• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anna Popowicz

  Przeczytaj także...
  Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.Polskie Linie Lotnicze „LOT” (PLL LOT, PLL „Lot”) – przedsiębiorstwo transportu lotniczego powstałe 1 stycznia 1929 roku z połączenia wszystkich działających w kraju linii lotniczych, polska spółka, będąca własnością Skarbu Państwa; właściciel spółek LOT Charters. Należy do aliansu Star Alliance. Jesienią 2013 roku zostaną uruchomione nowe połączenia: do Tajlandii, Japonii, Meksyku, na Kubę i Sri Lankę.
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Anna Popowicz (ur. 2 stycznia 1948 w Warszawie) – polska prawniczka i polityk, radca prawny, pełnomocnik w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wiceminister kultury w rządzie Jerzego Buzka.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1970 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1976 po odbytej aplikacji uzyskała uprawnienia radcy prawnego, następnie do 1991 pracowała w biurze projektów War-Cent w Warszawie, a także w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w SGPiS, Spółdzielni Niewidomych Metal i Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF (od ang. United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953 United Nations Children’s Fund) – organizacja humanitarna i rozwojowa będąca częścią ONZ, której celem jest niesie pomocy dzieciom oraz ich matkom w krajach rozwijających się. Główna siedziba organizacji znajduje się w Nowym Jorku.

  Od 1980 do 1991 należała do NSZZ „Solidarność”. W 1981 wchodziła w skład ogólnopolskiej i regionalnej komisji branżowej biur projektowych związku. W latach 80. udzielała we własnym mieszkaniu porad prawnych osobom represjonowanym z przyczyn politycznych, doradzała także samorządom pracowniczym (w tym radom pracowniczym FSO i Polcoloru). Od 1987 do 1991 zajmowała stanowisko sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych, opracowała pierwszy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

  Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. – jeden z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Został zawiązany 15 grudnia 1994 jako jednoosobowa spółka skarbu państwa.Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.

  W okresie 1989–1991 zasiadała w zespołach orzekających Społecznej Komisji Pojednawczej przy ministrze pracy i polityki socjalnej. W kwietniu 1991 została pełnomocnikiem rządu do spraw kobiet i rodziny, pełniła tę funkcję do marca 1992. Następnie do 1995 wraz z mężem, ministrem pełnomocnym w przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, przebywała w Brukseli.

  Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.

  Po powrocie do kraju została radcą prawnym w VI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Magna Polonia., następnie w firmie zarządzającej tym funduszem oraz w Polskich Liniach Lotniczych S.A. W latach 1992–1998 była członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu UNICEF oraz przewodniczącą Polskiego Komitetu Nagrody „Kobieta Europy”.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

  W latach 1992–1994 należała do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, po połączeniu została członkiem Unii Wolności, z rekomendacji której została w 1999 wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka oraz członkiem Rady Nadzorczej TVP (podała się do dymisji w 2003, protestując przeciwko pozostawieniu na stanowisku szefa TVP Roberta Kwiatkowskiego).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

  W wyborach w 1993 bez powodzenia ubiegała się o mandat poselski z ramienia KLD w województwie częstochowskim. W wyborach w 1997 kandydowała na senatora w województwie piotrkowskim, a w 2001 ubiegała się o mandat posła z warszawskiej listy UW, w obu przypadkach bezskutecznie. Od 2002 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej partii, koordynowała działalność Forum Kobiet Unii Wolności. Od 2005 weszła w skład władz krajowych Partii Demokratycznej – demokraci.pl, wycofała się jednak z aktywnej polityki i nie kandydowała w kolejnych wyborach.

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Pracuje jako radca prawny. Mężatka, ma syna Kamila.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna na stronie Unii Wolności. [dostęp 2015-08-30].
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 odbyły się 19 września 1993 r.; zostały rozpisane na skutek zarządzenia Prezydenta RP Lecha Wałęsy o rozwiązaniu Sejmu z dniem 31 maja 1993 r.
  Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.
  Rząd Jerzego Buzka – Rada Ministrów w Polsce pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka, urzędująca od 31 października 1997 do 19 października 2001.
  Województwo piotrkowskie w latach 1975-1998, o powierzchni 6266 km². Administracyjnie dzieliło się na 11 miast oraz 56 gmin. Stolicą województwa piotrkowskiego był Piotrków Trybunalski. 1 stycznia 1999 zostało włączone do województwa łódzkiego.
  Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, posła Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (i działacza Kongresu Liberalno-Demokratycznego), powołany przez Sejm 12 stycznia 1991. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego złożył dymisję 5 grudnia 1991 po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu wybranego w dniu 27 października 1991, funkcjonował do 23 grudnia.
  Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – ministerstwo istniejące pod taką nazwą w latach 1987-2003. Zlikwidowane 6 stycznia 2003, jego kompetencje przejęło Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Polityki Społecznej, które to również zostały zlikwidowane, na rzecz nowo powstałego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.