• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anna Herzyk  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zespół widzenia mimo ślepoty - niespójność doświadczeń percepcyjnych polegająca na tym, że pacjent nieświadomie spostrzega bodziec, rozpoznaje jego cechy i może werbalnie go opisać, z jednoczesnym przekonaniem, że nic nie widzi.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Anna Herzyk (ur. 1946) - polski psycholog i neuropsycholog, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz członek komisji neuropsychologicznej PAN .

  Marceli Jan Klimkowski (ur. 16 stycznia 1937 w Hayange we Francji) – polski psycholog kliniczny oraz neuropsycholog, twórca polskiej szkoły neuropsychologii klinicznej w Lublinie, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, rozwijanej i kształtowanej od 1996 roku przez profesor Annę Herzyk. Uczeń Aleksandra Romanowicza Łurii, profesor UMCS i AM w Lublinie, specjalista psychologii klinicznej i neuropsychologii drugiego stopnia.Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

  Spis treści

 • 1 Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej
 • 2 Zainteresowania naukowe
 • 3 Wybrane publikacje
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zespół nieuwagi stronnej, zespół pomijania stronnego, jednostronne "zaniedbywanie" przestrzeni – zaburzenie polegające na utrudnieniu spostrzegania lub niedostrzegania połowy przestrzeni po stronie przeciwległej do uszkodzonej półkuli mózgu.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Neuropsychologia – dziedzina psychologiczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi, głównie z perspektywy klinicznej, analizując konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka.
  Wydawnictwo UMCS - uczelniana oficyna wydawnicza powstała jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna - odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości. Oficyna wydaje też prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne oraz podręczniki. Część publikacji to książki wydawane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych. Wydawnictwo wydaje około 160 tytułów rocznie.
  Helena Sęk (ur. 27 stycznia 1938 w Zielonej Górze) – prof. zw. dr hab. psychologii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
  Oficyna Wydawnicza Impuls – polskie wydawnictwo, publikujące książki z wielu dziedzin nauki. Zostało powołane do życia we wrześniu 1990 r. jako Niezależne Wydawnictwo Harcerskie "Impuls". 13 grudnia 1990 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie wpisał je do rejestru jako wydawcę kwartalnika "W Kręgu Wodzów". W dniu 5 listopada 1991 r. dokonano zmiany w rejestrze i odtąd wydawnictwo funkcjonuje pod nazwą Oficyna Wydawnicza Impuls.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.