• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aneroid

  Przeczytaj także...
  Ciśnienie atmosferyczne – stosunek wartości siły, z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnię Ziemi (lub innej planety), do powierzchni, na jaką ten słup naciska (por. ciśnienie). Wynika stąd, że w górach ciśnienie atmosferyczne jest niższe, a na nizinach wyższe, ponieważ słup powietrza ma różne wysokości.Statoskop (od gr. statós stały + skopein oglądać) – w lotnictwie: przyrząd pokładowy, dokładniej barometr, oparty konstrukcyjnie na aneroidzie, rejestrujący małe wahania ciśnienia, służący do monitorowania małych zmian wysokości lotu.
  Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe.
  Aneroid

  Aneroid – to czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru.

  Składa się ze szczelnie zamkniętego naczynia z nieznacznie rozrzedzonym powietrzem oraz wskazówki mechanicznie połączonej ze ścianą tego pojemnika. Przy wahaniach ciśnienia atmosferycznego powierzchnia ścianki wygina się i tym samym porusza wskazówką. Jego zasadniczą częścią jest próżniowa puszka membranowa (tzw. puszka Vidiego), której odkształcenia - spowodowane zmiennością ciśnienia atmosf. - są przenoszone na wskazówkę; wykorzystywany w barometrach, barografach i wysokościomierzach lotniczych, np. statoskopie.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.