• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Zawistowski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Andrzej Zawistowski (ur. 1973 w Gdańsku) – historyk, nauczyciel akademicki. Doktor ekonomii, doktor habilitowany historii, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – zajmuje się historią Polski w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gospodarczych i społecznych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset publikacji popularnonaukowych.

  Tomasz Wituch (ur. 17 listopada 1942) – polski historyk i nauczyciel akademicki, obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii Włoch i Turcji oraz najnowszej historii Europy.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1998 ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. obronił doktorat, a w 2018 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

  Od 1998 r. jest pracownikiem naukowym Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003–2006 był nauczycielem w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81. W latach 2006–2016 pracował także w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2008–2011 pełnił w nim funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Historycznej. W 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora, a w 2012 r. został dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowisko to pełnił do likwidacji BEP IPN w 2016 r. Od 2017 r. kieruje Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego.

  Tygodnik Powszechny” – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 2006 r. był inicjatorem powołania do życia Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN, którym kierował do 2011 r. W latach 2012–2016 r. był przewodniczącym Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego „pamięć.pl”. Był też m.in. członkiem jury nagrody „Audycja Historyczna Roku” oraz wchodził w skład kapituły nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” i „Świadek historii” (inicjator edycji polonijnej wyróżnienia).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Dziennik Gazeta Prawna – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 14 września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: „Gazety Prawnej” i „Dziennika”. Gazeta nie ma wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

  Należy do Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej (członek – założyciel, członek Zarządu w latach 2010–2011).

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Książka Historyczna Roku” – konkurs o Nagrody im. Oskara Haleckiego służące badaniu i popularyzowaniu dziejów Polski oraz promowaniu czytelnictwa książek historycznych. Jego organizatorami i fundatorami nagród są Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Instytut Pamięci Narodowej. W roku 2015 zakończyła się 8. edycja konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 listopada 2015 w siedzibie TVP w Warszawie. Wręczono wówczas nagrody o łącznej wartości 60 tys. zł.
  Biuletyn IPN „pamięć.pl” – wychodzący od 2012 ilustrowany miesięcznik popularnonaukowy poświęcony dziejom Polski lat 1939–1989 będący następcą miesięcznika „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”.
  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.