskowych. Nie należy jednak mylić tych pojęć - antenę fraktalną można zbudować także z drutu lub rurek – innymi słowy antena fraktalna może, ale nie musi być anteną mikropaskową.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • N.A. Saidatul, A.A.H. Azremi, R.B. Ahmad, P.J. Soh and F. Malek: Multiband Fractal Planar Inverted F Antenna (F-PIFA) for Mobile Phone Application (ang.). Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 14. s. 127–148. [dostęp 2014-12-25].Sprawdź autora:1.



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.