• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Wróblewski - polityk

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.Afera alkoholowa – jedna z pierwszych afer w Polsce od 1989 roku dotycząca działalności byłych ministrów rządu Rakowskiego oraz pracowników GUC, związanej z nieprawidłowościami przy imporcie napojów alkoholowych.
  Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego – fundusz powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 roku przez Sejm PRL IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Rzeczywistym zadaniem funduszu było skupowanie na wtórnym rynku zagranicznych długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu.

  Andrzej Wróblewski (ur. 22 listopada 1950 w Smogórach) – ekonomista, polityk, przedsiębiorca.W 1973 ukończył Wydział Ekonomiki Przemysłu SGPiS. Od 1971 członek PZPR. W latach 1972-1974 był ekonomistą w Piastowskich zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. Od 1974 do 1980 był naczelnikiem Wydziału Górnictwa w Ministerstwie Finansów. W latach 1980-1981 był pracownikiem politycznym KC PZPR. Następnie był doradcą pełnomocnika rządu ds. reformy gospodarczej w latach 1981-1985. W 1985 został dyrektorem zespołu Metodyki Planowania i Systemów Regulacyjnych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od listopada 1987 podsekretarz stanu w ministerstwie przemysłu. Od 14 października 1988 do 1 sierpnia 1989 był ministrem finansów w rządzie Mieczysława Rakowskiego. W marcu 1989 powołał Radę Nadzorczą FOZZ. Oskarżony po latach przed Trybunałem Stanu w związku z aferą alkoholową – 18 czerwca 1997 został przez Trybunał Stanu uniewinniony. Od 1991 jest Prezesem Zarządu Grupy Inwestycyjnej NYWIG S.A. Jest także członkiem rad nadzorczych w wielu instytucjach, w tym w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Trybunał Stanu (TS) – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.Smogóry (niem Schmagorei, Treuhofen) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubuskie.

  Bibliografia[]

 • „Życie Warszawy” z 15 października 1988
 • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Warszawa 1989
 • G.I. NYWIG S.A. Informacje o spółce, Zarząd spółki
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd Mieczysława Rakowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Mieczysława Rakowskiego, powołany 14 października 1988 roku. Rakowski złożył dymisję 4 lipca 1989 r., którą sejm rozpatrzył i przyjął 1 sierpnia. 2 sierpnia 1989 r., Sejm powołał nowego premiera Czesława Kiszczaka. Ponieważ Kiszczakowi nie udało się sformować gabinetu, rząd Rakowskiego (bez samego Rakowskiego) istniał do 12 września 1989, kiedy powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.