• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Angara

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Bajkał (ros. Озеро Байкал) – jezioro tektoniczne w Azji, zwane „Syberyjskim morzem” i "Błękitnym okiem Syberii", położone na terytorium Rosji (Syberia) w Republice Buriacji i obwodzie irkuckim. Jest ono najstarszym i najgłębszym jeziorem na świecie, a ponadto – pod względem powierzchni – drugim jeziorem w Azji i siódmym na świecie.
  Jenisej (ros. Енисей) – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Syberii środkowej. Jej długość wynosi 4102 km, a powierzchnia dorzecza 2580 tys. km. Powstaje z połączenia Wielkiego i Małego Jeniseju, w pobliżu miasta Kyzył. W górnym biegu przełamuje się przez pasma górskie Sajanu Wschodniego i Sajanu Zachodniego. W środkowym i dolnym biegu, Jenisej oddziela Nizinę Zachodniosyberyjską od Wyżyny Środkowosyberyjskiej. W odległości ok. 300 km od ujścia do Morza Karskiego dzieli się na szereg ramion. Niemal na całej długości żeglowna, dostępna dla statków morskich na odcinku ok. 1000 km od ujścia. Jenisej jest najbardziej zasobną w wodę rzeką syberyjską, dzięki czemu posiada olbrzymi potencjał energetyczny, wykorzystywany przez liczne elektrownie wodne.
  Angara w Irkucku

  Angara (ros. Ангара) – rzeka w azjatyckiej części Rosji, prawy dopływ Jeniseju. Jej długość wynosi 1779 km, a powierzchnia dorzecza 1040 tys. km². Wypływa z jeziora Bajkał, przepływa przez południową część Wyżyny Środkowosyberyjskiej. W środkowym i dolnym biegu tworzy liczne progi. Angara jest jedyną rzeką, która wypływa z Bajkału.

  Angarsk (ros. Ангaрск) - miasto w Rosji w obwodzie irkuckim, nad Angarą, położone w odległości 5150 km na wschód od Moskwy.Zbiornik Irkucki – zbiornik zaporowy na rzece Angara utworzony w latach 1956-1962 przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w Irkucku, co spowodowało nieznaczne podpiętrzenie wód jeziora Bajkał. Zbiornik ma powierzchnię 154 km², pojemność maksymalną ok. 2,1 km, długość 55 km, szerokość maksymalną 7 km i linię brzegową o długości ok. 276 km. Głębokość maksymalna zbiornika wynosi 35 metrów. Wahania stanów wody sięgają 4,5 m.

  Główne dopływy:

 • Ilim,
 • Irkut,
 • Kitoj,
 • Oka,
 • Biełaja,
 • Główne miasta:

 • Irkuck,
 • Angarsk,
 • Brack,
 • Wzdłuż biegu Angary wybudowano zbiorniki zaporowe (Zbiornik Irkucki, Zbiornik Bracki, Zbiornik Ust-Ilimski) pełniące rolę elektrowni: w Irkucku, Bracku i Ust-Ilimsku. Wzdłuż Angary jest dobrze rozwinięte rybołówstwo.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W budowie jest Zbiornik Boguczański. Koniec prac wyznaczony na kwiecień 2012 r., a pełna moc na 2013 r.
  Próg rzeczny (inne spotykane nazwy: poroh, sula, szum, szypot) – stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki powstały w wyniku różnic w erozji skał, przez które przepływa rzeka. Utworzony jest ze skał o większej odporności na erozję. Rzadziej pochodzenia tektonicznego. Jest rodzajem progu skalnego.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ust-Ilimsk (ros. Усть-Илимск, trb. Ust´-Ilimsk) - miasto w azjatyckiej części Rosji, obwodzie irkuckim, nad Angarą i Zbiornikiem Ust-Ilimskim, w pobliżu ujścia Ilimu. Około 100,6 tys. mieszkańców. W mieście działa 1 linia tramwajowa.
  Zbiornik Ust-Ilimski – zbiornik zaporowy na rzece Angara utworzony przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w Ust-Ilimsku. Zbiornik ma powierzchnię 1833 km², pojemność maksymalną ok. 62,7 km, szerokość maksymalną 12 km i linię brzegową o długości ok. 2,5 tys. km. Głębokość maksymalna zbiornika wynosi 94 m. Wahania stanów wody sięgają 4 m.
  Zbiornik zaporowy – rodzaj zbiornika antropogenicznego (nazywany często jeziorem zaporowym), utworzonego przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu gdzie morfologia doliny sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej. Funkcjonowanie zbiorników zaporowych nawet w okresach posusznych zapewniają precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz wystarczająca ilość wód zasilających. Zasadniczą cechą morfometryczną zbiorników zaporowych jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach sąsiadujących z jej zboczami oraz w strefie cofki i maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Są one również zróżnicowane pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych w zależności od głębokości wcięcia doliny i rozległości jej dna.
  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną.
  Zbiornik Bracki – zbiornik zaporowy na rzece Angara utworzony w latach 60. XX w. przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w pobliżu Bracka. Zbiornik ma powierzchnię 5470 km², pojemność maksymalną ok. 170 km, długość 600 km, szerokość maksymalną 25 km i linię brzegową o długości ok. 6 tys. km. Głębokość maksymalna zbiornika wynosi 150 metrów. Wahania stanów wody sięgają 10 metrów.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.