• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Animal Liberation Front

  Przeczytaj także...
  Wiwisekcja (łac. vivi sectio, dosł. „rozdzielanie żywego”) – zabieg operacyjny wykonywany na żywym zwierzęciu w celach badawczych.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Opór niekierowany (ang. leaderless resistance) – strategia organizacji terrorystycznych nowego typu. W tej strategii nie istnieje centralny ośrodek dyspozycyjny, a komórki organizacyjne stanowią luźno powiązaną sieć o pełnej autonomii w zakresie tak planowania, jak wykonawstwa. Taka struktura zapewnia sieci terrorystycznej dużą elastyczność i odporność na ciosy państwa. Twórcą strategii oporu niekierowanego był płk Ulius Louis Amoss (1875-1961), którego koncepcję spopularyzował działacz skrajnej prawicy Louis Beam w eseju „Leaderless Resistance” (1983). Punktem wyjścia koncepcji ON było założenie, że rząd przy pomocy współczesnej techniki jest w stanie skutecznie monitorować, infiltrować i paraliżować wszelką zorganizowaną działalność wywrotową. Odpowiedzią miał być system organizacyjny oparty na strukturze komórkowej, w którym wszystkie jednostki i komórki operują niezależnie od siebie. Warunkiem funkcjonowania takiej struktury jest jednolitość światopoglądu sprawiająca, że uczestnicy ruchu reagują w taki sam sposób w podobnych sytuacjach”. Ruch ON składa się z wyspecjalizowanych jednostek o różnych funkcjach (tworzenie i propagowanie ideologii, wywiad, szkolenie, informacja o akcjach, pomoc więźniom, finansowanie, akcje terrorystyczne), łączność między nimi zapewniają oficjalne i ukryte środki komunikacji (przede wszystkim Internet). Strategię ON stosują ugrupowania skrajnej prawicy (np. White Aryan Resistance), anarchiści (insurekcjoniści), Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego, radykalni ekologiści i islamiści. Odmianą strategii ON jest taktyka działającego w pojedynkę Samotnego Wilka (Lonely Wolf) stosowana np. przez prawicowego terrorystę Davida Copelanda w Wielkiej Brytanii w 1999 roku czy islamistę Mohammeda Meraha we Francji w 2012 roku.

  Animal Liberation Front (ALF, dosł. Front Wyzwolenia Zwierząt) – międzynarodowa organizacja walcząca o prawa zwierząt, stosująca akcję bezpośrednią w ramach niekierowanego oporu. Uznawana jest przez rząd USA za terrorystyczną. Nie należy wiązać jej działań z polskim Frontem Wyzwolenia Zwierząt.

  People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) (pl. Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt, pet – z ang. "zwierzę domowe") – międzynarodowa organizacja non-profit powstała w roku 1980 z siedzibą w Norfolk, Wirginia, USA. Jej główną działalność stanowi walka o prawa zwierząt. Prezesem i współzałożycielem organizacji jest Ingrid Newkirk.Prawa zwierząt – idea, zgodnie z którą zwierzęta mają fundamentalne interesy lub prawa, które powinny być uszanowane tak samo, jak to się dzieje w przypadku podstawowych, analogicznych interesów ludzi. Według Encyklopedii Britannica, prawa zwierząt to moralne lub legalne prawa przypisywane zwierzętom, zazwyczaj ze względu na złożoność ich życia w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz ich zdolności do odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu lub przyjemności. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Filozofowie uznający konieczność zmiany stosunku człowieka do zwierząt innych niż ludzie prezentują dużą różnorodność poglądów – od protekcjonizmu Petera Singera wyrastającego z filozofii utylitarystycznej, przez podejście oparte na niezbywalnych prawach preferowane przez Toma Regana do abolicjonizmu prezentowanego przez takich myślicieli jak np. Gary L. Francione. Pomimo wielu różnic w ruchu praw zwierząt istnieje daleko idący konsensus, że zwierzęta powinny być traktowane jako osoby i włączone do moralnej wspólnoty; że nie powinny być traktowane jak przedmioty, ale jak podmioty; że nie powinny być zabijane na pożywienie, wykorzystywane w eksperymentach medycznych czy rozrywce. Bardzo często praktycznym skutkiem przyjęcia idei praw zwierząt jest przejście na wegetarianizm lub weganizm.

  Animal Liberation Front jest powstałym w 1976 roku ogólnoświatowym ruchem radykalnych obrońców zwierząt. Jego aktywiści prowadzą zakonspirowane akcje bezpośrednie na rzecz zwierząt. Akcje te mają na celu albo natychmiastowe uwolnienie zwierząt z miejsc, w których, zdaniem ALF, dzieje im się krzywda. Albo radykalne działanie na szkodę instytucji powodujących, zdaniem ALF, to cierpienie. Stąd pochodzą akcje uwalniania zwierząt z ferm futrzarskich i hodowlanych (według ALF nie dochodzi tu do kradzieży, ponieważ uważa się zwierzęta za istoty wolne) oraz niszczenie mienia laboratorium wiwisekcyjnych, rzeźni itp. (pojmowanego przez ALF jako akcję uzasadnionej samoobrony współodczuwających).

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Ekoterroryzm - prowadzenie przestępczych działań z użyciem siły lub przemocy na szkodę przedsiębiorstw, osób fizycznych lub ich grup, uzasadniane prowadzeniem przez nich działalności szkodliwej dla środowiska naturalnego. Potocznie określa się tak także akcje protestacyjne, które niekoniecznie łamią prawo, ale są względnie uciążliwe. Nie mają one jednak na celu zagrożenia ludzkiemu życiu.

  Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA organizacja ALF jest odpowiedzialna za 39% ataków ekoterrorystycznych w Stanach Zjednoczonych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zielony anarchizm
 • akcja bezpośrednia
 • Front Wyzwolenia Zwierząt
 • People for the Ethical Treatment of Animals
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna ALF (ang.)

 • Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeźnia – zakład produkcyjny, w którym dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych, ich patroszenia, dzielenia na tusze mięsne itp. Współcześnie, największe rzeźnie w Polsce dokonują uboju do 12 tysięcy świń dziennie.
  Department of Homeland Security (DHS), Departament Bezpieczeństwa Krajowego, jest agencją bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych utworzoną po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku na World Trade Center i Pentagon. W Polsce odpowiednikiem tego departamentu jest MSW.
  Zielony anarchizm – forma anarchizmu zwracająca szczególną uwagę na problemy ekologii, rozwijająca się od lat 60. XX w.
  Futro, inaczej sierść — gruba warstwa włosów, która pokrywa skórę wielu zwierząt. Jest to cecha charakterystyczna dla ssaków. Składa się z wierzchniej warstwy natłuszczonych włosów okrywowych i grubej warstwy podszerstka pod spodem. Włosy okrywowe utrzymują odpowiednią wilgotność, a podszerstek działa jak materiał izolacyjny, który zapewnia zwierzęciu ciepło.
  Front Wyzwolenia Zwierząt (FWZ) – ogólnopolska organizacja walcząca o prawa zwierząt początkowo stanowiący polski odpowiednik międzynarodowego Animal Liberation Front (ALF).
  Akcja bezpośrednia – pojęcie odnoszące się do działalności politycznej prowadzonej bez pośrednictwa osób trzecich, takich jak wybrani przedstawiciele (w ramach systemu parlamentarnego); jedna z podstawowych zasad działalności anarchosyndykalistycznej a także anarchistycznej w ogóle.
  Cierpienie – ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Cierpienie jest jednym z głównych problemów, na który dają odpowiedź religie. Dla religii monoteistycznych, jak judaizm czy chrześcijaństwo obecność cierpienia w świecie jest podstawowym pytaniem o pojęcie wszechmocnego dobrego Boga, który dopuszcza cierpienie swoich stworzeń. Również w buddyzmie, określane w języku pali jako duhkha, cierpienie jest kluczowym zagadnieniem. Do szeroko rozumianego motywu cierpienia niejednokrotnie sięga również literatura (np. Cierpienia młodego Wertera). Jako uczucie jest ono również opisywane przez psychologię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.