• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anosmia

  Przeczytaj także...
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.Hiposmia – zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów. Powiązanym stanem jest anosmia, w którym węch jest zniesiony. Problemy z powonieniem mogą powodować alergie, polipy nosa, zakażenia wirusowe i uraz głowy. Hyposmia może być również bardzo wczesnym objawem choroby Parkinsona.
  Choroba Parkinsona (łac. morbus Parkinsoni), dawniej drżączka poraźna (łac. paralysis agitans), PD (od ang. Parkinson’s disease) – samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Nazwa pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia (jego podłoże anatomiczne i biochemiczne poznano jednak dopiero w latach 60. XX wieku).

  Anosmia – nabyty lub rzadziej wrodzony całkowity brak funkcji węchu. Zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów to hiposmia. Do najczęstszych przyczyn nabytej anosmii zalicza się wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych (około 18–45% przypadków), choroby nosa i zatok (7–56%) oraz następstwa urazu głowy (8–20%). Niektóre z rzadszych przyczyn to choroba Parkinsona lub Alzheimera, stwardnienie rozsiane, cukrzyca. Wrodzona anosmia stanowi tylko około 4% przypadków tego zaburzenia, jedna z chorób, której objawem jest anosmia to zespół Kallmanna. Gdy z jednostronnym brakiem węchu współistnieje tożstronny zanik nerwu wzrokowego i przeciwstronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, można rozpoznać zespół Fostera Kennedy′ego, rzadki objaw guza wewnątrzczaszkowego.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM, ang. multiple sclerosis, MS) – przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej.

  W badaniach populacyjnych różnego stopnia zaburzenia zmysłu węchu stwierdzano w 22–24% populacji, z czego anosmię rozpoznawano w około 3–6% populacji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zaburzenia węchu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szczeklik i Gajewski 2017 ↓, s. 2194.
  2. I. Croy, S. Nordin, T. Hummel. Olfactory disorders and quality of life-an updated review. „Chem Senses”. 39 (3), s. 185-94, Mar 2014. DOI: 10.1093/chemse/bjt072. PMID: 24429163. 
  3. S. Nordin, A. Brämerson. Complaints of olfactory disorders: epidemiology, assessment and clinical implications. „Curr Opin Allergy Clin Immunol”. 8 (1), s. 10-5, Feb 2008. DOI: 10.1097/ACI.0b013e3282f3f473. PMID: 18188011. 
  4. Natalia Pastora-Salvador, Jesus Peralta-Calvo, Foster Kennedy syndrome: papilledema in one eye with optic atrophy in the other eye, „CMAJ : Canadian Medical Association Journal”, 183 (18), 2011, s. 2135, DOI10.1503/cmaj.101937, ISSN 0820-3946, PMID21948724, PMCIDPMC3255159 [dostęp 2018-03-02].
  5. MM. Vennemann, T. Hummel, K. Berger. The association between smoking and smell and taste impairment in the general population. „J Neurol”. 255 (8), s. 1121-6, Aug 2008. DOI: 10.1007/s00415-008-0807-9. PMID: 18677645. 
  6. C. Murphy, CR. Schubert, KJ. Cruickshanks, BE. Klein i inni. Prevalence of olfactory impairment in older adults. „JAMA”. 288 (18), s. 2307-12, Nov 2002. PMID: 12425708. 
  7. A. Brämerson, L. Johansson, L. Ek, S. Nordin i inni. Prevalence of olfactory dysfunction: the skövde population-based study. „Laryngoscope”. 114 (4), s. 733-7, Apr 2004. DOI: 10.1097/00005537-200404000-00026. PMID: 15064632. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski: Interna Szczeklika 2017. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2017, s. 2193–2194. ISBN 978-83-7430-517-4.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zespół Kallmanna (ang. Kallmann syndrome) – grupa uwarunkowanych genetycznie chorób endokrynologicznych, w których obrazie klinicznym występuje zaburzenie węchu i hipogonadyzm hipogonadotropowy.
  Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi.
  Zespół Fostera Kennedy’ego (ang. Foster Kennedy syndrome) jest zespołem objawów spowodowanych najczęściej guzami przedniego dołu czaszki, najczęściej płata czołowego. Występuje rzadko. Opisany po raz pierwszy przez irlandzkiego neurologa pracującego w USA, Roberta Fostera Kennedy’ego, i niemieckiego okulistę, Wilhelma Uhthoffa.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Węch, powonienie – jeden z dwóch – obok smaku – zmysłów chemicznych. Działanie węchu polega na wykrywaniu zapachów (ich detekcji) i rozpoznawaniu bodźców, jakimi są cząsteczki określonych związków chemicznych lub ich mieszaniny (odoranty).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.