• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Annuario Pontificio

  Przeczytaj także...
  Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Annuario Pontificio – wydawany od 1912 jeden z oficjalnych organów informacyjnych Stolicy Świętej, rocznik statystyczny Stolicy Apostolskiej.

  Historia[]

  Państwo Kościelne wydawało podobne roczniki już w XVII w. Od 1716 do 1859 z kilkoma przerwami w Rzymie wydawano Notizie per l'Anno. W 1851 Stolica Święta zapoczątkowała publikowanie Hierarchii Świętego Apostolskiego Kościoła Rzymskokatolickiego... (wł. Gerarchia di Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana e di ogni rito, con notizie storiche), która w 1860 przyjęła nowy tytuł "Annuario Pontificio". Wydawanie tego rocznika zawieszono po dziesięciu latach.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Istnieją spory co do liczby papieży i antypapieży w historii. Wymienia się od 36 do 43 antypapieży. W roku 1942 kardynał Giovanni Mercati, prefekt Archiwów Watykanu, stworzył listę papieży, która od tamtej pory została oficjalnie uznana przez Kościół katolicki. Zamieszczona poniżej lista jest zgodna z listą Mercatiego.

  W drukarni Monaldi w 1872 zaczęto wydawać Hierarchię katolicką i Dwór papieski... (wł. La Gerarchia cattolica e la Corte Pontificia per l'anno...), zawierającą w dodatku różne informacje na temat urzędów Kurii Rzymskiej.

  W 1885 Drukarnia Watykańska rozpoczęła wydawanie rocznika półoficjalnego. W latach 1899-1904 periodyk ten zyskał status oficjalnego. W 1904 tylko Acta Sanctae Sedis zaczęto uważać za oficjalne (dzisiaj Acta Apostolicae Sedis).

  W 1912 wznowiono wydawanie Annuario Pontificio. W latach 1912-1924 w periodyku zamieszczano spisy pracowników kongregacji watykańskich. Zwyczaj ich zamieszczania wrócił po 1940.

  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Zawartość[]

  Zawiera podstawowe dane o terytorialnej i osobowej strukturze Kościoła. Każdy rocznik zawiera listę papieży (por. Poczet papieży) oraz członków Kurii Rzymskiej. Wymienia wszystkich kardynałów i wszystkich biskupów całego świata, każdą z diecezji z informacjami statystycznymi. Annuario Pontificio wylicza również wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne Watykanu oraz ambasady przy Stolicy Świętej, zarządy każdego zakonu i instytutu zakonnego wraz z informacjami odnośnie do ich liczebności. Rocznik ten zawiera również spis prałatów używających tytułu monsignor. Rocznik wydawany jest przez Urząd Statystyczny Kościoła Katolickiego po włosku w wydawnictwie Libreria Editrice Vaticana.

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.

  Zgodnie z Annuario Pontificio 2010 liczba katolików wzrosła z 1 147 mln w 2007 do 1 166 mln w 2008, a więc o 1,7 procenta.

  Przypisy

  1. Wciąż więcej katolików i duchownych - Annuario Pontificio 2010. www.opoka.org.pl, 2010-02-20. [dostęp 2010-12-02].
  2. Przykładowo edycja z roku 2006 liczy 2480 stron i kosztuje 90 €.
  3. Number of catholics increases worlwide (ang.). www.zenit.org, 2010-02-21. [dostęp 2010-12-02].
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.Zakon, łac. ordo – organizacja, której członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii. Członkowie zakonu (mężczyźni – mnisi, zakonnicy, bracia; kobiety – zakonnice, mniszki, siostry) zwykle nie są postrzegani ani jako świeccy, ani jako członkowie kleru, choć np. w Kościele katolickim możliwe jest łączenie członkostwa w zakonie ze święceniami kapłańskimi (osobie takiej przysługuje tytuł „ojca”).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zgromadzenie zakonne – jedna z wspólnotowych form życia konsekrowanego; instytuty zakonne bądź zorganizowane wspólnoty osób świeckich i duchownych, pragnących żyć według reguł zakonnych. Nazwą tą objęte są wszystkie właściwe zgromadzenia zakonne, których członkowie składają śluby zwykłe. Należą do nich także zgromadzenia zakonne bezhabitowe oraz stowarzyszenia życia konsekrowanego (ze ślubami prywatnymi).
  Acta Apostolicae Sedis (łac. Akta Stolicy Apostolskiej, skrót AAS) – oficjalny organ prasowy Stolicy Apostolskiej, który zastąpił wychodzące od 1865 roku Acta Sanctae Sedis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.156 sek.