Andrzej Zakrzewski (prawnik)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Jerzy Zakrzewski (ur. 1955) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk prawa, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziejach prawa i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1989 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Położenie społeczne i prawne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim XV–XVIII w. (promotor: Juliusz Bardach). W 2001 otrzymał na tym samym Wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: historia państwa i prawa, na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVII–XVIII wieku. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W latach 2002–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii Prawa WPiA UW. Od 2003 r. kierownik Zakładu Historii Prawa i Ustroju Polskiego w IHP UW. Jest przewodniczącym Komisji Lituanistycznej przy Instytucie Nauk Historycznych PAN. Redaktor naczelny utworzonego w 2015 czasopisma „Rocznik Lituanistyczny”. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”.

Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • (wstęp) Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 roku, tł. z lit. Henryk Wisner, wstęp Andrzej B. Zakrzewski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1994 (wyd. 2 – 2000, wyd. 2 zm. i uaktual. – 2006).
 • Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie – sejmik trocki, Warszawa: „Liber”, 2000.
 • (redakcja) Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku: materiały XVIII Konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22–23 września 2009 roku, pod red. Urszuli Augustyniak i Andrzeja B. Zakrzewskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2010.
 • Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo, ustrój, społeczeństwo, Warszawa: Campidoglio, 2013.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Andrzej Zakrzewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-06-09].
  2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2014 r. poz. 965).
  3. Powołanie czasopisma pt. „Rocznik Lituanistyczny”. ihpan.edu.pl. [dostęp 2016-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-08)].
  4. Czasopismo Prawno-Historyczne. amu.edu.pl. [dostęp 2017-04-23].
  5. Katalogi Biblioteki Narodowej. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2 września 2015].
  6. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo (recenzja)
  Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. Działalnością Komitetu kieruje 7-osobowe prezydium.Czasopismo Prawno-Historyczne – czasopismo naukowe (półrocznik) wydawane od 1948, poświęcone historii prawa. Jego założycielem był Zygmunt Wojciechowski. Wydawcą jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematyka pisma: prawo rzymskie, historia prawa, historia doktryn polityczno i prawnych. Pismo znajduje się w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów za publikację).
  Warto wiedzieć że... beta

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  Historia prawa – nauka zaliczana do poddyscyplin historii, jak i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych. Jako gałąź nauki ukształtowała się w początkach XIX wieku.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama