• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Skrzypek

  Przeczytaj także...
  Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu.Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - główna jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Andrzej Skrzypek (ur. 18 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski historyk i pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

  Życiorys[]

  Droga naukowa[]

  Andrzej Skrzypek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1967), doktorat uzyskał w roku 1971 r., habilitację w 1976 r., tytuł profesora w 1990 r.. Od roku 1994 jest profesorem zwyczajnym.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – jeden z 6 wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia oraz posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

  Praca[]

  Polska Akademia Nauk: Zakład Historii Stosunków Polsko-Radzieckich, a następnie Instytut Krajów Socjalistycznych, Akademia Nauk Społecznych (1967-1986), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie: Katedra Historii Powszechnej (1990-1995) prorektor 1993-1994), Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: wicedyrektor (1994-1997), Uniwersytet Łódzki: Instytut Studiów Międzynarodowych (1995-2001), Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, od 2000 roku wykłada w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia w 1967, początkowo w ramach Wydziału Filozofii. W 1968 postanowiono zlikwidować Wydział Filozofii i w jego miejsce utworzono Wydział Nauk Społecznych, w składzie którego funkcjonowała również politologia. W 1975 powstał Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

  Doświadczenie naukowe[]

  Andrzej Skrzypek w 1972 roku był stypendystą Akademii Nauk ZSRR - Instytut Słowianoznawstwa, w 1980, DAAD - Uniw. w Bonn 1981, następnie stypendystą Fundacji Fulbrighta (1983-1984) - Yale University, Hoover Institution. W latach 1975-1991 wygłosił gościnne wykłady na uniwersytetach w Turku, Maastricht i Kłajpedzie, był sekretarzem i z-cą redaktora Kwartalnika Historycznego. W 1983 roku kierował redakcją historii w Państwowym Instytucie Wydawniczym, w latach 1982-1983 współpracował z Przeglądem Tygodniowym. Andrzej Skrzypek wypromował pięcioro doktorów, trzech z nich (Janusz Gołota, Robert Łoś, Krzysztof Narojczyk) pracuje aktualnie na stanowiskach profesorskich.

  Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – polskie wydawnictwo założone w 1946 w Warszawie; od 2005 dyrektorem wydawnictwa jest Rafał Skąpski.Kwartalnik Historyczny – najstarsze polskie czasopismo historyczno-humanistyczne założone we Lwowie w 1887 roku przez historyka Ksawerego Liskego. W latach 1946-1950 wydawane w Krakowie (roczniki 52/53-57) pod redakcją m.in. J. Dąbrowskiego, R. Grodeckiego, K. Lepszego. Po roku 1950 przeniesione do Warszawy, gdzie wydawane jest pod auspicjami Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Pismo publikuje artykuły o ściśle naukowym charakterze dotyczące historii średniowiecza, czasów nowożytnych i najnowszych (bez uwzględnienia starożytności).

  Zainteresowania[]

  Historia najnowsza, problemy wschodniej polityki Polski, historia stosunków międzynarodowych, ZSRR, krajów bałtyckich, historia dyplomacji.

  Publikacje[]

  A. Skrzypek napisał 18 książek, m.in.:

 • Związek Bałtycki, Warszawa 1972
 • Strategia pokoju, Warszawa 1979
 • Kronika koegzystencji, Warszawa 1982
 • Procesy integracyjne państw socjalistycznych, Warszawa 1987
 • Nie spełniony sojusz, 1992
 • Historia dyplomacji t.4 (3 rozdziały), PWN W-wa 1995, t.6 (rozdział) Warszawa 2010
 • Stosunki polsko-łotewskie 1918-1939, Gdańsk 1997
 • Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002
 • Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965, Pułtusk 2005
 • Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965-1989, Pułtusk 2008
 • Druga smuta, Warszawa 2003
 • Historia społeczna Europy XIX i XX w., Poznań 2009
 • Dzieje dyplomacji polskiej 1956-1989, Pułtusk 2010
 • Linki zewnętrzne[]

 • Andrzej Skrzypek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Biogram na stronie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – uczelnia pedagogiczna i humanistyczna, powstała 19 czerwca 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie, 20 sierpnia 1974 przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (WSP), w 1999 współtworzyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Uniwersytet Yale (Yale University) – prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w mieście New Haven, w stanie Connecticut. Jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Yale University przoduje m.in. w rankingach kierunków prawniczych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Reński Fryderyka Wilhelma w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) – uczelnia w Bonn w Niemczech.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Janusz Gołota (ur. 27 września 1953) – polski historyk, doktor habilitowany, wykładowca akademicki, samorządowiec i działacz społeczny związany z Ostrołęką, wieloletni prezes zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.