• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anemostat

  Przeczytaj także...
  Komfort cieplny – stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna.Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można również mówić o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie mieszane z tlenem, regulowana jest temperatura i wilgotność, a powietrze powraca do kabin.
  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.
  Elementy sufitu podwieszonego

  Anemostat - element nawiewny (nawiewnik) lub wywiewny (wywiewnik) do montowania w suficie, jest to zakończenie sieci wentylacyjnej mechanicznej, umożliwiające kształtowanie strugi powietrza nawiewanego w pożądany sposób.

  W zależności od kierunku przepływu powietrza rozróżniamy:

 • anemostaty nawiewne - doprowadzające świeże powietrze do pomieszczenia,
 • anemostaty wywiewne - usuwające powietrze wraz z zanieczyszczeniami (np. zyskami ciepła, wilgoci, nadmiarem CO2 ).
 • W zależności od kształtu anemostaty dzielą się na:

  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
 • kwadratowe
 • okrągłe
 • W zależności od funkcji anemostaty dzielą się na:

 • aktywne
 • pasywne,
 • aktywno-pasywne (z automatycznym sensorem przepływu powietrza),
 • inne
 • Oprócz anemostatów na zakończeniach instalacji wentylacji stosuje się m.in.:

 • nawiewniki i wywiewniki ścienne (np. kratki wentylacyjne),
 • dysze dalekiego zasięgu,
 • nawiewniki szczelinowe,
 • nawiewniki i wywiewniki podłogowe,
 • nawiewniki wyporowe,
 • stropy wentylacyjne (np. w kuchniach przemysłowych lub salach operacyjnych),
 • Dobór elementu nawiewnego i wyciągowego poprzedzają obliczenia inżynierskie uwzględniające:

  Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje).
 • prawidłowy rozpływ powietrza w całej strefie przebywania ludzi,
 • doprowadzenie i odprowadzenie optymalnej ilości powietrza wentylacyjnego dla strefy,
 • zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury powietrza w pomieszczeniu,
 • przeciwdziałanie tworzeniu się przeciągów,
 • zapobiegnięcie powstaniu hałasu na elemencie nawiewnym lub wyciągowym,
 • wkomponowanie nawiewników i wywiewników w indywidualną aranżację przestrzeni budynku, estetyka
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • klimatyzacja
 • komfort cieplny
 • wentylacja
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.