Anizogamia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anizogamia. A – obie gamety mają wici; B – tylko gameta męska ma wici (oogamia); C – żadna gameta nie ma wici

Anizogamia (heterogamia) – typ rozmnażania płciowego polegający na łączeniu się gamet zróżnicowanych wielkością (z powodu różnej ilości zgromadzonych w nich materiałów zapasowych), kształtem lub zdolnością ruchu (np. obecnością wici). Komórka żeńska (makrogameta) jest zwykle większa niż męska (mikrogameta). Anizogamia jest jedną z dwóch rodzajów gametogamii lub gametangiogamii. Jej przeciwieństwem jest izogamia.

Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Oogamia – forma zapłodnienia, która zachodzi u organizmów rozmnażających się płciowo, gdy łączą się komórki wyraźnie zróżnicowane na dużą, nieruchliwą, okrągłą gametę żeńską (komórka jajowa) i małą, zwykle ruchliwą męską (plemnik). Gametangia produkujące określone gamety mają swoje odrębne nazwy – gametangia żeńskie to lęgnie, rodnie lub jajniki, a męskie to plemnie lub jądra. Oogamia jest formą zapłodnienia występującą u najbardziej ewolucyjnie zaawansowanych protistów, u roślin oraz u zwierząt (w tym u człowieka).

Termin anizogamia stosowany zwykle do opisu biologii glonów i grzybów.

Gametogamia - typ rozmnażania płciowego polegający na łączeniu dwóch haploidalnych gamet i wytworzeniu zygoty. Jest to najbardziej rozpowszechniony typ rozmnażania w przyrodzie.Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia Biologia. Agnieszka Nawrot (red.). Kraków: Wydawnictwo GREG, s. 30. ISBN 978-83-7327-756-4.
  2. Heterogamia. WIEM.pl. [dostęp 2013-07-20].
  3. heterogamety. Słownik terminów biologicznych PWN. [dostęp 2014-01-11].
  4. anizogamia. Słownik terminów biologicznych PWN. [dostęp 2014-01-11].
  5. Janusz Błaszkowski, Mariusz Tadych, Tadeusz Madej: Przewodnik do ćwiczeń z fitopatologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1999. ISBN 83-87327-23-9.
Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).Gametangiogamia - to typ rozmnażania płciowego polegający na łączeniu się całych gametangiów - lęgni i plemni. Gametangia łączą się tzw. włostkiem, następuje plazmogamia (zlanie się cytoplazm) i powstają jądra sprzężone - dikariony. W dalszej części procesu dochodzi do wytworzenia strzępek workotwórczych wraz z dwoma jądrami sprzężonymi. Dikariony zlewają się w procesie zwanym kariogamią i powstaje jądro zygotyczne, które ulega najpierw mejozie, później mitozie doprowadzając do powstania worka (ascum) z zarodnikami workowymi (ascosporami). Proces ten zachodzi m.in. u grzybów.
Warto wiedzieć że... beta

Rozmnażanie płciowe, generatywne - rozmnażanie za pomocą haploidalnych komórek rozrodczych (gamet) - męskiej i żeńskiej, powstających zazwyczaj w wyspecjalizowanych narządach płciowych (u zwierząt) lub organach generatywnych (u roślin). Po połączeniu się dwóch komórek rozrodczych powstaje diploidalna zygota, z której rozwija się diploidalny zarodek, a następnie nowy organizm.

Reklama