Antena

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anteny na dachu Zieleniaka w Gdańsku
Antena mikrofalowa horyzontalnej linii radiowej
Anteny Yagi-Uda oraz satelitarna do odbioru telewizji satelitarnej
Krótkofalowa antena logarytmiczno-periodyczna działająca od 5 do 30 MHz

Antena – urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie.

Antena satelitarna − antena służąca do odbioru lub nadawania sygnału z satelitów telekomunikacyjnych. Anteny satelitarne wykonywane są jako: paraboliczne, offsetowe, panelowe lub wieloogniskowe w układzie pojedynczego, podwójnego zwierciadła lub bezzwierciadłowym.Antena śrubowa (helikalna) jest zbudowana z odcinka przewodnika zwiniętego w kształt helisy. Została wynaleziona i opisana w 1947 roku przez Johna Daniela Krausa.

Jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji. W XX wieku najbardziej rozpowszechnione były anteny odbiorników radiowych i telewizyjnych, natomiast w wieku XXI antena częściej kojarzona jest z elementem wyposażenia radia samochodowego, bezprzewodowych sieci komputerowych lub z odbiorem sygnałów TV z satelitów.

Radiolokacja – technika umiejscawiania, śledzenia i określania położenia obiektów powietrznych, naziemnych, kosmicznych w przestrzeni za pomocą fal elektromagnetycznych. Jest działem radiokomunikacji.Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.

W ognisku anteny, jeżeli takie posiada, umieszczane są detektory promieniowania radiowego, na przykład mikrofal.

Każdą antenę cechują charakterystyka promieniowania, polaryzacja fali, zysk energetyczny oraz impedancja. Właściwości te są dla anteny identyczne zarówno przy nadawaniu, jak i przy odbiorze. Zmienność tych parametrów w funkcji częstotliwości jest miarą pasmowości anteny.

Rodzaje anten[ | edytuj kod]

Ze względu na polaryzację fale stosowane w radiolokacji i radioastronomii można podzielić na:

Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).Antena dipolowa - to najstarsza, lecz wciąż najbardziej popularna antena. Słowo dipol pochodzi z języka greckiego i oznacza układ dwubiegunowy. Antena dipolowa składa się przeważnie z dwóch symetrycznych ramion zasilanych za pomocą symetrycznej linii transmisyjnej. Tego typu antena jest tzw. anteną symetryczną, ponieważ prądy płynące w obu ramionach anteny są równe co do amplitudy i mają przeciwne zwroty. Można spotkać również anteny dipolowe: o niesymetrycznych ramionach oraz anteny zasilane bocznikowo, optymalizowane, czy załamane. Anteny dipolowe ze względu na słabe parametry (wąskie pasmo pracy, mały zysk kierunkowy) występują rzadziej jako samodzielne, pojedyncze anteny, częściej stosuje się je jako elementy składowe bardziej skomplikowanych i rozbudowanych układów antenowych.
 • liniową (pionową, poziomą, nachyloną pod określonym kątem)
 • eliptyczną lub kołową (lewoskrętną, prawoskrętną)
 • Szczególnym przypadkiem polaryzacji eliptycznej jest polaryzacja kołowa. W takim przypadku współczynnik osiowy wynosi 0 dB.

  Ze względu na sposób wykonania anteny dzieli się na:

 • dipolowe
 • fraktalne
 • kolinearne
 • mikropaskowe
 • szczelinowe
 • reflektorowe.
 • Ze względu na kierunkowość anteny dzieli się na:

  Telewizja satelitarna – telewizja wykorzystująca nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi. Cechą charakterystyczną tego sposobu emisji jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika oraz możliwość dotarcia z sygnałem do obszarów, na których tworzenie sieci nadajników naziemnych jest niemożliwe lub nieopłacalne.Zysk energetyczny anteny – jest to stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku U(Θ,φ) do gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową, najczęściej antenę izotropową, zakładając, że do obu anten została doprowadzona taka sama moc. W przeciwieństwie do zysku kierunkowego, który zależy jedynie od charakterystyki promieniowania anteny, uwzględnia również jej sprawność.
 • izotropowe (model teoretyczny)
 • dookolne
 • kierunkowe.
 • Ze względu na mechanizm promieniowania anteny dzieli się na:

 • prostoliniowe
 • aperturowe
 • z falą powierzchniową.
 • Ze względu na sprzężenie ze składową pola elektromagnetycznego anteny dzieli się na:

 • elektryczne (np. dipolowe)
 • magnetyczne (np. ferrytowe).
 • Niektóre typy anten:

 • antena dipolowa
 • antena dwustożkowa
 • antena falowodowa (zobacz też: falowód)
 • antena ferrytowa
 • antena logarytmiczno-periodyczna
 • antena panelowa
 • antena prętowa
 • antena paraboliczna
 • antena reflektorowa
 • antena rombowa
 • antena satelitarna (paraboliczna i offsetowa)
 • antena sektorowa
 • antena śrubowa (inaczej: helikalna, helix, heliax)
 • antena tubowa
 • antena ground plane (w skrócie: antena GP)
 • antena Yagi-Uda (w skrócie: antena Yagi)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • telewizja satelitarna
 • AZART
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Antena, [w:] Słownik terminologii radiokomunikacyjnej, Instytut Łączności [dostęp 2019-08-07] [zarchiwizowane z adresu 2014-04-19].
  2. Antena, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-23].
  Antena rombowa – szerokopasmowa antena kierunkowa wynaleziona przez Edmonda Bruce’a i używana głównie dla częstotliwości fal krótkich. Antena aperturowa – są to anteny charakteryzujące się pewną wyróżnioną powierzchnią zwaną aperturą, czyli powierzchnią, przez którą przechodzą fale z i do przestrzeni. Najczęściej stosowanymi aperturami są: apertura prostokątna, apertura kołowa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Antena kierunkowa – jest to antena promieniująca prawie całą moc, w jednym wyróżnionym kierunku. Zysk kierunkowy może wynosić nawet kilkadziesiąt dBi. Kształt charakterystyki promieniowania anteny jest przeważnie szpilkowy. Szerokość wiązki na poziomie połowy mocy (kąt połowy mocy) wynosi kilka-kilkanaście stopni. Dla porównania szerokość wiązki dipola półfalowego, na poziomie połowy moc wynosi 78°.
  Antena dwustożkowa – rodzaj anteny szerokopasmowej, zbudowanej z dwóch przewodników w kształcie stożków. W praktyce stożki mogą być zastąpione przez druty, które tworzą odpowiedni kształt.
  Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa) – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania (i co za tym idzie dużym zysku energetycznym). Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.
  Antena logarytmiczno-periodyczna (LPDA) jest wieloelementową, kierunkową anteną zaprojektowaną do pracy w szerokim paśmie częstotliwości. Została ona wynaleziona przez Dwighta Isbella i Raymonda DuHamela z Uniwersytetu w Illinois w 1958 roku. LPDA jest anteną o dużym zysku. Spotykane są również bardziej skomplikowane konstrukcje anten logarytmicznych, takie jak spider-beam oraz telerana.
  Antena Yagi (właściwie antena Yagi-Uda (jap. 八木・宇田アンテナ, Yagi-Uda antena) – antena kierunkowa opracowana przez Hidetsugu Yagi i Shintarō Uda z Uniwersytetu Tohoku w Sendai w Japonii.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  AZART (Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych lub Antena Zbiorcza Radiowo-Telewizyjna), instalacja zbiorcza – system dystrybucji sygnału radia i telewizji w budynkach, gdzie używanych jest wiele odbiorników. Rozpowszechniony jest w szczególności w blokach mieszkalnych, dawniej również w szkołach.

  Reklama