• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anselm Strauss

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Anselm Leonard Strauss (18 grudnia 1916, Nowy Jork - 5 września 1996, San Francisco) to amerykański socjolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Anselm Strauss urodził się w Nowym Jorku w 1916 roku i początkowo mieszkał w Mount Vernon w stanie Nowy Jork. Stopnień bakałarza biologii otrzymał na Uniwersytecie Virginia, natomiast stopień magistra i doktora socjologii na Uniwersytecie Chicago. Magisterium pisał pod kierunkiem Herberta Blumera. Nauczał na Lawrence College w Wiscinson, Uniwersytecie Indiana, i na Uniwersytecie Chicago, zanim w roku 1960 przeniósł się do San Francisco (UCSF), gdzie wykładał socjologię i metody jakościowe badań socjologicznych. Na Uniwersytecie Kalifornijskim - San Francisco pracował 27 lat. Stworzył Department Of Social and Behavioral Sciences, którego dyrektorem był przez wiele lat, wykazując się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Do pracy w tej instytucji A. Strauss zaangażował tak wybitnych socjologów jak: Leonard Schatzmann, Egon Bittner, Barney Glaser, Fred Davies, Eliot Freidson i wielu innych. Profesor A. L. Strauss odszedł na emeryturę w roku 1987. Nauczał ciągle metod jakościowych na swym słynnym seminarium, aż do 21 maja 1996 roku.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Mount Vernon - – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester. W 2000 r. miasto to na powierzchni 11,3 km² zamieszkiwało 68 321 osób. Miasto to założono w 1664 r.

  Osiągnięcia[ | edytuj kod]

  Anselm Strauss opublikował 33 książki oraz ponad 100 artykułów. Głównym osiągnięciem A. Straussa są jego dokonania w obszarze metodologii badań jakościowych, socjologii pracy i zawodów, badań chorób przewlekłych oraz negocjacji. Głównym źródłem jego inspiracji był pragmatyzm społeczny i szkoła socjologiczna zwana symbolicznym interakcjonizmem. A. Strauss był laureatem Nagrody im. G.H. Meada, oraz H. Blumera. Wspólnie z Barneyem Glaserem opracował jakościową metodologię badawczą, która jest obecnie szeroko znana w świecie jako ‘metodologia teorii ugruntowanej’. Praca ta stała się początkiem nowego odłamu w symbolicznym interakcjonizmie zwanego często ‘teorią ugruntowaną’. Jednak ‘metodologia teorii ugruntowanej jest używana także przez adeptów innych szkół socjologicznych w najróżniejszych badaniach jakościowych, a także w mniejszym stopniu, ilościowych. Książka z roku 1967 The Discovery of Grouded Theory, nie tylko zalegitymizowała powszechnie użycie metod jakościowych, w czasie gdy ilościowe i pozytywistyczne podejście do badań zdominowało socjologię oraz wiele innych dyscyplin humanistycznych, ale także wskazała drogę budowania teorii ściśle związanej z badaniami empirycznymi. Przez całą swoją niezwykle twórczą karierę naukową, A. Strauss podkreślał wagę teorii i jej rolę w rozwoju wiedzy naukowej. Stworzył teorie rzeczowe średniego zasięgu, np. interakcyjną teorię procesów pracy medycznej (1985; wraz ze swymi współpracownikami) jak i teorie formalne, dotyczące np. ‘przejść statusowych’ (1971; wspólnie z B. Glaserem), czy kontekstów świadomości, negocjacyjną teorię ładu społecznego (1978), czy ogólną interakcjonistyczną teorię działania (1993).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

  Najważniejsze prace[ | edytuj kod]

 • Strauss A.L., 1959, Mirrors and Masks, San Francisco: The Sociology Press.
 • Strauss A. L.,1978, Negotiations, San Francisco: Jossey - Bass.
 • Strauss A.L., 1987, Qualitative Analysis for Social Sciemtists, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss A.L., Faugerhaugh S., Suczek B., Wiener B., 1985, Social Organization of Medical Work, Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Strauss A., Corbin J., 1990, Basics of Qualitative Research, London: Sage.
 • Strauss A. L., 1991, Creating Sociological Awareness. Collective Images and Symbolic Representations. New Brunswick & London: Transaction Publishers.
 • Strauss A. L., 1993, Continual Permutations of Action, New York: Aldine.
 • Strauss A., J. Corbin, 1997, Grounded Theory in Practice, Thousand Oaks: Sage.
 • Strauss A.L., Schatzman L., Bucher R., Ehrlich D., Sabshin M., 1964, Psychiatric Ideologies and Institutions, Free Press of Glencoe, N.Y.
 • Glaser B. i A. L. Strauss 1967 Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research. Chicago : Aldine.
 • Glaser B., Strauss A., 1964, Awareness Contexts and Social Interaction, American Sociological Review, 29, No. 5.
 • Glaser B., Strauss A., 1965, Awareness of Dying, Chicago: Aldine.
 • Glaser B., Strauss A. L., 1968, Time for Dying, New York: Aldine.
 • Glaser B., Strauss A., 1971, Status Passagge. A Formal Theory. Chicago: Aldine.
 • Schatzman L., Strauss A., 1973, Field Research, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.
  San Francisco – miasto i hrabstwo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, położone na półwyspie otoczonym przez Ocean Spokojny na zachodzie, zatokę San Francisco na wschodzie i cieśninę Golden Gate na północy. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Kalifornii i trzynaste w całym kraju. Ósme miasto w Stanach Zjednoczonych pod względem gęstości zaludnienia. San Francisco jest częścią obszaru metropolitalnego San Francisco Bay Area, którego liczba ludności przekracza 7,2 miliona.
  University of Chicago (pol. Uniwersytet Chicagowski, Uniwersytet w Chicago) – jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, założony w 1890 przez przedsiębiorcę i twórcę koncernu Standard Oil Johna D. Rockefellera w Chicago. Jest to uczelnia prywatna, na której studiuje ok. 14 tys. osób, z czego zaledwie 4515 to studenci studiów licencjackich (ang.: undergraduates).
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.