• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anosmia

  Przeczytaj także...
  Hiposmia – zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów. Powiązanym stanem jest anosmia, w którym węch jest zniesiony. Problemy z powonieniem mogą powodować alergie, polipy nosa, zakażenia wirusowe i uraz głowy. Hyposmia może być również bardzo wczesnym objawem choroby Parkinsona.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Anosmia – nabyty lub rzadziej wrodzony całkowity brak funkcji węchu. Zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów to hiposmia. Do najczęstszych przyczyn nabytej anosmii zalicza się wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych (około 18–45% przypadków), choroby nosa i zatok (7–56%) oraz następstwa urazu głowy (8–20%). Wrodzona anosmia stanowi tylko około 4% przypadków tego zaburzenia.

  Węch, powonienie – jeden z dwóch – obok smaku – zmysłów chemicznych. Działanie węchu polega na wykrywaniu zapachów (ich detekcji) i rozpoznawaniu bodźców, jakimi są cząsteczki określonych związków chemicznych lub ich mieszaniny (odoranty).

  W badaniach populacyjnych różnego stopnia zaburzenia zmysłu węchu stwierdzano w 22–24% populacji, z czego anosmię rozpoznawano w około 3–6% populacji.

  Zobacz też[]

 • zaburzenia węchu
 • Przypisy

  1. I. Croy, S. Nordin, T. Hummel. Olfactory disorders and quality of life-an updated review. „Chem Senses”. 39 (3), s. 185-94, Mar 2014. DOI: 10.1093/chemse/bjt072. PMID: 24429163. 
  2. S. Nordin, A. Brämerson. Complaints of olfactory disorders: epidemiology, assessment and clinical implications. „Curr Opin Allergy Clin Immunol”. 8 (1), s. 10-5, Feb 2008. DOI: 10.1097/ACI.0b013e3282f3f473. PMID: 18188011. 
  3. MM. Vennemann, T. Hummel, K. Berger. The association between smoking and smell and taste impairment in the general population. „J Neurol”. 255 (8), s. 1121-6, Aug 2008. DOI: 10.1007/s00415-008-0807-9. PMID: 18677645. 
  4. C. Murphy, CR. Schubert, KJ. Cruickshanks, BE. Klein i inni. Prevalence of olfactory impairment in older adults. „JAMA”. 288 (18), s. 2307-12, Nov 2002. PMID: 12425708. 
  5. A. Brämerson, L. Johansson, L. Ek, S. Nordin i inni. Prevalence of olfactory dysfunction: the skövde population-based study. „Laryngoscope”. 114 (4), s. 733-7, Apr 2004. DOI: 10.1097/00005537-200404000-00026. PMID: 15064632.   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.