• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Rychard

  Przeczytaj także...
  28 sierpnia jest 240. (w latach przestępnych 241.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 125 dni. Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

  Andrzej Konstanty Rychard (ur. 28 sierpnia 1951 w Gdańsku) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1974 ukończył studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego), a w 1993 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zawodowo związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie objął stanowiska profesora zwyczajnego i dyrektora tej jednostki. Był członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, a także wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki. Jest autorem prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, a także komentatorem życia publicznego w mediach.

  Został członkiem Collegium Invisibile, przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauk Społecznych (ICSS) w ramach Polskiej Akademii Nauk oraz w 2016 członkiem korespondentem PAN. W latach 1997–2001 był członkiem Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Praca zbiorowa (współredaktor), PTS-UW, Warszawa 1988.
 • Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 • Czy transformacja się skończyła ? Powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej, IBGR, Warszawa 1996.
 • Elementy nowego ładu (współredaktor), IFiS PAN, Warszawa 1997.
 • Jak żyją Polacy (współredaktor), IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Niepokoje polskie (współredaktor), IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Strukturalne podstawy demokracji. Praca zbiorowa (redaktor), IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (współredaktor), IFiS PAN, Warszawa 2010.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Konstanty Rychard, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-14].
  2. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2012-10-01].
  3. Członkowie Polskiej Akademii Nauk: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych: Członkowie krajowi korespondenci. pan.pl. [dostęp 2017-01-16].
  4. Historia CMWP. freepress.org.pl. [dostęp 2013-12-11].
  5. M.P. z 1997 r. nr 14, poz. 128

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom III: M–R (pod redakcją Janusza Kapuścika), Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000.
 • Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Konstanty Rychard, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-14].
 • Andrzej Rychard (ang.). css.edu.pl. [dostęp 2012-10-01].
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, w skrócie CMWP (pełna nazwa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, CMWP SDP; ang. Press Freedom Monitoring Center) – organ działający w strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego zadaniem jest publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i wypowiedzi.
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie filozofii i socjologii. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.